PDA

عرض كامل الموضوع : عَفواً هَذه لَيستْ الكويتْ يآ (( زوآرةْ خَميسْ )) .... !!!


صفحة : [1] 2

قمَر .. !
03-09-2010, 02:58 AM


سَلآمْ مِنْ ـآللَه يَغشآكُمْ ..
............و
..............مَسَآئَكمْ يَلتَحفْ دِفْئاً وَغفرآإنْ..
.......................وَصبآحْكمْ مُبللْ بـ رِضآ خآلِقْ الأكوآإنِ .. !

إمممْ إحتَرتْ أينْ أضَعْ مَوضوعيْ .. !
.................كُليْ أملْ أنْ أُوَفقْ بـِ إختِيآرْ القِسمْ المُنآسبْ والطَرحْ اللآئقْ .. طآمِعه مِنْ سُموْكُمْ
ـآلإسْتِجآبه والقُبولْ .. ( pb094 )،

فيْ يَومْ الأرْبِعآإءْ .. ـآلمُوآفقْ 1 سِبتَمبرْ .. / 22 رَمضآنْ .. !
ـآلسآعهْ 5:35 مَسآءً
وَصلتنيْ برودكآستْ بِـ المحتوى ـآ الآتيْ

pb036


( تَرى الكويتْ أطهرْ )
عفواً هذه ليستْ الكُويتْ يآ زوآرَة خميسْ!
هل هَذا حِقد عَلى المُجتَمع أمْ جَهل يآ هِبه حَمآده ؟؟!!
فأنتِ مآتَركتيْ قِصه وآقِعيه ولآ خياليه إلا وجعلتيهآ فِيْ بيتْ وآحدْ !!
(كِلْ الرجآلْ يخونونْ)
(بَنآتْ الجَآمعه دوآمهمْ فيْ الـشـ .. )
(أطفآلنا ثَقآفتهمْ نَقلْ الكلآمْ وسوآلفْ الخِيآنهْ)
أهذا مآتَودينْ الوصولْ إليهْ؟
قَبحكِ الله مِنْ كآتِبه
وَقبحَكمْ الله مِنْ مُمَثلينْ تنقلونْ مآ يَحدثْ فيْ بيئتكمْ وتعَممونهْ على مجتمعنآ..
مآنقولْ إلآ حسبنآ الله ونِعمْ الوكِيلْ على مَنْ يحآولْ تشويه سُمعتناآ , وتصويرْ مجتمعنآ على غِيرْ حَقيقتهْ :(تَرَى الكُويتْ أطهرْ يـآ أعدآئهآ):


!!!

:confused:وتَاللهْ برودكآست ضَربْ مخيْ كَآلصآعِقهْ
!
:eek:

تَشويهْ سُمعةْ الكويتْ والمجتمع بأكملهْ وحقد علىْ الشعبْ والمجتمعْ وإلآ جَهلْ ؟؟
مَره وحده ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
لِوَهله حَسيتْ إنْ الكآتِبةْ المَقصوده بالبرودكاستْ ومُؤلِفَةْ مُسلسلْ زوآرةْ خَميسْ مِنْ كَوكبْ آخرْ !!!
ولآ كأنْهآ بِنتْ مِنْ أطيبْ وأعرقْ عوآئلْ الكويتْ .. مُجتَهِدهْ , مُثَقَفهْ , طَموحهْ .. حآصِله علىْ مآجستيرْ بـ الأدبْ والنَقدْ !!!
عَلى ـآ قولةْ القآيلْ بِنتْ بَطنهآ !
إنسآنه مَحترمهْ لَهآ عَقلْ وتَفكيرْ حرْ .. لهآ نَظرهْ ذآتْ أبعآدْ مُخْتَلفهْ..
كَتَبتْ فَأخلصتْ للوآقعْ ... وَإنْ كآنْ مُرْ .. !!!
مَعقولْ أنعَتهآ بِـ الجَهلْ ؟!
مَقولْ أنْ أتهمهآ بـ تشويهْ صورة ديرتهآ وسمعتهآ اللي هيْ منها ؟!
تَحقدْ على منو؟ علىْ مجتمعْ هيْ عضوْه فيهْ ؟ !
تشوهْ سُمعةْ منوْ ؟! سمعةْ عوآيلْ هيْ مِنْ بنآتهمْ ؟!

:confused:

وإلآ لآزمْ نحآربْ النآجحْ ونطلعْ فيهْ مليونْ عَذروبْ؟!
وَنكتمْ الصوتْ ونشوشْ الصورهْ عشآنْ مانصفى إلآ علىْ أشبآه الكُتآبْ والمؤلفينْ مِنْ طَقة مانيْ قآيله منو ؟؟!
وتِنحدرْ الدرآمآ الكويتيهْ والفنْ بالكويتْ مِثلْ مآ انحدرتْ الريآضهْ والكورهْ الكويتيهْ واشيآ وآيدْ مابيْ أتطرقْ لهآ عشآنْ مآ نطلع عن نِطآق الموضوعْ..

ومنوْ الممثلينْ الليْ يبونْ يشوهونْ صورة الكويتْ ؟!
الكبيرهْ سعآد عبدالله وإلآ القديرْ محمد المنصورْ ؟؟؟!!
هذآ حجيْ عاد ؟ !
لَوْ أعدد أعمآلْ عملآقينْ الفنْ أمْ طلآلْ وبوعبدالله الليْ تِشهدْ لهمْ كلْ أجيآلْ الكويتْ والخليجْ والوطنْ العربيْ مآ أخلصْ!
إنْ كآنْت أعمآلْ وَطنيهْ أو ثقافيهْ أو درآميه .. مسرحيهْ .. فنيه عآمه .. مآآآ أنتهيْ !
كِلْ أعمآلهمْ كآنتْ أسآسْ ظُهورْ الفنْ الكويتيْ واعتلآءه أعلى المرآكزْ بجآنبْ الأسطورهْ حيآة الفهد والعملاقْ حسين عبدالرضآ والكثيرْ ... !
معقوله أتهمْ نآسْ بِـ هذهْ الأصآله بأنهمْ ينقلونْ وآقعْ بيئتهمْ ليشوهونْ سمعةْ الديره؟!
والله عيب

:confused:

المُشكلهْ إننآ ننظرْ للِمسلسلْ بألفْ عينْ !
ميةْ عينْ تلآحظْ وتدورْ وتتصيدْ الأخطآءْ !
وميةْ عينْ علىْ سينْ مِنْ الممثلينْ !
ومية على الثانيْ !
وميةْ عينْ علىْ النصْ وجمْ خطآ وردْ فيه !
وميةْ عينْ على المخرج ويآ ويله لو سهى والا نسىْ وأخطآ!
ومية عينْ على حدثْ رآحْ !
ومية عينْ على حدثْ متوقعْ !
وميتين عينْ على توقعآتْ مآرآحْ تصيرْ!
!!
لوْ ننظرْ بعيوننآ الثنتينْ ونكتفيْ.. بنقنعْ .. والأهمْ بنستمتعْ < وهذآ الهدفْ منْ المسلسل وشوفتهْ..!
مآكآنْ الهدفْ منْ ورآ كتآبة المسلسل تخريبْ أخلآق المشاهدْ!!!
ولآ تشويه سمعة المجتمعْ..
عَلى إساسْ انْ اللي ماتابع المسلسل رآح يضلْ انسانْ وفي وشريفْ وماله بالاخلآقيات السيئه..؟؟؟pb036
وعلى أساس أن كل اللي تآبعوا المسلسل الحينْ خلآص اختربْوا وانحرفْوا واخلآقهم تدهورت وصاروا يفكرْون يخونْونpb036
وبتكثر العروس بعدْ العيدْ:rolleyes:
الكلْ طقْ له زوجه ثآنيه وتزوجْ على مرته :D
وكلْ بنتْ الحين صارت تفكر شلوووونْ تبوق زوج اختها ؟؟!pb036

مآظنْ الكآتبه والا الممثلينْ طآقينْ لنآ الصدرْ يبونْ يعالجونْ لنا نفسيآتنآ بقضايا مجتمعْ معينْ..:rolleyes:
ولآ أظنْ بعدْ أنهمْ فَرضوآ عَلينآ أخلآقْ مآسِمعنآ عنها مِنْ قبلْ!
الليْ بيقولْ أنه عمره بِحيآته ماسمعْ بالخيانهْ ! بنقوله جَذآبْ pb034
والليْ بِحيآته ماكآنْ يدريْ إنْ الشرع ْ حللْ أربعْ بنقولهْ كلكجي pb095
والليْ بيتحمسْ وايدْ وبيسويْ روحهْ أوطه مغمضهْ:D ويقولْ شلونْ اخو يبوقْ أخوهْ؟ :confused:
ومايصيرْ..
بنقولهْ الشيطآنْ متىْ مآتْ عشانْ الشرْ والطمعْ والظلمْ يموت ببعض القلوبْ والعيآذ بالله ؟!
كِثيره هالنَمآذجْ والله كِثيرهْ ...
كِثيره القصص والليْ تشِيبْ الرآسْ ومآهي يديدهْ !
مِنْ بِدآية الخلقْ والكلْ عآرفْ بهالشيْ!
وأبيْ مجمتعْ كآملْ والكآملْ الله !!... أبيْ مجتمعْ مآفيه الشينْ الزينْ؟!
أبي مجتمعْ مانشوفْ فيهْ مِثلْ سعودْ الإنسانْ الليْ مهملْ لبيتهْ وعيالهْ إنسانْ فآهي لآهي تُورطْ ومآرده
إلآ الزوآجْ على زوجته مِنْ غيرها وبالسر ْ؟؟
مَرزوقْ شَخصيه مرَكبه... إنسان شكآكْ مَريضْ لَه قِصهْ وأحدآثْ فَعآله أرآهنْ على أنها مآجَذَبتْ المُشآهدينْ أو الأغلبْ !
مآيخلىْ الكونْ مِنْ أشبآه مرزوق ...
فيصلْ اللعوبْ المحب لزوجته ويومْ انه تآبْ تورطْ ببنتْ ابليسْ بورطهْ ماحسب لها حسابْ..
احمدْ الشخصيه الاكثر جدلاً والي كثير من الناس اتهمت الكاتبه بِ إنها شوهتْ صورةْ المتدينينْ!
بنظرتيْ انا شفت أنه ماله ذنب غير ان الله حطْ بطريجه هاللي ماتتسمى والزقت لزقه الليْ محد يتحملها
وكذا مشهد بين لنآ بأنه يصدها ويدحر الشيطآن ولكنْ مافي فايدهْ
ولولا خوفه من المعصيه على قولتهْ ماتزوجها لانه وبكل وقاحه اغوته..
وبالتالي هو بشر!
مو منزل من السما
وبالتالي بعد هذا مسلسلْ !!
مو برنامجْ واقعْ !
يعنيْ شخصيه مكتوبه مِنْ خَيآل تكملْ القصه وتخدمْ الاحدآثْ فقط لآ غير
ما عمرنآ فكرنا اننا نعممْ بأنْ كلْ المطآوعه بهذه الصورهْ!
هذه قصه !
ليشْ نجيبْ عاليها واطيها اذا هيْ بالنهآيه شخصيهْ غير مسماه لِشخصْ معينْ بالمجتمعْ
؟؟؟
عادي جدا ... واحد متدينْ وصارت معاه هالسالفه ! وتوته توته خلصت الحدوته!
أحد منا قال ليش الذيب أكل جدة ليلى وما اكل ليلى وهي جدامه بالغابه؟
ترآآآآآآآآآآها قصه !!!
pb036
ثِنيآنْ الليْ الكِلْ استنكر كمآله وأخلآقه بأول المسلسلْ ! ويومْ اكتشفنآ
انه بآيقْ حلالْ أخوه قلنآ بأن هبه ( مستخفه بعقلونا )
ولمآ خَرب أم السالفهْ والتفتْ لأختْ زوجته قلنآ مستحيلْ ؟!
لآ !!
مو مستحيلْ ..!
شنوْ تتوقعونْ مِن إنسآنْ مآرده خوفه من ربهْ أنه يبوقْ حلآل أخوه ويعيشْ ويتمتعْ فيه سنينْ وبنينْ
وتنكرْ للحقْ والشَرعْ؟؟!
بعيدهْ عليهْ سآلفته القذره مع نآديه ؟!
الكآتِبه مآ صَورته لنآ بالبدآيه بأنه انسآنْ كآملْ ومستقيمْ إلآ انها قآصده تَصدمْ المشآهدْ بوقآحتهْ وقذآرتهْ !
وإلآ شلونْ يِتشَوقْ المشآهدْ ويِنفعلْ بالحدثْ؟!
أرآهنْ بعدْ على ان هذا الحدَثْ الأولْ منْ نوعه بمسلسلآتنآ وماكانْ متوقعْ !
أثآر ضجه بالوَسطْ والمجتمعْ الكويتيْ والخليجيْ عامهْ..
أِتهآمآتْ وتجريحْ بالكآتبه والممثلينْ ..
نآسينْ بأنْ كلْ مآيحدثْ خلف الشاشهْ مآهو الا تَمثيلْ لنِصْ مِنْ الخيآلْ
أبطآلهْ وهميينْ وأحدآثه وهميهْ ..
قَصهْ مِنْ رحمْ الخَيآل ولدتْ على ورقْ وكبرتْ بأدآءْ مُتقنْ منْ ممثلينْ قآموآ بمهنتهمْ مَشكورينْ وِبتَندفنْ بِذآكرةْ المُشآهدْ تَحتْ شآهد الفنْ الدرآميْ الجَميلْ ... كَبَقيةْ المسلسلاتْ السآبقه مُنذ عَشرآتْ السنينْ ومنذ ولآدة الشاشهْ الصغيره بكلْ بيتْ ...
لكلْ مِنآ عَقلْ يفكرْ بالصح والخطأ ... محنآ دِبشْ عزكم الله نمشيْ ونقلد ونتأثرْ بدورْ معينْ قآمْ به ممثلْ بمسلسلْ معينْ !
كلْ منآ له اخلآقيآت تربى عليهآ ومبآدئ وقيمْ ... معقولْ نتنآزلْ عنها لمجردْ أننآ تابعنآ مسلسلْ عِبآره عنْ ( حَدوته )
؟؟؟؟؟؟
معقولْ مُسلسلْ بـ 30 حلقهْ يِختصرْ أخلآقيآتْ مجمتعْ كآآآآآآآملْ له مئآتْ السنينْ على وجهْ آلأرضْ؟؟!
معقولْ الحقدْ يوصلْ لقلبْ وعقل بنتْ الديرهْ الليْ همهآ كلمة تقدير وشكر وتشجيعْ ؟؟
مآلقيتوآ الاْ بنتْ حمآده تحقدْ على الكويتْ ؟!
والا ع الخَليجْ؟
وتشوهْ صورتنآ وتفضحنآ بالفضآئيآتْ ؟!
مِنْهو قليلْ العقلْ اللي بيعممْ بأنْ بيتْ ثنيآنْ نموذجْ لكلْ عايله كويتيه أو خليجيه ؟!
الحينْ هالمسلسلْ نشرْ غسيلنآ ؟؟!
عَجبي !
يتبع

قمَر .. !
03-09-2010, 02:59 AM
.


نِجيْ للمبآلغه بالأحدآثْ والصدفْ ..
معقولْ بيتْ كل الرجآلْ اللي فيهْ خونه ؟!
معقولْ كلْ أطفآلهمْ نقآلينْ كلآمْ ؟!
معقولْ ؟ ومعقولْ ؟ ومعقولْ ؟؟؟

بـِ صرآحه مو معقولْ لو كِنآ متابعينْ برنآمجْ وآقعْ حيْ..!
لكنْ معقولْ ونصْ بالدرآمآ ...!
أعتقدْ الزمنْ يتطورْ والايامْ تتقدمْ ماترجع لورآ ..!
تبونْ نضلْ على أيآم المسلسلاتْ الليْ صرنآ نتوقعْ الحدث قبلْ لآ يصيرْ بحلقه وحلقتينْ؟؟؟؟
رتمْ مملْ بطيئ ... أحدآثْ مكررهْ شبعنآآآ منهاْ...!!
بس فِكرةْ إنيْ أجمعْ عايله ببيتْ وآحد.. وآخذْ نمآذجْ من الخيآنآتْ الليْ صايره بمجتمعنا < تحتها مليون خطْ:rolleyes:
وأحطهمْ بقصهْ وحده وتحتْ سقفْ وآحدْ وأبدآ استمتعْ بقصة كلْ وآحدْ منهمْ بعيدْ عن التكرآر الحآصلْ بالمسلسلآت التعبانهْ اللي شبعنآ واحنآ نشوفها من 30 سنهْ!
مو حلوه الفكره ؟؟!
إختصآر للوقتْ وإختصآر للشرحْ المملْ وإيضا بعيدْ عنْ التكرآر .. أستخدمتْ الكآتبه طريقةْ الفلاش بآك بأولْ الحلقآتْ أختصرتْ وقتْ كثيــــر بطريقهْ حلوه وذكيه ويديده !
حوآرْ ممتعْ رغمْ استنكآريْ الشديدْ للأيحآئاتْ والجرأه باستخدآمْ بَعضْ الكلآمآتْ اللي تخدشْ الحيآء!
الا أنْ كآرزيمآ الحوآر بينْ الممثلينْ بجميعْ المشآهد كآنْ ممتعْ , زيآده على ذلكْ أدآء الممثلينْ المتقنْ ..
مُسلسلْ كآنْ له جَمهورْ عَريضْ والشآهدْ على ذلكْ الاحصآئيآتْ ببعضْ القنوآتْ وبعضْ الصحفْ ونسبةْ المشآركآتْ والمشآهدآتْ بأغلبْ المنتديآتْ ..!
مسلسلْ كُلْ القآئمينْ عليهْ مآعندنآ فيهمْ أدنى شكْ بأنهمْ حآقدينْ وقآصدينْ بأنهمْ يشوهونْ المجتمع الكويتي أو الخليجيْ ..
نَقله فَنيهْ جَديدة المَلآمحْ على الفنْ التلفزيونيْ !
قِصه جديده.. الكثيرْ استمتعْ بمشآهدةْ أحدآثها..!
رؤيه أدبيه حَديثةْ الفكر بعيده كل البعد عنْ التَهجمْ على مُجتمعْ معينْ ..!
لآ تخلو مِنْ الأخطآء وإنْ كآنتْ لآ تذكرْ !
ولآ يفتقد المسلسلْ الجَوآنب السلبيه .. أكيد !

!

أنآ مآ أدآفع لمجردْ الدفآعْ ..:sm4:
ولآ أستنكرْ وجودْ بعض الهَفوآتْ بالمسلسلْ ... إنْ كآنْت مِن قبلْ الكآتبه أو المخرجْ أو الممثلينْ !
لَكنْ مآ أنكرْ رَوعة العملْ وأخلآص القآئمينْ عليه !
لو بنصلح الكونْ بالتهجمْ واللسآنْ الطويلْ مآرآحْ نفلحْ ..
النقد الأدبيْ فنْ رآقيْ وعلمْ وآسع النِطآقْ له عُلمآءه ولهْ نآسهْ ... ومو كِلْ من كتب مَسج و برودكآستْ مليآنْ بشآعه أصبحْ نآقد :rolleyes:الكِثيرْ يتعآرضْ مع رأيي bp039
وفي من يوافقنيْ ... pb189
والمغزى الحقيقي مِنْ ورآ كتآبتي للموضوعْ هوْ كلمه غصيتْ فيهآ منْ قريتْ البرودكآستْ وييتْ أقولهآ
( الكويتْ والخليجْ أكبرْ بأنْ يشوه صورتهم مسلسلْ أو فنآن معينْ أو قصه كآنت بالواقع أو بالخيآلْ )
الكويتْ مآهي بيتْ وإلآ بيتينْ ! ولآ عايله ولآ عيالتينْ !
ومثلْ مآفيْ الشينْ ترى في الزينْ ... بكلْ ديره !
والله يبعدْ عنْ ديرتنآ وخليجنآ وسآئر المسلمينْ الشر والخيآنآت والحقد
ويعمْ علينآ الخيرْ والحبْ والأمآنْ


اللهُم احفَظ خليجنآ والف بين قلوبَنا..
اللهُم اجَعل بِلادنا آمنة مطمئنةً رَخاءً وسخاءً وسائِر بِلاد المسلمين ..
اللهُم اسْتُر عوراتَنا واهدِنا الى ما تحبَة وترضاه..أتمنى أن يكونْ مكآنْ الموضوعْ بالقسمْ المنآسبْ pb094


سَلآمْ pb189

.

MeMeKO
03-09-2010, 03:09 AM
كلامج عين العقل ..=)
وهالشي الكاتبه ما قصدته يحدث بكل بيت
بس هيه جمعت باسلوبها كل المشاكل في بيت واحد
يمكن تكون كل مشكله في بيت منفصل ويا ما سمعنا مثل هالسوالف
من قبل صارت لناس وايد مو بس بالكويت بالمجتمع الخليجي ع اجمع،،،
وما ننسى بالنهايه انه هاه مسلسل كله تمثيل وقصه وهميه وليست من الواقع

SeMo0o
03-09-2010, 03:19 AM
السلام عليكم
الصراحه هي لم تبالغ ابدآ :D
والسنه ذي اكثر من مسلسل نفس الفكره وجريء جدآ
مثل ليلة عيد الي كان مبني على قصه وصخه :Dpb093
وشر النفوس الي بدا بخيانة المراءة والحين يبدا بخيانة الرجلpb093
ومابي انسى اهم شي الي هو ساهر الليل الي شوه سمعه الكويت صدق :D
الي يوصف الكويت انها بلد منفتح في السبعينات والثمانينات بشكل مرعب
مع انهم ماكانو كذا pb093
ويكفي الصورة الي انتشرت الي فيها محمد بو شهري يشيل هيا عبد السلام
ذي لحالها تكفيpb093
ومدري عن انين بعد اكيد اقوى من ذولا بكثير
ع العموم السنه ذي كانت فيها وجبة دراما دسمه وتتكلم عن واقع حقيقي
مااصدق ان الكويت مافيها ريجيل مايخونون حريمهم ولا يتزوجون بالسر
لان حتى بالسعوديه فيه ناس كذا وهي منغلقه اكثر من الكويت
طبعآ انا تكلمت عن الدراما الكويتية ذا غير السعودية الي تشوه السمعه صدقpb131


بالنهايه حبيت اضيف شي بسيط ان الكاتبه هبه مشاري حمادة هي الكاتبه الوحيده
الي عرض لها مسلسل كويتي على التلفزيون السوري الي هو : ام البناتpb189


الكلام ذا كان راي شخصي ورد على كلام الناس الي يسبون وزعلانين على المسلسل
والصراحه تكفي شعبيه المسلسل الي ماصارت لمسلسل من قبل حتى eqla3tv كنا
مو متوقعين ان فيه مسلسل يتفوق على ام البنات بالشعبيه لكن غطا عليها زوارة خميس

pb189bp039

بنت نوكيا
03-09-2010, 03:25 AM
مو معقولة نقيس مجتمع بأكملة من خلال أحداث مسلسل
المسلسل يظل شيء درامي للتسلية في المقام الأول ومناقشة قضايا
مو معقوله بينعرض مسلسل ما فيه حدث ولا فكرة ولا قضية
الكويت كبيرة وستظل كبيره
ومسلسل زوراة خميس مسلسل رائع وما يحدث فيه اختزال للمشاكل العديدة التي تمر بها كل المجتمعات وليست المشاكل حصراً في الكويت

دورمه
03-09-2010, 03:26 AM
بصراحه اسلوبها جداً رائع >> أقصد طبعاً الكاتبه
معها لايوجد أزمة نص بل على العكس النص كان رآئع جداً جداً

د. زاحف
03-09-2010, 03:30 AM
كلآم جميل بصرآحة !
و كلنآ نعآني من هالمشكلة فـ نحن هنآ في المملكة
نعآني من تفآهات ( طآش ) و ( بيني و بينك ) و بعض المسلسلآت التي يشآهدها أهل الخليج و بعض العرب
فهم لآ يعكسون وآقع دآخل و خآرج منآزلنا في كل مآ يطرح في بعض حلقآتهم

M N 3 L M K
03-09-2010, 03:34 AM
||هلآ فيڪَـ


*آنآ آعٺرض على ڪَلآمڪَـ


*هذي درآمآ ٺعآلج آلقضآيآ


ڪَلنآ عرفين مآفي مجٺمع ٺنطبق عليه صفة وآحد


في آلسيء وآلصآلح


*آلقصد من آلمسلسل آلٺنوع في آلمشآڪَلحنآ عرفين آن آلڪَويٺ مو ڪَلهم ڪَذآمو معقولة ٺجيب لڪَ نآس معٺدلين وآنهم مثآلين آنآ وش آسٺفيد منه pb036آنآ آشوفه من آجمل آلمسلسلآٺ آلخلجيةهذي وجهة نظري
*ٺحيآٺي لڪَـ
●●

MmLo7
03-09-2010, 03:43 AM
.

مابالغت .. ومشكلتنا كلّن يبي يخلي مجتمعه " جنّه " ..
عموماً كلن مجتمع فيه عينات " غير شكل "

كلآم جميل بصرآحة !
و كلنآ نعآني من هالمشكلة فـ نحن هنآ في المملكة
نعآني من تفآهات ( طآش ) و ( بيني و بينك ) و بعض المسلسلآت التي يشآهدها أهل الخليج و بعض العرب
فهم لآ يعكسون وآقع دآخل و خآرج منآزلنا في كل مآ يطرح في بعض حلقآتهم

وش ذا المقارنه المهبوله !! :d

El7yah 7elwa
03-09-2010, 04:06 AM
انا بصراحه ماتابعت المسلسل بس الاحظ ناس كثير تمدحه


اكيد ان كل مجتمع فيه اخطاء وعيب لان المجتمع اساسه بشر والبشر خطائين فيه زين وشين ومافي احد كامل ومااحد راح يعمم هالصور على كل اهل الكويت حبيبتي اتطمني نعرف انكم ناس محافظين وانتو تقريبا تشبهون لنا بكثير من العادات والتقاليد

اكيد المشاهد واعي وماراح يعمم وبالعكس اكيد الكويت فيها خير كثير ومشكوره حبيبتي

غير عنهم !!
03-09-2010, 04:09 AM
ليه معتبرينه تشويه !
كل مآفي المسلسل أحداث طبيعية ممكن تصير مع أي شخص وأي عائلة.
يمكن كثرة المشاكل والقضايا في المسلسل خلتكم تقولون كذآ ..
بس لآزم أي عمل فني خصوصا المسلسللات الدرامية والكوميديه الي تكون بطآبع اجتماعي .
لآزم تنقل لنآ الصوره بشكل مبالغ فيه حبتين ..
عشآن المشآهد يوصله الاحساس بالحجم الحقيقي للقضية

:d

ترحال
03-09-2010, 04:14 AM
,

عزيزتي أنا لا أملك براعت حرفك كي أجاريك بالحديث ولكن أود ان أتحدث معك وأشرح لك جزء بسيط كي أفسر لك منطلق هذه المسلسلات pb094 ..

..

نحن لم نكن منزهين من الخطأ ولا يوجد مجتمع او شعب كامل ومترابط فالكمال وحده لله ..
فالمسلسلات اختي لاتتحدث عن جانب واحد او مجتمع بأكمله او او او او ..

..

كثير من المسلسلات ليس هدفها ان تبني الاخلاق النبيله .. فأكثر ما يدور في مخيلت الكاتب او المخرج هو فقط ان تباع على شريحه كبيره من الناس واتسوق في أفضل القنواتـ ..


فأنا ونحن وجميعاً لا نريد ان نبحث عن احد يمثلنا امام سادات الشعوب نحن انفسنا من نمثلنا ونصور شخصياتنا ومجتمعنا في افضل الصور ..

..


أنا استطيع ان اجسد مفهوم اخلاق السعوديه وانتي كذلك اجزم بأنك تجسدين مملكة الكويت ..
فمعنى حديثي ياغالتي لاتبحثي عن من يمثل مملكتك فأنتي من تستطيعن ان تفعلين هذا ..

..


bp039pb189

B1G
03-09-2010, 04:19 AM
(أطفآلنا ثَقآفتهمْ نَقلْ الكلآمْ وسوآلفْ الخِيآنهْ)


وهذي الحقيقه عن نفسي لما يصير شي بالبيت
اطير لأختي الصغيره وتعملني بكل الاخبار
واحيانا ً تجي تقولي يعني فعلا ً هذا اللي صاير
وهبه ماجابت شي من راسها للأضافه
المسلسل كتابتها واقعيه وتصير في بيوت كثيره
العيب اننا نغطي على خطانا موب نطلعه للعالم
ونتناقش سوا كيف بنصلحه والخيانه اللي قلتيه
والشك ماصار بالمسلسل كله , بس مع مرزوق وزوجته
وفيصل وزوجته !! فقط
واللي مهبلني كيف نقدت هالقصه قبل ماتنتهي المسلسل
كيف تحكم على شي ماصار بالنهايه
بقول شي اللي ناشر هالبرود كاست اجزم انه يتابع المسلسل
وعاجبه !! من الغريب يكون كيذا !!

طَموح أنثى
03-09-2010, 04:26 AM
الاحدآث بهذآ المسلسل جريئه لكن مو سلبيه!!..
فيه أجرآ منهآ..وخصوصآ قصه ليله عيد!..
الشي السلبي واللي يقهر هو (خيآنه ثنيآن )..مرره مآ أعجبتني

البآقي حلو واوكي بسسس هذآ اللي مآ اعجبني

لهـب ..
03-09-2010, 04:29 AM
المشكلة للحين ما فهمنا انه الدراما ليست الواقع , انما نظير الواقع :)
عموما المعارضين .. اعتراضهم اكبر دليل على نجاح المسلسل و قوة تأثيرة :)
غريب الامر .. مسلسلات فجر السعيد و نايف الراشد ما لقت هالسخط مع قوة ركاكتهم و وقاحتها

56A M6B3E
03-09-2010, 04:32 AM
بالنهايه حبيت اضيف شي بسيط ان الكاتبه هبه مشاري حمادة هي الكاتبه الوحيده
الي عرض لها مسلسل كويتي على التلفزيون السوري الي هو : ام البناتمين قال !
سبق وتم عرض مسلسل كويتي على سوريا ..
لا يحضرني اسم المسلسل لكنه قديم و كان من بطولة سعاد عبدالله كذلك ، وكنت أتابعه أنا شخصياً على سوريا :)
عموماً .. زوارة خميس ناقش أكثر من قضية وكان شي متوقع أن يكون من بين المشاهدين المؤيد والمعارض !


،

بـكـاش
03-09-2010, 04:36 AM
المشاهدين لازم يعرفون ان اي مسلسل هو خيال المؤلف pb058

يعني مو مسلسل يمثل بلد بكامله ,, والعتب هنا على المشاهد

وبالعكس المسلسل جرئ جرأة فكر .;)

بّييَب طْآطَ
03-09-2010, 04:38 AM
( الكويتْ والخليجْ أكبرْ بأنْ يشوه صورتهم مسلسلْ أو فنآن معينْ أو قصه كآنت بالواقع أو بالخيآلْ )

الخليجَ حضن واحدْ ، أرض وحده ، قلبَ واحد
وشعبه مستححيل يرضى بمسخره مشت بيننا مثل كثثير من المسلسلاتَ التافهه !
وللاسفَ الكاتبَ كان يجسد صورة بلدهَ ؟
زوارة الخميسَ عرضة شئ مدفوون بأرض الكويت وماعمره حصلَ !
وان حصل راح تحصل بأرخس القبائلَ
وطاش عرض وبيني بينك وغيرهم أشياء مدفففونه بأارضَ السعوديه !
وغير من المسلسلات تعرض عكس وطنهم ؟
لأجل ايشَ
التغيير التميز والشكر والتقدير والفوز بالافضليييه !

يارب تحفض خليجنا من كل حاسدَ
ويارب تسترنا وتحفظنا يا أرحم الراحمييين ..

جزاك الله خير

(هـديــل KUT)
03-09-2010, 04:52 AM
صـــح لـــســانـــج يـــا عـــســـل pb189


الـمـشــكــلــه فـــي بـــعـــض الــعــقــلــيــات الــي تـحــسـب إن الــمــشـــاهـــد مــغـــفـــل وعـــذرهــــم شـــوهـــتـــوا صـــورتــنــا :eek:


مــن مــتــى كــنــا نــعــتــبــر الـمــســلـســلات مــراتــنــا فــي الــخــارج !! :eek:

اذا هــذا مــنــطــقـهــم طــيــب

عــيــل مــســلــسل خــالـتـي قــمــاشــه صــور كــل ام كــويــتــيــة تــراقــب عــيــالــهــا وحــريــمـهــم بــالكــامــيــرات لــيــل نــهــار وتــدخــل فــي كــل امــور حــيــاتــهــم !! pb036


ومــســلـسـل عــلى الـدنــيــا الــســلام صــور مـجــتــمــعــنــا كــلــهـم يــاكــلــون حــلال الايــتــام ولا واحــد فــيـهــم فــيــه نــخــوة وشــهــامــه ووقــف مــع الاخــتــيـــن الــي صــفــعــتــهـم الــدنــيــا مــن كــل صــوب !!!! pb036

ومــســلــســل درب الــزلــق صــور كــل تــاجــر كــويــتــي عــلى انــه فــاشــل فــي الـتـاجــره والــفــلــوس تــقــدر تــغــيــرنــا كــلـنـا !!!!! pb036


هــذا مـنـطــقــهــم نــقــول عــلى الــفــن الــســلام وتــرى الــمــشــاهــديـن مــاهــم اغــبــيــاء يـاعــالــم :sm4: اكثر افلام فيها جرايم وعنف وقتل ومخدرات هم افلام الغرب ومع هذا كل العرب سياحة عندهم واذا زاروا البلد مرة طاحوا فيها كل سنه pb027

اذا عــن اهــلــنـا بــالــخــلــيـــج تــطــمــنــوا كــلــنــا نــعرف بــعــض مــن ســنــيــن والــي مــايـعـرف يــدق ســيــارتـه ســلــف ويــزورنــا ويــشــوف بــعـيـنـه مــاهــم نــاطــريـن مــســلـســلاتــنـا تــقــيــمــنــا بــعــيــونــهــم :rolleyes:


والي ماخذ فكره سيئه عن اي بلد والله لو يجتمعون مؤلفين العالم ويكتبون مليون مسلسل يلمعون صورة البلد مراح تتغير في عين صاحب الفكرة ,,

وإذا خايفين على صورة مجتمعنا الخليجي لا تتشوه قدام اخوانا العرب تطمنوا مايحتاج تتدمر الصورة اكثر ترى من دون مسلسلات شوفي افلامهم وتعرفون نظرتهم عن الرجل الخليجي والمرأة الخليجيه مايحتاجون تشويه زايد pb034

... البرنس ...
03-09-2010, 05:03 AM
مع احترامي لرايك
انا اشوف ان هالمسلسل بالذات يحاول يصحح مشاكل بمجمتعكم او بالمجتمع الخليجي
وانا شايف انه النص اللي قايمين فيه جيد مع شوية مبالغه لجذب المشاهد
واذا هالمسلسل بيشوهه مجتمعكم ترا ماكان بينعرض على المحطات
فيه رقابه لازم يمر عليها النص قبل البدء بالعمل وحتى بعد المونتاج
وحتى احنا كجمهور بنحكم عليه سواء بالجيد اذا متابعينه كثار ولا بالسيء اذا كان متابعينه قليلين
..
كلامك جميل وغيرتك على ديرتك ولا اروع منها والله يكثر الطيبين امثالكbp039
موفقه يارب

(هـديــل KUT)
03-09-2010, 05:14 AM
مع احترامي لرايك
انا اشوف ان هالمسلسل بالذات يحاول يصحح مشاكل بمجمتعكم او بالمجتمع الخليجي
وانا شايف انه النص اللي قايمينم فيه جيد مع شوية مبالغه لجذب المشاهد
واذا هالمسلسل بيشوهه مجتمعكم ترا ماكان بينعرض على المحطات
فيه رقابه لازم يمر عليها النص قبل البدء بالعمل وحتى بعد المونتاج
وحتى احنا كجمهور بنحكم عليه سواء بالجيد اذا متابعينه كثار ولا بالسيء اذا كان متابعينه قليلين
..
كلامك جميل وغيرتك على ديرتك ولا اروع منها والله يكثر الطيبين امثالك
موفقه يارب


بالعكس تماما طال عمرك صاحبة الموضوع تمدح في المسلسل والمؤلفه

لكن المقدمه كانت تعلقيها على موضوع وصلها بالبي بي pb058

وفرقونآـآ
03-09-2010, 05:24 AM
ماينلامون

بس خلي عننك هم يمثلون على جمييع الشبااب مهوب القصد في لعائله..ولو بغيتي الجد انتم معروف عندكم المغازل!!

من فئة الششباب:)

نجدية الحشا
03-09-2010, 05:30 AM
لا بس اللي استغربه .. حماة وتسوي كذا..
يعني ممكن نصدّق لأنها ضامنة أن الولد في صفها وأنه خوّان ولا عنده شغلات ثانية
بعدين أحس فيها ترابط في العائلة لا يصلح لمثل هالزمن اللي يعاني فيه الكثير من التفكك الأسري
كيف 4 حريم يرضون وبكامل القناعة أنها تقعد مع أهله .. لا وكلش مطلعين عليه حتى دخول دورات المياه أعزكم الله , ماننكر أنها كاتبة ولها في مجالها نجاح لكن حتى اللبنانيين ماسووها .. ك مجتمع خليجي لابد من العادات والتقاليد والحرمة لكل شيء ..
بعدين سواة أختها مرررررررررة بشعة خيانة صورت قبح وضعف النفس ..
بصراحة أنا ماتابعته لأني ماقتنعت في الحبكة الدرامية وعدم احترام الجمعة في البيت ..
ولكن امرر عليه بحكم من يحبه..

يعني فيه أشياء كثير تقهر في المسلسل ..
اكتفيت بمتابعة ساهر الليل .. الإخراج رائــــــــع


سلمت يمناك ولايضيق خلقك
لأن يبقى لكل مجتمع سلبياته وإيجابياته

مزآجيــّه .. !
03-09-2010, 05:31 AM
المسلسلات بـ شكل عام مهما كانت جنسيتها تعكس في أكثر الاحيان مجتمعهم
خاصه الجنسيه او الدوله اللي ماتعرف من عاداتهم شي
زي مثلاً : المسلسلات التركيه ... مانعرف من عاداتهم شي ولا عن حياتهم
طلعت اغلبها بـ حركه ( الحمل خارج اطار الزواج )
وش الفكره اللي ممكن ياخذها الشخص عن شعب تركيا ؟ أكيد بيحس ان الشي هذا عادي
مع انه موب عادي عند الاتراك .. بس لأنه تكرر واجد في كذا مسلسل ...


بس لما تكون عارف عادات الشعب الكويتي مثلاً .. راح نشوف المسلسل كـ قصه
وان كانت حقيقيه الا انها ماتحصل كثير ومانعممها على المجتمع بـ كبره
لأننا عارفين عاداتهم وقريبين لمجتمعنا ...pb189

وحده من قرايبي في الكويت وانا طبعاً ماقد رحت الكويت ابد
أول ماشفت الحرمه استغربت انها لابسه عبايه ومتستره pb036
يوم قلنا لها اننا ماتوقعناها بهالستر ! قالت انتم ماخذين فكره عن الكويتيات انهم مايلبسون عبايات
قلنا ايه .. قالت لا فيه كثيييير يلبسون عبايات وفيه مايلبسون بس المسلسلات ناقله لكم صوره غلط عننا


اللي ابي اوصل له : مسلسلاتنا مرآه لـ مجتمعنا المفروض تكون فيها مصداقيه اكثر... والمواضيع اللي تتكرر
هي اللي راح تتصدق من الناس اللي يشوفون ~


وآسفه على الاطاله .. ~

AT00T
03-09-2010, 05:35 AM
أحمد ربكم ماعندكم مسلسلpb093
ساكانات أو عطر أو قلب ابيضpb093
هذا فعلان شوووهه سمعتنا pb093:mad:
سبحانك أللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
bp039:D

AT00T
03-09-2010, 05:57 AM
مكررpb036

تركي - الشرقية
03-09-2010, 06:05 AM
كلامك صح ;)

وش هالمسلسل اللي كلخ خيانات و مواعيد و مخالفات العادات والتقاليد وصياح

لحد يقول تمثيل ولا يمس الواقع
ما فيه دخان من غير نار


راحت فجر و جة هبهـابدعتي ياكاتبة الموضوع bp039

تووت تووت
03-09-2010, 06:09 AM
للأسف في مجتمعنا الخليجي البعض يتابع بعين النقد للبحث عن الخطأ !!
اما الكاتبه تكتب قصه من وحي خيالها من اجل المتعه لا أكثر .

سـوكـرهـ ^^
03-09-2010, 06:10 AM
والله كل شي صار صزي :d
واهم شي طلعت حقااارت الرجال << مو نفس دايم يكونون الحريم الملعونات :d
وبعدين بصراحه حسيته مسلسل ذكي ويوونس الواحد :d
وخاصه انه جريييء في بعض الاشياء :d
وخاصه لقافة عيالهم الصغار اللي تصير بكل مكان وووجع :d

aboOod ~
03-09-2010, 06:19 AM
معليش !
يعني افهم من كلامك انك تقصدين بس المجتمع الكويتي
بكل مكان فيها خيانات يعني واقفه على الكويت بس لا طبعا

بس بجد المسلسل بطلpb189:D

أبلة حسنين
03-09-2010, 06:26 AM
انا اشوف الكاتبه قدرت تجمع اكثر من قضيه في عائله وحده كفكرة احسن من الافكار التقليدية ومن باب التغيير في الطرح .. بس الي يقهر صراحه من فتره تقريبا سنه وحنا مانشوف بالمسلسلات الخليجية الا الخيانه ..
كرهوا الناس بالزواج :(pb131

إيـمـا
03-09-2010, 08:27 AM
شخصية مرزوق وسعوود بالذات ياكثرها بمجتمعنا
كل شخصيات المسلسل موجوده فالواقع لكن مو كل بيت
واذا جمعتها بمسلسل واحد مايعني ان المجتمع كلهم كذا وش هالتفكير المحدود

( كرامتي عاليه)
03-09-2010, 08:36 AM
انا احترق اذا شفت المسلسل ما فيه كله ولا دعوه الا اقولها :D
كرهت الرجال حسيتهم مو من بني ادم نهائيا :D
لكن في النهايه عندي تصير سواليف وانسى لان عارفه ربي خلق الناس مو واحد وفيهم الشقي والسعيد والغني والفقير
والذكي والغبي :d


يوم شفت مرزوق اليوم يصي قعدت ادعي اللهم اني اعوذ بك من قهر الرجال بصوت عاليpb027

امم الي تبي تكره الزواج وطاري الزواج تتابع المسلسل وتعيد وتزيد فيهpb027

ياملحي بس
03-09-2010, 08:46 AM
ما ادري وين المبالغه في المسلسل عشان الخيانه مثلا pb036
اذا فيه مبالغه اتوقع طيبة سعاد عبدالله اللي اتوقع انها بتصير وحش اذا اكتشفت علاقة اختها بزوجها :D

عموما المسلسل له شعبيه كبيره مره pb189

^_^ ريمـوـو ^_^
03-09-2010, 08:47 AM
انا كل رمضان ماافكر اتابع مسلسل خليجي
بس هالمرا تحمست اشوف زوارة خميس بسبب نجاح وضجة الناس على ام البنات
بس ماتوقعته كذا ابدا
ماادري احس قصته مبنيه 80% على الصدف pb036
صح الاخراج بطل وتسلسل الاحداث طريقته حلوه وغريبه
بس يظل معتمد على الصدف ..
وانا احس اللي نجح المسلسل الممثلين نفسهم
لو نفس القصه ونفس الاخراج بس ممثليين غير ماراح ياخذ الضجه هذي كلها ..


يسلمو .. bp039

فايز بن محمد
03-09-2010, 10:04 AM
آهنييك ع المووضووعــكــ
وصرآآحه نعآآني بالخلييج من هالمبالغآآت الي مالها دااعي وماتدخل العقــــل..
يعطيكـ العآآفيه

ماعاد يهمني
03-09-2010, 03:19 PM
بارك الله فيك هذا عين العقل و هذا المنطق

ليه دايم نطلب من القائمين على المسلسلات من كتاب و ممثلين انهم يصورن مجتمعاتنا بصوره

مثاليه :(

ونزعل ونتضايق اذا حكو عن عيوبنا ، يعني مثل هالمسلسل احداثه ممكن تصير فأي بيت وفأي

مجتمع سواء كويتي سعودي عربي اجنبي pb093

الخيانه بكل مكان والاسرار اللي ينقلونها الاطفال تصير بكل مكان ... ليه اذا فتحنا عيونا على عيوبنا

تضايقنا ...

عوووافي bp039bp039

جوريه ميه مية
03-09-2010, 03:59 PM
بصراحة انا ماتابعت المسلسل بس الناس تمدح فية؟؟؟؟؟

يعطيك العالفية اختي على التوضيح

حتة سكر
03-09-2010, 04:25 PM
كلامك صح ;)

وش هالمسلسل اللي كلخ خيانات و مواعيد و مخالفات العادات والتقاليد وصياح

لحد يقول تمثيل ولا يمس الواقع
ما فيه دخان من غير نار


راحت فجر و جة هبهـابدعتي ياكاتبة الموضوع bp039

وش جاب لجاب :eek:
ظلمت هبه والله تقارنها بفجر!!:sm18:
ومافيه مجتمع مثالي ترى كلن فيه حقه pb036

ام البنات سحبت عالمسلسل لان شوي كان فيه بهارات هنود :D
بس زوراة خميس كقصه ممثلين اخراج احداث مفاجئه مانتوقعها
الزبده مسلسل بطللل:D


الا قطع قلبي صوت مرزوق وهو يبكي :(

جرحك وفي
03-09-2010, 04:27 PM
وإذا خايفين على صورة مجتمعنا الخليجي لا تتشوه قدام اخوانا العرب تطمنوا مايحتاج تتدمر الصورة اكثر ترى من دون مسلسلات شوفي افلامهم وتعرفون نظرتهم عن الرجل الخليجي والمرأة الخليجيه مايحتاجون تشويه زايد pb034


بـ الصميم pb189

،

ومع إحترامي لـ صاحبة الموضوع
لكن إهل إمي من الكويت =\ ومابي أكون ذآك المتشدد وكيذا
ومابي أقلب الموضوع بـ الدين وكيذا
لكن السبب الإول من كل الي صار الإختلاط !
وهو قريب يصير عندنا الحين :sm1:
والشيء الي طلعته الكآتبه موجود عندكم :sm5: وحتى عند الإأجانب وغيرهم
والسبب الإختلاط !
البزآرين مثل مآ قآلو الإعضاء هذا عآدتهم كل شيء يصير بـ البيت يقولونه
حتى زوار البيت الي يجون يسولفون لهم بـ الي صاير بـ البيت
باقي المسلسل إشوفه عادي جداً ،،

زبدة ذايبة
03-09-2010, 05:26 PM
الكاتبة بالغت من لما خلت ست عوايل يسكنون في بيت واحد
وياكلون ويشربون على سفره واحده رجالهم مع حريمهم
وزوجة الأخ تسولف وتضحك وتنكت مع حماها
وهالشي يحصل يوميا مو بس الخميس !
هذا الامر مبالغ فيه والكويت دولة محافظه مثلها مثل باقي الخليج
والبيوت اللي يسكنون فيها أكثر من عايله
الحريم اكلهم وقعدتهم منفصله عن الرجال
أو أقلها مانشوف الميانه الفظيعه بين الزوجات واخوان ازواجهم
والاحترام والاحتشام من البنت المحجبة فقط !
ونسلط الضوء على تحرش زوج الأخت بـ زوجة الاخ ! ونتناسى الدوافع والأسباب
وللأسف الكاتبة ماكانت تتنتقد هالوضع ، لأن بناء القصة يقوم على هذا الشيء
وكان النقد متركز على الامور الاخرى من خيانات ومشاكل أسريه
كان بإمكانهم يلمحون لنا بأن هناك حدود في التعامل بين الرجال وغير المحارم من النساء
مثل المشهد اللي استنكرت فيه ( موزه ) وابنها ( مرزوق ) نية ( نادية )
في السباحه بالمايوه أمام الناس
كان بإمكانهم وبكل بساطة ،، لكن ليس هذا موضع الانتقاد وتسليط الضوء من قبل الكاتبه
وبالتالي اعتقد إن هذي سقطة كبيرة في المسلسل
لأن المجتع الكويتي ليس هكذا << مثل ماقالوا بالبرودكاست
تحياتي bp039

لمسه ذوووق
03-09-2010, 06:04 PM
مسلسل بطل وشخصياته موجوده بكل مجتمع وفعلا مو شرط ببيت واحد


ابدعت هبه صراحه وكأي مسلسل فيه ناس بيعجبهم وفيه ناس بتنتقده زي ام البنات فيه اللي قالوا حلو وفيه الي قالوا مبالغ فيه 000

غـ ـريبـ ـه
03-09-2010, 06:11 PM
مآلقــوآ بالـورد ع ـيُيبٌ .. قــآلوٍآ أحمـرر الـ خ ـدين :rolleyes:

كـل هالكلآم والبلبـه اللي صآرت هذآ دليل على نجـآح الملسلسل pb189

الكآتـبه ابدن مآكآنت تقـصد ان هذآ وآقـع المجـتمع الخليجي ككـل
هذآ عمـل درآآمي .. يعني درآمــــآ لآزم فيه شـوية مبآلغآت وزيآدآت وبهـآرآت والذي مـنو

الكآتبه جمـعت مشآكل كثيرهـ حآصله في مجتمعآتنآ اللي هي الخيآنه والشـك والإهمـآل والمثآليه الكذآبه .. وحطتهـآ في بيت وآحد وعآئله وحدهـ عشآن يكـون عمل متكآمل

بالنهـآيه اشـوف هالمسلسل من اجمـل مآعرض هالسـنه :D

Noraaaaaa
03-09-2010, 06:17 PM
والله صادقة غريبة هذا عمل درامي ولازم يصير فية شوية زيادات ومن هالكلام

بس بختصر كلامي الكاتبة جمعت كل شي بالبيت الواحد والاشياء اللي طرحتها موووجودة ماجابت شي خيالي

كان عندي شوية اعتراض ع الاشياء الاوفر اللي فيه بس لازم كل عمل له ايجابيتة وسلبياتة

فستق مجروش
03-09-2010, 06:20 PM
أنا ماشفته صراحه
لكن المفروض المسلسلات ماتطلع فضايح المجتمع أو ع الأقل تحاول تقوم هالجانب المعوج إن وجد
بعدين اليهال يتعلمون ويطبقون
ومثل ماذكرو إنه فيه جراءة وووو
...
أنا أقول مستحيل الكاتبه تفكر تهدم سمعة بلدها لكن أكيد تبي الشهره والتميز وهالشي يخليها تلجأ للخيال أحيانا كثيره وللمبالغات أكثر
..
وتشكراتي :)

Yaara
03-09-2010, 06:28 PM
صراحة ماعندي كلام اقولة بعد الي قلتوه وفيتو وكفيتو
والله بيحكم على مجتمع وديرة معينه من "بيت" واحد فهو انسان مريض

تنآهيد الهلالية
03-09-2010, 06:33 PM
يعني جت على هبة حمادة !
كانت فيه فجر السعيد ومسلسلاتها الاخيرة ( الامبراطورة + عديل الروح )

وبالعكس انا اشوف ان مسلسل زوارة خميس نجح نجااح كبير ، والدليل هالموضوع :d

+=bido=+
03-09-2010, 07:00 PM
المسلسل نجح ومحد ينكر :D
صح مبالغه فيه ويا كثرها بس ما كذبت الحرمه فيه من ها النوعيه:D

ماقول الا
مافيه اكبر تشويه وتفشيله للمجتمع كثر المسلاسلات السعوديه :sm1::mad:pb093
مدري متي بيفهمون ان الفن رساله مجتمع ونقل للمجتمعpb093
لو انا مو سعوديه بقول مجتمع تافه ومو متعلم وبناتهم مايعرفون يلبسون وعيالهم كلهم ددسن وثوب اصفر ولعن وسب ولافيه اي حضاره وشوارع مافيها زفلتpb093
وبيوتهم مهدمه ومكسره وكلهم في منفوحهpb093
اغلب المسلاسلات تقول كذا مع ان السعوديه عكس تماما صح فيه بس مو الجتمع كله سلامات
والله فشلونا
لا بيني وبينك ولا غشمشم:(

رشاا 22
03-09-2010, 07:45 PM
هو دراما .. مو لازم يكون له علاقه بالواقع ..!!

مجرد قصه من خيال الكاتبه وتم تصويرهآ .. مو هذا دليل على انها تستقصد الكويتيين او انو كل اهل الكويت كذا .!

لايكون تفكيرنآ سطحي .. وندور على الزله !!!

اذا تكلمو عن الواقع زعلنا .. واذا كتبو من خيالهم زعلنا !

قولو مانبغى مسلسلات وفكونآ pb027

ليه مازعلتو من مسلسل اميمه مثلآ :sm18: !!

لأنكم عارفين انو القصص اللي تصير من خيال الكاتبه ولو صارت في المجتمع بتكون حالات قليله .. طيب نفس الشي زوارة خميس pb058
مانقدر نقول مافيه خيانات بالمجتمع الكويتي ولا نقدر نقول كل المجتمع الكويتي مثالي ..!
كل المجتمعات فيها الصالح والطالح

.

وبالأخير .. bp039
تحيه متميزه للرائعه هبه حمآده ولكل طاقم مسلسل زوارة خميس بالمره ابدعو pb189

المسلسل نجح ومحد ينكر :D
صح مبالغه فيه ويا كثرها بس ما كذبت الحرمه فيه من ها النوعيه:D

ماقول الا
مافيه اكبر تشويه وتفشيله للمجتمع كثر المسلاسلات السعوديه :sm1::mad:pb093
مدري متي بيفهمون ان الفن رساله مجتمع ونقل للمجتمعpb093
لو انا مو سعوديه بقول مجتمع تافه ومو متعلم وبناتهم مايعرفون يلبسون وعيالهم كلهم ددسن وثوب اصفر ولعن وسب ولافيه اي حضاره وشوارع مافيها زفلتpb093
وبيوتهم مهدمه ومكسره وكلهم في منفوحهpb093
اغلب المسلاسلات تقول كذا مع ان السعوديه عكس تماما صح فيه بس مو الجتمع كله سلامات
والله فشلونا
لا بيني وبينك ولا غشمشم:(

هههههههههه صاادقه والله ..
يقهروني البنات اللي يجيبونهم
تجي لابسه دراعة جدتها pb027 ولا خلاقين ريم عبدالله شي ثاني :sm18:
ولا البنت لابسه تنوره طويله اطول منها .. نصها تسحب واكمام طويله ومبهذله pb093

يقهرون مره :sm18:

وكل المسلسل ضرب وتكفيخ والبنت مظلومه والأخو متسلط والأم مسكينه .. يقال يناقشون قضيه وبيحلونها pb093
ولا يجيك مسلسل كوميدي نصه كل ت.. كل .. !!! ويرفع بملابسه ويكشر هو وسنونه الصفرا .. يعني يناس اضحكو pb036

يمكن طاش هو الوحيد اللي يتكلم عن مواضيع جيده وتهمنا ..
بس اكيد لاتخلو من القوقو والسذاجه pb036

أنا العـوّ
03-09-2010, 08:10 PM
ياخي انتم زعلانين ع الخيانات ؟
طيب المسلسل يحاكي الطبقة المخملية !
الناس الوسط أمثالي داخلة عرض ليه ؟ :D
تعليقاتكم خلوها في الشخصيات مثل شك مرزوق وفهاوة سعود
في السعودية طبقتنا المخملية " فضايح " pb093 :D

Mr.actor
03-09-2010, 08:57 PM
؛

صرآحة المسلسل مشوق جدآ وقصص وآقعية بس تجمعهآ بقصة وحدة او بيت وآحد يمكن مايصير بالوآقع
بس كل قصصة حآلهآآ وآآقعية جدآآ وتصير |
+
وموضوع ان الاطفال ينقلون الكلآم هذي حقيقة والاطفال ينقلون الكلام ببرآئة لأنة مايعرف يكذب
واللي يششوفة يقولهـ *

اللي كثر الأنتقآدآت على هبة انها جمعت كل هالقصص بمسلسل وآحد وكثرة الشخصيآت والأحدآث
ومن جهة آخرى نفعهآآ لانه زآآادت التشويق "

عساف نجد
03-09-2010, 09:10 PM
كلآم جميل بصرآحة !
و كلنآ نعآني من هالمشكلة فـ نحن هنآ في المملكة
نعآني من تفآهات ( طآش ) و ( بيني و بينك ) و بعض المسلسلآت التي يشآهدها أهل الخليج و بعض العرب
فهم لآ يعكسون وآقع دآخل و خآرج منآزلنا في كل مآ يطرح في بعض حلقآتهم

شهادتك غير مقبوله في المسلسلات لانك تشتغل عند معزبك فايز المالكي بوظيفة ((مطبلاتي ))

عساف نجد
03-09-2010, 09:11 PM
انا اتفق مع كاتبة الموضوع
يعني مسلسل زي هذا قسم بالله يسد النفس
كل السالفه خيانات في خيانات مابقى الا يحطون صورة الارنب ويكتبون بلاي بوي ويكملون الاشياء الناقصه

مسلسل كله منحصر في الجنس بطريقه غير مباشره

وين مسلسلات 98 و97 و99 ايام عيال المنصور مع سعاد عبدالله

عساف نجد
03-09-2010, 09:13 PM
ياخي انتم زعلانين ع الخيانات ؟
طيب المسلسل يحاكي الطبقة المخملية !
الناس الوسط أمثالي داخلة عرض ليه ؟ :d
تعليقاتكم خلوها في الشخصيات مثل شك مرزوق وفهاوة سعود
في السعودية طبقتنا المخملية " فضايح " pb093 :d

يعني الطبقه المخمليه كلهم يخونون ؟؟ استغفر الله العظيم دخلنا في مساءل القذف وهي من الكبائر

الفيلسوف الازرق
03-09-2010, 09:20 PM
كلامك صح ;)

وش هالمسلسل اللي كلخ خيانات و مواعيد و مخالفات العادات والتقاليد وصياح

لحد يقول تمثيل ولا يمس الواقع
ما فيه دخان من غير نار


راحت فجر و جة هبهـابدعتي ياكاتبة الموضوع bp039

افضل رد قريته بصراحه
يعني استغرب من الي يردون بعواطفهم عشان المسلسل اعجبهم ماراح يتكلمون بالواقع
المسلسل اخلاقي سيء جدا جدا رسم ان الكل شغلهم الشاغل العلاقات بين الرجل والمراه
مسلسل مبني على العلاقات الانثويه الذكوريه فقط لاغير اتحدا الكاتبه تتكلم عن شي ثاني غير العلاقات
زوارة خميس وليلة عيد سقطات متتاليه لنجمات الخليج سعاد وحياة ومن يقول غير كذا فهو حر لكن ان ينتقد مسلسلات اخرى لانه يكره الممثلين او المنتج ويتجاوز عن مسلسل زوارة خميس او ليلة عيد لانه يحب الكاتبه او الممثله الفلانيه فهنا لاجديد يظهر لنا مزيد من المتناقضين

إشْتَقتَ لِكْ !
03-09-2010, 09:55 PM
فعلاً اتفق معك لـ درجه كبيره
المؤلفه هبـه زوّدتها شوي من ناحية الخيانات بالذات .. يعني معقوله العيال نصهم + الأبو + الخاله + مدري مين .. كلهم يخونون ؟ pb036

خلّت ثلاث ارباع الكآست خاينين :d

حتى لو افترضنا انها تحكي عن الطبقه المخمليه الرآقيه .. واجد ناس معارفنا و قرايبنا و ابد ما شفنا عندهم زي هالشي ابد حتى الزواج هم اقل نـآس يعرسون ع حريمهم الطفارى يتزوجون اكثر احس :d الا اللي فسقان مره هذا شي ثـآني خخخ


بس ماننكر الجوانب الاخرى الحلوه بالمسلسل pb189
بساطة الحوارات و الكلمات الكويتيه الجميله و الشخصيات المتنوعه و التمثيل المتقن pb189 ما عدا من البعض ( فيس يتذكر جنان و اختها امل ستار اكاديمي البثره خخخ :(:d )عوافي bp039

Brain~
03-09-2010, 10:38 PM
اييييه عندنا وعندكم خير
أجل حسن عسيري وكتاباته تمثل الجتمع السعودي؟؟
خلي عنتس بس أغلب هالكاتبين لازم يشطحون شوي لا موب شوي كثير شويpb027
والكل عارف هذي ماتمثل مجتمعاتنا أبددد

A R Y A F
03-09-2010, 10:38 PM
بقولِ كلمه وحده بس ْ ..
المسلسل نآجح نآجح نآجح بمعنى الكلمهِ :)pb189
واللي يقول غير كذآ فهوو مهبول :D ..
تشكرآتِ على كلامك !

bp039 :rolleyes:

اليسا اخت مناحي
03-09-2010, 10:51 PM
ماادري لاحظت بمسلسلات هبه
لازم تكون فيها خيانه زي بمسلسل فضه يوم ذيك المصريه وخالد امين
وباام البنات مشاعل خانت زوجها
والحين البيت كله كلهم خوووونه
ليش ياهبه
خلاص فهمنا لازم نعيد ونزيد
الخيانه موجوده بكل المجتمعات وسمعنا قصص واقعيه بس خلاص يكفي
لازم نراعي حرمة الشهر :(
ولاحظوا دايم مسلسلاتها المرأه مغلوب على امرها وبالحلقه الاخيره تنتصر ليش
وبعد مو كل شي يصيربالعالم لازم نمثله المسلسل يشوفه الصغير والكبير
والمسلسل خليجي وانا يالخليجين محافظين شوي
وش خلينا للمسلسلات المصريه
اتمنى احد يكون معي

سح'ــابه
03-09-2010, 11:00 PM
المُشكلهْ إننآ ننظرْ للِمسلسلْ بألفْ عينْ !
ميةْ عينْ تلآحظْ وتدورْ وتتصيدْ الأخطآءْ !
وميةْ عينْ علىْ سينْ مِنْ الممثلينْ !
ومية على الثانيْ !
وميةْ عينْ علىْ النصْ وجمْ خطآ وردْ فيه !
وميةْ عينْ على المخرج ويآ ويله لو سهى والا نسىْ وأخطآ!
ومية عينْ على حدثْ رآحْ !
ومية عينْ على حدثْ متوقعْ !
وميتين عينْ على توقعآتْ مآرآحْ تصيرْ!
!!

يس هوون انتي لخصتي كل الكلام بهذي النقطه ..:)

يتابعون وينتقدون .. ويرجعون يتابعون ..

كلنا نعرف ان زوارة خميس مسلسل واقعي .. والهدف من وجود كميه هالمشاكل .. هو طرح اكبر عدد من مشكلات المجتمع لا اكثر ... مو تششويه لسمعه الكويت ..

ودي لك ...,

~إنتهى المشوار~
03-09-2010, 11:02 PM
صراحه من المخجل ان اقول رايي ورايك كافي ووافي bp039


كلامك100%

وماتقصرين


تستحقين مليون صوت لكن المشكله اني ماقدر اصوت :( مادري متى يرقوني <<< لاتحلم pb027

اليسا اخت مناحي
03-09-2010, 11:03 PM
المسلسل نجح ومحد ينكر :d
صح مبالغه فيه ويا كثرها بس ما كذبت الحرمه فيه من ها النوعيه:d

ماقول الا
مافيه اكبر تشويه وتفشيله للمجتمع كثر المسلاسلات السعوديه :sm1::mad:pb093
مدري متي بيفهمون ان الفن رساله مجتمع ونقل للمجتمعpb093
لو انا مو سعوديه بقول مجتمع تافه ومو متعلم وبناتهم مايعرفون يلبسون وعيالهم كلهم ددسن وثوب اصفر ولعن وسب ولافيه اي حضاره وشوارع مافيها زفلتpb093
وبيوتهم مهدمه ومكسره وكلهم في منفوحهpb093
اغلب المسلاسلات تقول كذا مع ان السعوديه عكس تماما صح فيه بس مو الجتمع كله سلامات
والله فشلونا
لا بيني وبينك ولا غشمشم:(وش دعوووووووووووووه عاد
غشمشم كوميدي
شكلك ماقد شفتي مسلسلات سعوديه
اقولك
غلطة نوف
القادم الغريب
كانت بيوتهم زينه ابشرك
بس تافه وغبي ومدري ايش ودداسن
فاهمه غلط
ووووووووووووين
مزحه برزحه تراهم بيتوتهم معقوله
واذا ع اللبس كل ممثله وخلاقينها وذوقها

اتمنى وصلك كلامي

FOFO TATA
03-09-2010, 11:29 PM
احس ان مسلسل-زوارة خميس -بيفووووووووووووووز

شقرآوي
03-09-2010, 11:38 PM
الحمدلله أنا مآ تابعة ولا حلقة من هالمسلسل من شفت إعلانه قبل رمضان وشفت فيه سعاد عبدالله وشجون والصفي غسلت يدي منه وعرفت إنه بـآيخ ..pb027pb192

مـآفييه مسلسل في رمضان هالسنة زيين برأيي انا إلآ " سـآهر الليل" وفص كلاص "..!:Dpb189

Lancom
03-09-2010, 11:48 PM
طيب وراكم زعلانين ؟
شوفونا إحنا .. حسن عسيري الله لايوفقه قطّع جلودنا وجلود المجتمع
السعودي وخلاّنا بـ أبشع صوره ممكن الواحد يتصورها
وسكتنا ..!
مو لأن الوضع عاجبنا .. أو كلامه صحيح
لا يخسي :mad:
بس لأننا مانلتفت للكلاب ضعاف النفوس يأثرون علينا
وبالنهايه كلٍ يحكي عن مجتمعه !!

وإحنا عارفين الكويت وأهلها pb189
زي ماهم عارفين وش هم السعوديين pb189

وكلام مسلسلات ماتاخديش بالك pb192

Bnt Norah
03-09-2010, 11:57 PM
حبيبتي pb189
ومن يقول ان الكآتبه شوهت صورتكم .. كلنآ إخوآن .. ومستحيل تكون نظرتنآ لكم هالنظره ..
الكآتبه انا ما ادافع عنها ولا ضدها .. ولكن الخيآنه الكل يشتكي منها من المحيط الى الخليج بل نسآء العآلم كلهن تأملوا من خيآنه الرجآل ..

انتم شعب حبوب ورآقي .. وقبل كل هذآ انتم شعب مسلم وان اختلفت المذآهب لديكم لكن نظل متمسكين بتعاليم الدين الحنيف و العادات والتقآليد ..

دمتي ي الكويت لأهلك ونآسك وللخليج .. pb189pb189

لآ تنسين نحن الخليج وطن وأرض وآحد :D
يعني اللي ما يرضيكم ما يرضينا واللي يمسكم يمسنآآ pb189

أُنوثه طآغيه bp039

رواسـي
04-09-2010, 12:01 AM
اتفق معك رأيك والمفروض مانلتفت للي ينتقد لمجرد الانتقاد
والجمهور الآن أصبح واعي وماينساق ورى كلام الايميلات والصحافة
ومع احترامي لكافة المسلسلات العربية هذي السنة .. مسلسل " زاورة الخميس " كان الأفضل بلا منافس

S A R O N Y
04-09-2010, 12:11 AM
المسلسل يتكلم عن علاقات المتزوجين بـ طرح يديده بعيد عن التقليدية ، بطريقة الفلاش باك وكمية نجوم مايتواجدون بهالكثره بمسلسل واحد pb189

فيه مشاهد جريئه اي نعم ،
وفي مبالغات وصدف وايد ،

بس يظل المتسيد هالسنة بالخليج والمنتقدين اهم أول ناس يقعدون عند التلفزيون يشوفونه pb071
وبالنسبة لتشويه الصوره فمااعتقد المشاكل اللي شفناها تطلع عن القصص اللي نسمعها كل يوم !! هبه ماجذبت الناس بشقق ورقص مثل اللي سبقوها !!! يعني ماطلعت عن المألوف pb093

عموماً لاتسبقون الحكم قبل الحلقه 30 ، وعقبها يبان المستور ونشوف هبه شلون بتختم كمية المشاكل هذي كلهاا ،

NeKooL
04-09-2010, 12:14 AM
ولا يهمك حبيبتي pb189 عآرفين المجتمع الكويتي > لنا قرايب و معروف كلش pb189
وجد جد أول مره اتابع مسلسل خليجي بعد طاش pb189 . .
مره اعجبتني هبه وراح اتابعلها .. وعلى قوله احد الاعضاءpb189 تاركين فجر السعيد وذاك المخيش الراشد اتوقع :eek: وينقدون زوارةpb189 . .
وبعدين الكل عارف انو مسلسللات هبة من النوع الي يجمع اكبر عدد من الشخصيات والمشاكل ويصورها بطريقه واقعيه مو معناته مبالغه ابد pb189
يعني هي جامعه مشاكل مجتمع كامل بعايله وحدا :rolleyes: ووآضحه الفكره مايبغالها كل هالتهويل والنقد السيئ :confused: . .
ثانكس قمر pb189

B O y ~
04-09-2010, 12:34 AM
.

اجل الكويت وينها الله يعافيك ؟
ثاني بييت على اليسار ؟
> يجاوب على العنوان :Dpb189

داري انه مافيه اسمج من ردي :D .. هذا عسيري مابقى شيء ماسواه بالمجتمع !
شفتي " كولمبي " يتمشى بشارع ومعه مخدرات مثلاً ؟
يعني مافيه دوله يشوهها مسلسل ..

أم عجاج
04-09-2010, 12:45 AM
عزيزتي آلكويت أنظف مية مرة من مسلسل كويتي وغآلب ممثليه وكآتبته ليسم بـ كويتيين ! pb189
ومن يقول آن هَـ آلمسلسلآت تعآلج قضآيآنآ مآعتقد آن آلمجتمع آلسعودي بِـ حآجة سخآفة :
مزحة برزحة - طآش مآطآش - بيني وبينكم
عندنآ مفكرين ودكآترة في آلمشآكل آلآسريّة
مآحنآ بِ حآجة ممثلين تنقصهم آلآخلآق وشوفوآ لبسهم وآلآختلآط آلمحرم
وآلحوآر آلجريء
بِ آلعكس تمثيلهم لهكذآ قصص تخلي آلآمر دآرج في آلمجتمع
ومآدآم أصبح دآرج :rolleyes:
فَ مآنستنكره وبعدين مع آلوقت يصبح هَـ آلغلط صح وآلصح غلط
وكفآهم تشويه لِـ مجتمعآتنآ مآقول مجتمعآت ملآئكية عندنآ أخطآء
لكن ليس مقبولآ نشرهآ بـ آلفضآئيآت لآ ومتى في هَـ آلشهر آلفضيل
سوري بس سوريآ عندهم بلآوي أكثر من آلخليج :
ويظهرون مجتمعهم بـ صورة حلوة !
آنآ لآ أحكم على آلسعودية من خلآل مسلسل أو سوق
ولآ أحكم على آلكويت من خلآل مسرحية
ولآ مصر من خلآل فيلم
مجتمع متعآيشين فيه وشآيفينه فيه أخطآء لكن مش بِ هآلشكل آلمقزز
وكأنّ مجتمع تنعدم فيه آلآخلآقيّآت
حتى آلآنسآن آلمتدين في مسلسل زوآرة خميس ( آلبلآم )
< آنآ مآتآبعه متآبعة متآبعة لكن مرآت آسمع صوت آلتلفزيون وآنآ في غرفتي
أغرته آلدنيآ !
خلونآ بهآيم نمشي وآء آلشهوآت pb131
آستغفر آلله وحسسبي آلله وكفى :sm4:
لِـ روحك آلجوري bp039bp039bp039

غلاة أمي
04-09-2010, 12:59 AM
كلامج جميل و رائع و مقنع
فعلا المسلسل قدم قضايا جديده على المشاهدين و تقديمها كان لازم من أجل البحث عن حل
و انا أقولكم ان مسلسل زوارة الخميس مسلسل رقم 1 و مافي قبله و لا بعده مسلسل
لانه جديد و فريد من نوعه
و كثرة الأقاويل عنه لانه ناجح و لو كان غير ذالك جان ما خصصوا له يوميا صفحات الجرايد تعقب عليه
و جان ما وصلنا باليوم أكثر من 10 برودكاست عنه
و هذا ان دل يدل على انه قدر يجذب المشاهدين
و حتلى في كل المنتديات اهوا رقم 1 بالتغطيه
و يكفي عدى المليونين زائر بهالمنتدى بأقل من شهر
بالنهايه و لا ترمى بالحجارة إلا الشجره المثمره

رابـح صقر
04-09-2010, 01:10 AM
ملخص الكويت في المسلسل الكرتوني ( أبوقتادة و أبونبيل ) على قناة الوطن

فهو مسلسل كرتوني وهادف ويحكي قضايا ومشاكل الكويت أفضل بكثير من المبالغات اللي نشوفها في المسلسلات الدرامية

maximos
04-09-2010, 01:28 AM
والله المسلسل مو ذاك الزود
يعني فيه كمية جراءة ...او بالاحرى وقاحة...ومايصلح الا للي فوق الثمنطعش:D

توقعت ان هبة افضل من كذا و اذكى :(

بلص...معقول كل الرجال يخونون ؟؟؟؟؟؟ :rolleyes:

والفلاش باك استخدمته الى حد الملل :)

p.s لكاتبة الموضوع....
انتي شوفي حسن عسيري وش مسوي بنا واحمدي ربك على هبة :D

عنفوان فتاة
04-09-2010, 03:03 AM
طب ليش هالتخيل ان المسلسل بيشوه البلد!!
انا بصراحه ماتابعته بس دام انه البطوله وعلى راسهم سعادالعبدالله
ماظن انها ممكن تفكر تشوه سمعت بلدها ولا من المعقول انها تمثل
لو مجامله لاي كاتب كان له نيه لتشويه بلد كامل
مادري بس احس ان الناس وبذات الكويتين طايرين بهالمسلسلpb192


البلا مو من ذولا البلا من بعض الناس اللي مسنترين بالكتابات عندنا
وكأنهم حالفين انهم مايعتزلوووووون الا وجابو الاولي والتالي..pb036

لأنه في فرق بين تشويه سمعة البلد بأكمله ويقولكم حنا نصلح المجتمع ونمثله بشكل جدي وهم خرطي بخرطي بالعكس ..pb093

ح ـاولت
04-09-2010, 03:30 AM
بالعكس المسلسل ناجح جدا وهبه مشاري حماده
قدرت تجذب المشاهدين لها بقووووه

القصه ماتمثل الكويت ولا تمثل بيت واحد
القصه تمثل مجتمع عربي كامل
كلنا العرب عاطفيين عشان كذا عرفت هبه كيف تقدم تحذير
لنا خاصه الرجال يعني سعود ماتزوج حبا بالزواج بالعكس
حب يساعد زوجة صديقه وهي إللي إستغلت طيبته
ونفس الشي فيصل إللي كان ضحية بنت متورطه مع أهلها

أما مرزوق لازم يتعامل مع القضايا إللي عمله بحكمه أكثر
خاصه حركته مع أبوا بنت ستارك إللي مات قدام عينها
وعرفت كيف تنتقم منه

حتى ثنيان ماطلعته ملاك بالعكس طلعته في صوره طبيعيه
واحد حاقد على أخوه إللي هرب وأهله زعلانين عليه
وفي مرحله متقدمه من العمر وحب يعيش مراهقة هالمرحله
مع أول موقف أنحط فيه

أم نصيب مأخذه راحتها ع الأخر وتامر وتنهي لأنها ماسكه
سر خطير على ثنيان وعارفه إنه مستحيل يزعلها

وعز حاول يضحي لأنه يظن إنه السبب في إللي صار لجنان
وشوفوا بكره لما يعرف الحقيقه وش بيسوي

ياسلام يعني هبه ماطلعت واقعيه لما قدمت تسنيم في صورة الحرمه
إللي تخاف ربها وعارفه الشرع وش يقول لكن أنوثتها رافضه إن أحد
يشاركها زوجها فيها ونفس الشي لما رجعت لغرفتها وهي تقول أستحيت
من ربي لا أطلع بشكل مايرضيه

هبه مشاري قدرت تجمع الكثير من القضايا وحطتها في بيت واحد
عشان مايتشتت أو يمل المشاهد وقدمت عمل كل إللي فيه أبطال
حتى الأطفال

وأكبر دليل على نجاح هالعمل إن أغلب الصحف يوميا تتكلم عنه
رغم إنه فيه 40 أو أكثر غيره

مبروك لهبه هالنجاح وأكيد مستمرين بالمتابعه إللي وصلت للتوقع
من كثير من المتابعين

bp039

الحدريين
04-09-2010, 03:31 AM
اصلن كل المسلسلات

خوذيها قاعده انبسطي وشوفيها وصيحي واضحكي واذا خلص المسلسل طفي التلفزيون وانسي كل شي

لان الوقت الحالي سواء بالكويت او غيرها تحاول تبذل الغالي والنفيس من اجل الماده حتى لو شوهت صورة المجتمع

فزي مسلسل زوراة خميس انا اتابعه واذا جت لقطه محزنه صحت واذا جاء ضحك ضحكت

فخوذي وخلي من المسلسلات


بايو

الـحـلا
04-09-2010, 03:47 AM
نقطه وحده بس ودي اذكرها عن هالموضوع
رغم حبي الشديد للمسلسل . . لو تخيلنا ان المسلسل سعودي
هل بتكون هذي ردودكم ؟ وبتشوفون الوضع جداً عادي !!

اعتقد اذا احد كويتي زعل من المسلسل بيكون امر طبيعي
لأن حنا قلبنا الدنيا وماقعدناها , على مسلسلات عسيري واللي يطلع فيها !

عوآفي

ماريّا
04-09-2010, 03:49 AM
:نمبر ون:sm12:..
اسلوبكـ ولا اروع :sm5::sm5:( ماشالله )

نمبر تو :sm12:..
المسلسل روعهـpb189 حتى ولو كان جرئ
ومااعتقد انو أسآت للكويت ابدن ..


سلآآمpb189bp039

Purely
04-09-2010, 04:51 AM
اكيد مو هاذي الكويت :sm4: !
والمسلسل بكبره فيه بهاراااات هنوووووووووود :( بعد بهارات الهنود تنبلع
وغير كذا هوامير الصحراء
يعني على اساس هاذي حياة الطبقات العاليه في المملكه :mad:
يعني معليش هاذي حياة دشير وتشويه لنفس المجتمع pb093

بس بالاخير مسلسلات :rolleyes:

هند الرياض
04-09-2010, 05:21 AM
اتفق معك رأيك والمفروض مانلتفت للي ينتقد لمجرد الانتقاد
والجمهور الآن أصبح واعي وماينساق ورى كلام الايميلات والصحافة
ومع احترامي لكافة المسلسلات العربية هذي السنة .. مسلسل " زاورة الخميس " كان الأفضل بلا منافس

الافضليه المطلقه هذي للمسلسل من وين جبتيها من موقع معين والا من جهه معينه والا من رايك الخاص ؟؟

Eve't
04-09-2010, 05:34 AM
الكاتبه طريقتها بطرح الاحداث والحوارات خطيره .
وبعدين ليه كل ما طق خيط بعصا قلتوا يشوه سمعه؟؟ وش دخل الكويت بكل الموضوع؟؟ واذا كان المسلسل كويتي هل يعني انه يعكس واقع الكويت !؟

هي مجرد فكرة طرحتها الكاتبه وطرحوها كمسلسل كويتي ..

مـس تسليك
04-09-2010, 05:57 AM
كلآلآمك كلّه صح
المسسلسل كآآن في قمممممة الروعه
انا من اششد المعجبين فيه
لانه صور ششخصيآآت كثير من الواقع
ثنيآن ، سعود ، أحمد ، مرزوق , فيصل ، الكل

الكآتبه مآآششوهت سمعة أحد
وحتّى الممثلين هم من أقدر الممثلين
سعآد عبدالله ، المنصور .... ألخ
لكن النآس تدور الزله والأخطآء
يبغون مسسلسل حيآآة صآآفيه ونقيه
فمآآ أدري وش الشي اللي بيخلينآآ نششوف المسلسل وهو مآفيه احدآآث
كل رجّآل هو ويآآ زوجته سمن على عسسل وحيآآتهم هآآديه
وش الحلو بالمسسلسل وش اللي يحمس فيه وش الششي اللي يخليك تنتظر الحلقه الجآآيه بكل حمآآس !

نآآس متخلفه تحب تنقد النّآآس اللي برزوآ بمجآآلآتهم ونجحوآآ
ويقلون اذآآ مآ أنتقدت فأنت ولآلآ ششي
لأن النآس تنقد النآآجحين

وأششكرك كثثييير على الموضوع
بالتوفيق bp039
+pb189

جنون احساس
04-09-2010, 07:56 AM
شدني العنوان وتفاجئت بالموضوع ماقدرت ماارد pb131
الحين زوراة خميس شوه سمعة الكويت او الخليج :eek:
اجل المسلسلات اللي قبل وشنقول عنها ؟؟pb034
تو قبل فتره عضوه نزلت موضوع عن بعض المسلسلات الخليجيه ماقصرت فيه ابد :D كانت مسلسلات فعلا تستحق النقد ..
بالعكس زوراة خميس واقعي جدا وقريب من حياة الناس :rolleyes: والملح والبهارات لابد منها
هذا بالنهايه مسلسل 30 حلقه مو 200 حلقه المهم ان المعنى والمضمون يوصل للمشاهد
اما اللي يقولون شوه ماشوه هذول ناس تفكيرهم مشوه اصلا ومايعجبهم شي ابد pb093
وسعي صدرك بس ماعليك منهم شوفي المشاهدات بتغطية المسلسل وش كثرهم pb030

يعطيك العافيه bp039

Mr.Sul6an
04-09-2010, 08:37 AM
المسلسل جم ـميل وقصه في البدايه حلوهـ
رغم ملاحظتي على الكثير من الاخطاء في الاخراج والتمثيل وبع ـض من الاحداث
لكن بع ـد ما شفت ناديه تحب ثنينان صراحه تغيرت النظرهـ
وسوؤال يطرح نفس للي يقولون هذا مجتمعنا وهذا الواقع
طبعاً انا معكم في الخيآنه وفي الشكـ وفي الانانيه
لكن واقعنا الاخت تحب زوج اختها وهو يبادلها الحب ..!!
يعني واقعنا مافي اخوهـ مافي
اجل كذا كل زوجه تخاف على وزوجهـا من اختها دام هذا واقعنا pb093
يعني اذا هذا الواقع على قولتكم على الدنيا السلام pb093
يعني هبه حمادهـ نجحت في حيآكه خيوط القصه كآمله
لكن للأسف حب ثنيان وناديه كان القشه اللي قسمت ظهر البعير pb093

Crazy in loove
04-09-2010, 09:00 AM
الااخراج بطل .. والفكرة حلوة كـ فكرة ..


بداية حلوة ..


لكن من حلقتين 3 .. وهو صاير مر .. تتالي عجيب بالمشاكل مايصير بأنحس بيت بالعالم .. لو أنهم فرقو المشاكل وكل مشكلة بحلقة أرحم من أنه حلقة فيها 5 مشاكل كل وحده ألعن من الثانية ..


أنا ضاق صدري مع أنه ماقد ضاق قبلها الا بالأزمة pb095كاتبة الموضوع .. دفاعك عجبني pb189 وغيّر ردّي لأني من العنوان كنت داخل بهزأهم pb027

قمر السلاطين
04-09-2010, 09:15 AM
والله هبه حمادة هي اللي رحمتنا من التزييف !
رحمتنا من الملابس المبالغ فيها والجلابيات الفخمة والتسريحات والمكاييج اللي في مسلسلات فجر السعيد
حتى يوم راحوا مستشفى مااقحمت مستشفى فخم وسرير مطرز
وهذا اتضح في ام البنات ودار الايتام اللي يعرض حاليا
الدراما هي عدسة تكبر السلبيات وهذا اللي نبيه
ولكن انا ماعجبتني فكرة ان الاولاد هم اللي ينقلون كل شي !
نقول مرة مرتين بس مو كل ليلة
وانقد على الجد والجدة اللي يقولون يالله وش عندكم الليلة
هذي ماعجبتني من ناحية الكتابة ككل مو من ناحيتها كصورة في المجتمع الكويتي
شي ثاني المفروض ماتتطرق لحكاية خيانة الاخت لاختها لان هذا شيء نادر جدا جدا وحسيت ان فيه مبالغة ولكن تبقى هبة مشاري متقنة للخطوط الدرامية ,,,

مقلع بموتره
04-09-2010, 09:50 AM
مشششاء الله اسلوب راقي

انا عن نفسسي عآجبني المسلسل وقصته حلوه
ومو شرط تكون كل القصص اللي تصير في ها البيت كلها في نفسس البيت لو نقارنها بالمجتمع الكاتبه جمعت مشاكل ودمجتها سوا في عائله وحده

يعطيك العافيه
وننتظر النهايه المنتظره للمسلسل

أكويلاني
04-09-2010, 10:47 AM
الحين اي قصه مخيسه ! بتعممونها على شعب كامل ؟؟ انسي ان الانتاج كويتي طيب خخخ

شفت قصة وحده تحب سواقهم ! اقول كل مجتمعهم يحب سواقين ؟؟ هههه

weh bas
04-09-2010, 11:16 AM
ليه مسوين قصه من لا شي !!
مسلسل والكاتبه طرحه شي في بالها ربما يكون حقيقه وربما يكون خيال
لا مثلة شريحه معينه بعينها او شي
المسلسل جدا جميل مع العلم لى فوق 8 سنوات مقاطعه المسلسلات الخليجيهpb192 بس هذا شدني
الاخراج والاداء جدا جميل مع عندي ملحظات بس يعتبر نص جميل افضل ماعرض هذا العالم من المسلسلات خليجيه هذا تقيمي الشخصي
bp039bp039bp039bp039

الدنيا موليه
04-09-2010, 11:27 AM
في الطالح وفي الصالح بكل مجتمع ..

وولو الكاتبه جابت مسلسل كله مثاليات وعالم فوق الريح عايشين بسلام وودّ بدون مشاكل

لاقلنا عنها لاتلامس الواقع بشيء ..ولكن الكاتبه جابت من كل مكان مشكله وجمعتهم ببيت وهذا الي ميز المسلسل وخلا له كل هالجمهور الي يتابعه بشغف ..

بدال ماتحط ميه بيت وميه قصه وميه عايله جابت فكره جديده وجمعتهم ببيت واحد وهذا حلى المسلسل ميه مره..

والله انا اعتبر هبه مبدعه وقدرت تفرض متابعتنا لمسلسلاتها وبقوه ودون ملل وهالشي نادر نلاقيه بهالوقت ,,

عووافي ..

تلميذالعندليب
04-09-2010, 11:30 AM
اول شي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بصراحه نقاش فيه ( هديل kwut ) انا اتحمس له
خصوصاُ وانتي اللي منسقه الموضوع
اول شي انا ما واعيد واكرر ان المسلسلات الكويتيه منحطه وتافهه
اول شي لا تنضرين للمسلسل البايخ بمنضور عين الشخص الكويتي
شوفيها بعيون المجتمات الاخرى
المجتمع السعودي - البحريني - القطري- الامارات
كلهم راح يقولون هذي حقيقه المجتمع الكويتي
وهم لو جو للكويت وشافوها كان عرفو شنو الكويت وشنو شعبهم
ويعرفون معدنها مهاي مثل ما يعتقدون ومثل ما يمثلون هل المزبله الله يكرمكم
المصيبه الكويت اصبحت سالفه بفم فلان وعلان .. وادخلي الرومات الاماراتيه والبحرينيه والسعوديه
وحتى القطريه وباقي دول الخليج .. وشوفي كيف يحطون على الكويت
وماخذين صوره غلط بسبب هذي الحثاله
نصيح لكم .. ونصيحه لكل كويتي
لازم تتفقون تشنون حرب اما اعلاميه او خيره .. ضد هذي التفاهات اللي شوهت من صورت البلد
تحياتي لك ولموضوعك الرائع
محمد .. اخوك

&احمد&
04-09-2010, 11:35 AM
.كتبت رد طويل بس مسحته :)
لأن ادري حنّا عرب مَ نرضى بغير المثاليه المصطنعه ;)
مسلسل 90 % شخصياته موجوده بواقعنا ومسلسل مَ جرّح بإي شخص ;)
فَ ليش نسوي من [ الحبه قبّه ] pb189

bp039

نوف الكويت
04-09-2010, 12:48 PM
ليه مسوين قصه من لا شي !!
مسلسل والكاتبه طرحه شي في بالها ربما يكون حقيقه وربما يكون خيال
لا مثلة شريحه معينه بعينها او شي
المسلسل جدا جميل مع العلم لى فوق 8 سنوات مقاطعه المسلسلات الخليجيهpb192 بس هذا شدني
الاخراج والاداء جدا جميل مع عندي ملحظات بس يعتبر نص جميل افضل ماعرض هذا العالم من المسلسلات خليجيه هذا تقيمي الشخصي
bp039bp039bp039bp039

قلتي الي بقوووله بالحرف bp039

~ Test }‘
04-09-2010, 01:43 PM
-

السلام عليكم
الصراحه هي لم تبالغ ابدآ :D
والسنه ذي اكثر من مسلسل نفس الفكره وجريء جدآ
مثل ليلة عيد الي كان مبني على قصه وصخه :Dpb093
وشر النفوس الي بدا بخيانة المراءة والحين يبدا بخيانة الرجلpb093
ومابي انسى اهم شي الي هو ساهر الليل الي شوه سمعه الكويت صدق :D
الي يوصف الكويت انها بلد منفتح في السبعينات والثمانينات بشكل مرعب
مع انهم ماكانو كذا pb093
ويكفي الصورة الي انتشرت الي فيها محمد بو شهري يشيل هيا عبد السلام
ذي لحالها تكفيpb093
ومدري عن انين بعد اكيد اقوى من ذولا بكثير
ع العموم السنه ذي كانت فيها وجبة دراما دسمه وتتكلم عن واقع حقيقي
مااصدق ان الكويت مافيها ريجيل مايخونون حريمهم ولا يتزوجون بالسر
لان حتى بالسعوديه فيه ناس كذا وهي منغلقه اكثر من الكويت
طبعآ انا تكلمت عن الدراما الكويتية ذا غير السعودية الي تشوه السمعه صدقpb131


بالنهايه حبيت اضيف شي بسيط ان الكاتبه هبه مشاري حمادة هي الكاتبه الوحيده
الي عرض لها مسلسل كويتي على التلفزيون السوري الي هو : ام البناتpb189


الكلام ذا كان راي شخصي ورد على كلام الناس الي يسبون وزعلانين على المسلسل
والصراحه تكفي شعبيه المسلسل الي ماصارت لمسلسل من قبل حتى eqla3tv كنا
مو متوقعين ان فيه مسلسل يتفوق على ام البنات بالشعبيه لكن غطا عليها زوارة خميس

pb189bp039

+99
لآ تذكرني :sm1:

شي آكيد كل شي يصلط عليه الضوء بيكون شي مقزز ومحزن للبعض وملفت للنظر . . بس مو شي يخلينآ ننكر هذآ العمل والجهود المبذوله فيه كـ تسسليط الضوء على آمور تخفى البعض مو البعض يمكن الكل آنآ مآ آتكلم عن شعب الكويت . . آتكلم عن الشي الموجود في بيت زوآرة خميس يمكن نششوفه في آي بيت خليجي لآ نحصر العمل على الدوله والشعب لآ بس آنتم حسيتوه في الكويت لآن العمل الدرآمي كآن بكويت والممثلين كوتين . . ويمكن الكآتبه بدآل مآ تشتت المششآهد وتخلي كل حدث وفعل في بيت حصرت كل آلآحدآث في بيت وآحد بس هذآ مآ يأكد لنآ آن كل بيت كويتي يصير فيه هآلآشكل من آلآشخآص هي بحدث ذآتهآ توعيه لكل من هو في دور كل شخص في المسلسل . . يمكن تغلب على المسلسل طآبع الخيآنه بس فيه الشك و العطف على آلآبنآء و . . اشيآء كثيره يحسهآ الي فآقدهآ
مآ ننكر آنه مسلسل فآششل لآنه ضنيتو ان المقصود فيه شعب الكويت وحآلهم , بعكس آنه يصير في آي بلد خليجي آو عربي !!

bp039 تحيآتي لك وعلى جهودك وزخرفتك pb027pb189


والسسلآم عليكم

-

جقلآطه
04-09-2010, 02:26 PM
-

طيب وراكم زعلانين ؟
شوفونا إحنا .. حسن عسيري الله لايوفقه قطّع جلودنا وجلود المجتمع
السعودي وخلاّنا بـ أبشع صوره ممكن الواحد يتصورها
وسكتنا ..!
مو لأن الوضع عاجبنا .. أو كلامه صحيح
لا يخسي
بس لأننا مانلتفت للكلاب ضعاف النفوس يأثرون علينا
وبالنهايه كلٍ يحكي عن مجتمعه !!

وإحنا عارفين الكويت وأهلها
زي ماهم عارفين وش هم السعوديين

وكلام مسلسلات ماتاخديش بالك

+1

نفس الكلآمَ pb189

bp039bp039
-

M I L A N-
04-09-2010, 03:01 PM
كل الكتاب في العالم العربي يجيبون البلا لديرهم..
المصراية تلقاهم جاينين شركة ومدير وولده فاسد وبنت صديقة ابو الفقير يعجب بها ومخدرات والنادي ذاك الي فيه مسبح..
والكويتي = مكياااااج والبنت داجة والولد مدري وش فيه والابو لاهي في الشغل والام تقلب في المجلات ..

اما السعودي= يا طنازة على الدين او نجيب انفسنا اننا سباييك وصحيحين والخ..

انا بافهم ليه ما يتعلمون من الدراما الامريكية .شف كيف تقدس شعبها وبلدها..

تخلف وربي ..

سحر الرياض
04-09-2010, 03:40 PM
آهنييك ع المووضووع

ريدانة فهد
04-09-2010, 07:43 PM
المسلسل ما يتكلم عن الكويت او ناس معينه
المسلسل يطرح قضايا وصور وقصص واشياء ممكن نتقبلها وممكن لآ

والأغلبيه يمكن ماتقبلو الموضوع لأن كل المشاكل كلها كانت فبيت واحد :)

فيه اشياء صحيح انها واقعيه في المسلسل لكن ما حبيتها

مثل الصغار اللي يجتمعون كل ليله عند الجد والجده عشان يخّرون العلوم < فتحت عيون الصغار وصاروا يقلدونهم
سالفة الأخت اللي تخون أختها
مع إني اعرف ناس مروا بنفس هالتجربه .. لكن والله صعبه القلب يتقبلها لو العقل تقبلهادار الأيتام عجبني كثيير
مرسيه يا صاحبة الموضوع

المستشار
04-09-2010, 08:02 PM
المسلسل ماله اي خص بالكويت .. يحكي حاله شاذة ممكن او مجموعة من الحالات يجب تغطيتها

سي يو

(هـديــل KUT)
04-09-2010, 08:15 PM
اول شي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بصراحه نقاش فيه ( هديل kwut ) انا اتحمس له
خصوصاُ وانتي اللي منسقه الموضوع
اول شي انا ما واعيد واكرر ان المسلسلات الكويتيه منحطه وتافهه
اول شي لا تنضرين للمسلسل البايخ بمنضور عين الشخص الكويتي
شوفيها بعيون المجتمات الاخرى
المجتمع السعودي - البحريني - القطري- الامارات
كلهم راح يقولون هذي حقيقه المجتمع الكويتي
وهم لو جو للكويت وشافوها كان عرفو شنو الكويت وشنو شعبهم
ويعرفون معدنها مهاي مثل ما يعتقدون ومثل ما يمثلون هل المزبله الله يكرمكم
المصيبه الكويت اصبحت سالفه بفم فلان وعلان .. وادخلي الرومات الاماراتيه والبحرينيه والسعوديه
وحتى القطريه وباقي دول الخليج .. وشوفي كيف يحطون على الكويت
وماخذين صوره غلط بسبب هذي الحثاله
نصيح لكم .. ونصيحه لكل كويتي
لازم تتفقون تشنون حرب اما اعلاميه او خيره .. ضد هذي التفاهات اللي شوهت من صورت البلد
تحياتي لك ولموضوعك الرائع
محمد .. اخوك


هههههههه حياك الله ياغالي ,, شكل اسمي انطبع بالذاكره ههههههههه http://hh7.net/Sep/hh7net_12836164791.gif (http://hh7.net/) ('http://hh7.net')


والجماعة الي تكلمت عنهم شوف اضعاف اضعاف اضعاف عددهم الي يموتون بشي اسمه كويت واحنا نبادلهم نفس الشعور http://hh7.net/Sep/hh7net_12836167851.gif (http://hh7.net/)والناس الي اتشوه صورتنا بعيونهم بسبب مسلسلات ماتلزمنا محبتهم لأنهم غير منصفين :rolleyes:


لك ياعسل bp039 bp039

فيصلينو2010
04-09-2010, 11:12 PM
مسلسل سخيف مع احترامي لمعجبيه !!

معقول كل الرجال خاينين والحريم مغلوب على امرهم ؟

خبر العاقل بما لايعقل

في البداية مللنا من سواليف المخدرات

والان صجونا بسوالف الخيانة


ياجماعة اللي يقول واقع ويحصل طيب هل هي مشكلة منتشرة في المجتمع ؟

سوالف الخيانة يمكن ماهي منتشرة بهذه الدرجة حتى يصجونا فيه

بالعكس يمكن تفتح الناس على اشياء ماكانوا مهتمين بها ...

No Sorrow
05-09-2010, 01:14 AM
ليه انأخذ المسلسل بشكل شخصي ؟
هي تتكلم عن شريحة او عائلة بالاحرى
وهالعائله ممكن تكون موجوده بأي ديرة
يعني احنا واعين وفاهمين ان الكويتيين مو طقم حياتهم واخلاقهم وتصرفاتهم
مثلهم مثل اي شعب ثاني متفاوتين بكل شي !

ma daret
05-09-2010, 01:32 AM
في اشياء صح واشياء مفروض ماتطرح
مو لأننا مانبي نطرحها بس لأنها مو مجتمعنا ولا يمكن ربع في المية
مثل واحد يحب اخت زوجتة؟؟
وين صارت هذي؟ حتى المسلسلات المكسيكية ماسووها
في فرق بين ابين ظاهره+مشكلة يعاني منها المجتمع وبين اني اجيب حالة شاذة جدا جدا جدا واطرحها وتكون هي اساس المسلسل..
فكرة المسلسل و شخصيته كثير حلوة بس معليش مانوصل واحد يحب اخت زوجتة والاخت تجارية حسيت اننا مجتمع حيواني تكرمين..

bp039

CHOCOLET
05-09-2010, 01:53 AM
بآلنسبهً ليْ آنآ مآآشوف بالظروره آن المسلسلْ لآزم يكونْ يمثلْ مجتمعهpb189!
مدري ليه بعض النآس تعترضْ آن فيهآ آهآنه ومدريْ آيشpb093
بالعكسْ آنآ آشآهدهآ لغرضْ التسليه:rolleyes:bp039
آنآ مدري متى نخلصْ من البلبله اللي قآعده تصيرْ عشِآن هالمسلسلآتْbp039

Fai
05-09-2010, 02:02 AM
أنا من أشد المعجبين بالمسسلسل :sm5:pb189
ومع كذآ أحس فيه شويه مبالغة في المشاهد والحوار لكن كانت فكرة المسلسل جريئة وهي ماتحكي عن العائله الكويتيه عن المجتمعات الخليجيه عامه .. :O
لكن يظل مسلسل خليجي ناجح :rolleyes:
هبه مشاري حماده برافو أبدعتي ,’bp039

أح ـمد . !
05-09-2010, 02:30 AM
هذا حال 90 % من الدراما العربيه عموما ً و الخليجيه خاصة ً . . لـ الأمانه حلقتين فقط تابعتها من زوارة خميس . . لكن وآضح إن المُبالغه تزيد عام بعد عام او رمضان بعد رمضان :rolleyes: . . شُكرا ً .

Psychocandy
05-09-2010, 02:30 AM
هذا مجرد مسلسل .. (قصه).. نشوفه عشان التسليه .. مين الغبي اللي بيقعد يددقق بكل شي ويصدق كل اللي يصير فيه..

انا ماأشوفه شوه صورة الكويتين .. بالعكس حببني فيهم.. انا عماتي بالكويت وذكرني هالمسلسل فيهم بجمعتهم وزحمة البيت و سوالفهم و أكلهم و حجيهم :d
فديت الكويت واهلها 3>

تعبت أحكي
05-09-2010, 02:33 AM
يكفي آنها سووت جآآذبيه للمشااهدين:sm5:

ترااا قصتهااا فيهاا وااقع مثل مافيها خيال ومبااالغه

ماااونسني غيير زووواره خمييس

عن جد آبدعتي يآهبه bp039

شكرآ ع الطرح قموور:D

!some one
05-09-2010, 02:33 AM
كــــلامك جممممميل .. وصحيح جــــدآ bp039bp039

وبعديـــن اغلب اللي يتابعون المسلسل ..يقولون

ان المسلسل كله خيانات:rolleyes: وشكووك

بعدين مستــــحيل ان كل الكويت كذا خربت المجتمع با النسبه للي يناظرون المسلسل :(

المسلسل ما يتكلم عن الكويت او ناس معينه
المسلسل يطرح قضايا وصور وقصص واشياء ممكن نتقبلها وممكن لآ
<< عين العأل :D
القصه موب انها تحكي عن "الكويت" بس

وبـــس .. الله يعطيك العــآفيه bp039

صيته بنت مزنه
05-09-2010, 02:49 AM
يعني الحين الكاتبه شوهت سمعة مجتمعتا القاضل ؟؟؟؟

اللي اشوفه ان المسلسل يعبر عن واقعنا
والمشاكل ممكن تصير في الكويت والا اي دولة خليجية
المصيبه ان البعض يحب يدفن راسه في الرمل

ر و ا ن َ
05-09-2010, 03:49 AM
السلام عليكم
الصراحه هي لم تبالغ ابدآ :D
والسنه ذي اكثر من مسلسل نفس الفكره وجريء جدآ
مثل ليلة عيد الي كان مبني على قصه وصخه :Dpb093
وشر النفوس الي بدا بخيانة المراءة والحين يبدا بخيانة الرجلpb093
ومابي انسى اهم شي الي هو ساهر الليل الي شوه سمعه الكويت صدق :D
الي يوصف الكويت انها بلد منفتح في السبعينات والثمانينات بشكل مرعب
مع انهم ماكانو كذا pb093
ويكفي الصورة الي انتشرت الي فيها محمد بو شهري يشيل هيا عبد السلام
ذي لحالها تكفيpb093
ومدري عن انين بعد اكيد اقوى من ذولا بكثير
ع العموم السنه ذي كانت فيها وجبة دراما دسمه وتتكلم عن واقع حقيقي
مااصدق ان الكويت مافيها ريجيل مايخونون حريمهم ولا يتزوجون بالسر
لان حتى بالسعوديه فيه ناس كذا وهي منغلقه اكثر من الكويت
طبعآ انا تكلمت عن الدراما الكويتية ذا غير السعودية الي تشوه السمعه صدقpb131


بالنهايه حبيت اضيف شي بسيط ان الكاتبه هبه مشاري حمادة هي الكاتبه الوحيده
الي عرض لها مسلسل كويتي على التلفزيون السوري الي هو : ام البناتpb189


الكلام ذا كان راي شخصي ورد على كلام الناس الي يسبون وزعلانين على المسلسل
والصراحه تكفي شعبيه المسلسل الي ماصارت لمسلسل من قبل حتى eqla3tv كنا
مو متوقعين ان فيه مسلسل يتفوق على ام البنات بالشعبيه لكن غطا عليها زوارة خميس

pb189bp039

كل كلمة قلتها كانت في بالي
bp039

شجون الارواح
05-09-2010, 04:05 AM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الفيلسوف الازرق »
افضل رد قريته بصراحه
إقتباس » الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الفيلسوف الازرق »
يعني استغرب من الي يردون بعواطفهم عشان المسلسل اعجبهم ماراح يتكلمون بالواقع
المسلسل اخلاقي سيء جدا جدا رسم ان الكل شغلهم الشاغل العلاقات بين الرجل والمراه
مسلسل مبني على العلاقات الانثويه الذكوريه فقط لاغير اتحدا الكاتبه تتكلم عن شي ثاني غير العلاقات
زوارة خميس وليلة عيد سقطات متتاليه لنجمات الخليج سعاد وحياة ومن يقول غير كذا فهو حر لكن ان ينتقد مسلسلات اخرى لانه يكره الممثلين او المنتج ويتجاوز عن مسلسل زوارة خميس او ليلة عيد لانه يحب الكاتبه او الممثله الفلانيه فهنا لاجديد يظهر لنا مزيد من المتناقضين

+1

انا من أحرص المتابعين له و يا كثر الاحيان اللي أمل منها خاصه ثنيان وناديه من كثر مقاطعهم ونفس الكلام ..
فعلا كله عن علاقات , صدف , جيبو لي حوارات حلوه مضحكه وحده و الا ثنتين ..!
والباقي مكررر ..:(
وش استفدنا يعني كانت بدايته حلوه وبعدين ..:sm18:
لاتقولون حنا لنا100 عين عشان النقد وبس , حنا نتمنى الافضل , وندور شي يمتعنا :(
يعني لو هبه تشوف كمية النقد حقتنا ان تحلف ما تكتب كذآ ..pb027
نفترض ان الممثلين غير( سعاد , مرا م , شوجي , بثينه , فاطمه , البريكي , خالد امين , وما يهون الطويلان حسين )
بتابعونهم ..؟
بينجح ..؟
برأي ان ام البنات كان أفضل من زوارة خميس لولا خنبقة النهايه .. :D
طلعت عن الموضوع مو .. pb036
راعية الموضوع لا تحرصين انك تحكمين ع مجتمع من مسلسل لانها مقارنه غير عادله ..
والسلام ..


bp039

سيديـفْ
05-09-2010, 04:11 AM
انتهى دور فجر السعيد ويتنا هبـه :D
غرييبه مارفعوا قضيه على هبه مثل مانشوف بكل مسلسل:D
و مو اي مسلسل كويتي يطلع نقول انه يمثل الكويت كلها وان الكويت كلهم جذي
يعني لما طلع مسلسل اوراق الحب لميساء مغربي انتقدوه الاماراتيات وقالوا انه مايمثلّهم
ف عآدي لييه يشنّون حمله على هبه ، وبعديين هبه ترى من ام البنات وهم يقولون انها ماتمثل الكويت علشان قصة سعاد الاستاذه الجآمعيه :D
واشوف كثيير متابعين للمسلسل والدليل انهم حآطين حملة (نبي خاله مثل موزه) بالبي بي و المنتديآت ومافيه الا سيرة موزه:Dpb094
وترى كلن طلّع مسلسل سعودي سوري كويتي بحريني مايمثل الا نفسسه وليس بلده pb094
كفو هبـه كفـو هبه :D pb189
ثآنكس قموره bp039

Ykfi 3tab
05-09-2010, 05:12 AM
:

هذي هي المشكله !
لآصار فيه شي يتكلم عن الواقع اللي نعيشه
ننكر ، وهو بَ الاساس .. موجود ! :o
وقآعد يصير ..
وصرآحه يعني
مع أحترآمي للكويتين
قريت برودكآست في البلآك بيري
عَن " اللوطيين ، السحآقيآت ، الجنس الثالث "
يطآلبون بَ حقوقهم :d

وتحتهآ " ونعم البلد " :o


ومآ الكويت اللي عانت من هـ المسلسلآت
حتى السعوديه
في المسلسل اللي اخرجه حسن عسيري ..
كلها امور ( تمثل واقع اسود قآعدين نعيشه )
ومشكلتنا ندري انه جالس يصير
لكن ننكر :d
ليه ؟! .. شي كذا :d


عموما المسلسل حلو
وعلى مستوى

لآهنتي

عليـ كاكوليـ
06-09-2010, 02:12 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة SeMo0o
السلام عليكم
الصراحه هي لم تبالغ ابدآ
والسنه ذي اكثر من مسلسل نفس الفكره وجريء جدآ
مثل ليلة عيد الي كان مبني على قصه وصخه pb093
وشر النفوس الي بدا بخيانة المراءة والحين يبدا بخيانة الرجلpb093
ومابي انسى اهم شي الي هو ساهر الليل الي شوه سمعه الكويت صدق
الي يوصف الكويت انها بلد منفتح في السبعينات والثمانينات بشكل مرعب
مع انهم ماكانو كذا pb093
ويكفي الصورة الي انتشرت الي فيها محمد بو شهري يشيل هيا عبد السلام
ذي لحالها تكفيpb093
ومدري عن انين بعد اكيد اقوى من ذولا بكثير
ع العموم السنه ذي كانت فيها وجبة دراما دسمه وتتكلم عن واقع حقيقي
مااصدق ان الكويت مافيها ريجيل مايخونون حريمهم ولا يتزوجون بالسر
لان حتى بالسعوديه فيه ناس كذا وهي منغلقه اكثر من الكويت
طبعآ انا تكلمت عن الدراما الكويتية ذا غير السعودية الي تشوه السمعه صدقpb131

بالنهايه حبيت اضيف شي بسيط ان الكاتبه هبه مشاري حمادة هي الكاتبه الوحيده
الي عرض لها مسلسل كويتي على التلفزيون السوري الي هو : ام البناتpb189

الكلام ذا كان راي شخصي ورد على كلام الناس الي يسبون وزعلانين على المسلسل
والصراحه تكفي شعبيه المسلسل الي ماصارت لمسلسل من قبل حتى eqla3tv كنا
مو متوقعين ان فيه مسلسل يتفوق على ام البنات بالشعبيه لكن غطا عليها زوارة خميس
pb189bp039

مسلسل زواره الخميس مسلسل يناقش قضايا المجتمع والكاتبه
مجمعه كل المشاكل التي تصبح في البيوت ووضعتها في بيت واحد
لان محال ان تضع اكثر من 5 عائلات في مسلسل
وحتى المشاهدين يتلخبطون في اسمائهم ..
هذا من ناحيت زواره الخميس
اما من ناحيت ليله عيد فليله عيد مسلسل واقعي ورائع
ويهدف الى اشياء كثير وقصته ليست وقحه بس
تذكير لمن ينسى ويسقط في هذا الخطأ الكبير
ووضعوا لنا عواقبه الكثيره التي تهدم حياه هذه البنت
فهالمسلسل تذكير وليس ان نقول قصته وصخه بل واقعيه
وعلى مسلسل ساهر الليل انا لم اشاهده فما اقدر ان احكم عليه
وانين مسلسل يناقش قضايا ولاكن غير القضايا التي يناقشها
مسلسل ليله عيد وزوراه
لان من الاستحاله يضعون نفس المشكله ونفس القضيه
وتكون عندهم تراود افكار ...
في رمضان السنه مسلسلات كثيره عن الخيانه وعن لاغتصاب
وعن كل هذه الخيانات وهكذا
لان كل ما تتطور
الزمان تتطور العقول ولهذا المسلسلات للاستفاده وليست
للتعليق عنها ونقول انها تشوه سمعت الكويت
لان هذا مهما رحنا ومهمنا اتينا فهذا مسلسل للاستفاده وليس للتقليد او للنقدد
وسلامتكم

popcorn
06-09-2010, 02:49 AM
السلام عليكم ..

صحيح ان اللي يشوف بداية المسلسل و قوة العرض و كمية النجوم اللي فيه و الاخراج ما يتوقع انه بيصير فلم هندي في اخر حلقاته
بس ما ننكر ان المسلسل نجح ناجح بالنسبه لي ما كان متوقع :D
واذا فيه احد يبغى مسلسل مقنع 100% ما يكفيكم ولا 400 حلقه
طبيعي بيكون فيه مبالغه وطبيعي بيكون فيه صدف وطبيعي انها بتجمع كذا قصه
وبالنسبه لعيالها فأنا اشوف انهم متواجدين بالمجتمع وبكثره
بس هذا مب معناته ان المجتمع الكويتي كله كذا

قولي للي راسلين لك البرود كاست : احمدوا ربكم ما عندكم طاش و حسن عسيري :D

اذا انتم ضايقه صدوركم حنا وش نقول :( قسم بالله جتني الصيحه اليوم من بيني وبينكلك bp039

كل المسلسل كوم و طيحة ثنيان يوم يسمك قلبه كوم ثاني قسم بالله شي مضحك :D

p i n k b e r r y
06-09-2010, 02:50 AM
صدق من قال :: ارضاء الناس غاية لا تدرك :: =)

غريبه الناس اللي تقول المسلسل لا يمثل المجتمع و لا عمرنا سمعنا بالامور
اولهم المطوع اللي تزوج على مرته و الشرع محلله اربع
فيها خلاف ؟!
الشي الوحيد اللي ما عجبني هو انه يوم تزوج غبى عن ولدها
ماظن ان فيه مطوع يخاف من ربه يتزوج من غير علم ولي امر اللي بيتزوجها
اللي هو في هالحاله ولدها :rolleyes:

ثاني شي
سعود .. مكثرهم الرياييل اللي مطنشين بيتهم و عيالهم
و لاهيين وياا البراان و البحوور :rolleyes:
وبراايي قصه سعود اكثر قصه منطقيه بالمسلسل
تسبب بموت صاحبه و تزوج مرته عشان يرعاهم
مع الايام حبها و انصدم بحمالها و تكمله المسلسل شفتوه
ماظن فيها اي مبالغه =)

مرزوق
صدقوني فيه من امثاال مرزوق واايد
هي صورت الضابط اللي شاف الهوايل بشغله و من خوفه على بيته
قام يشك بكل امر لين تحول هالشك إلى مرض
و الشك وصله إلى أمراض جسميه سببها نفسي
ممكن يحصل في مجتمعنا من الشباب الصايعين اللي على قولتهم
عايشين الدنيا بطولها و عرضها
و لما يتزوجون يحاسبون نسوانهم على اقل غلطه يشوفونها عليهم
ببساطه لانهم عرفو صنف من البنات يخافون انهم يوصلون لبيته

فيصل
الشاب الصايع المدلل
لا تقولون مافي مثله :D
الجذب خيبه ياذا الناس :D
ترى مالله كثرهم الا عندنا بالخليج :D
و يوم تاب و مشى طريجه عدل
ياله عقاب رب العالمين و دزله بنت سو تبلت عليه
السالفه طبيعيه جدا و مافيها مبالغه :rolleyes:

ناديه و ما ادراك ما ناديه :confused:
فيه نسوان من هالنوع ياناس
المره تطلقت و ما تبي تدفن عمرها
عاشت حياتها و نست عيالها بانشغالها بنفسها
ما سمعتوا بالمراهق بالخمسين :rolleyes:

لكن ..!
الاكثر جدلا فالمسلسل
هي قصه ثنيان مع ناديه
ما اجذب عليكم
المواقف اللي تحصل بينهم سببتلي الغثيان !!
يمكن هي سبب جدل الناس و هجومهم على المسلسل و الكاتبه
فيها مبالغه ما اقول لكم
بس فكروا فيها تحصل و لا لا ؟!
يعني اذا الواحد صورلكم الشخصيه المثاليه
قلتوا وين تصير عندنا شنو الكاتب يستخف بعقولنا ؟!
وان صورلكم الشخصيه الخاينه قلتو يممه هذا يصير عندنا لا اتبلون على ديرتنا ما عندنا هالسوالف !!
و لو تبون المبالغه بالقصه و ينقلب المسلسل فلم هندي :D
جان استمر ثنيان بعلاقته مع ناديه بدون الكل ما يدري
و عاش حياته طبيعيه بدون ما يدوخ راسه

ع العموم
باقي المسلسل ما خلص
ناطرين نهايه المسلسل شلون بتكون
معني مع حلقه اليوم حسيتها الحلقه الاخيره
مادري اي احداث اللي بتصير بعد :rolleyes:

لا تضحكون
اليوم حسيت المسلسل نسخه مطوره عن خالتي قماشه :D
الخاله ميمعه جناينها عندها بالبيت و بالاخير كلن يترك البيت و يمشي
الفرق ان بخالتي قماشه كلن طلع و معاه مرته
هني الحريم اللي تركوا البيت و هدو رياييلهم :D

ان شاء الله النهايه تطلع سعيده مثل خالتي قماشه :sm5:

MaShaRy
06-09-2010, 04:31 AM
صحٍيحً انا كمششآهد مآآششوفهم الا يجسدون قصة
من خيآلهم لان الكويت مو كذآ آبد
الظآهر انتو الي عندكم اهون
بلاكي مسلسلاتنا زي بيني وبينك وطقتها
يطلعونا مانعرف نلبس وساذجين ونلحق وراء بنات لبنان الخخ
واكيد اي مسلسل ع tv يمثل قصة من خيآلهم
فمآ تنطبق ع اي شعب =)
تحيآتي

هـــــذااك أول
06-09-2010, 05:53 AM
يوم صار الكلام عن الكوييت صاار عادي ويصير هالشي ولا يحتاج ننكره
ويوم كان الكلام عن المجتمع السعودي كفرتوا بعسيري وطالبتوا برااسه وقلتوا انه يشوه صورة مجتمعناا


تنااقض :d

أصـــــــيل
06-09-2010, 07:13 AM
المسلسل مافيه اي شي,,,,

هذا الواقع,,,, واللي عايش ويسمع السوالف يدري بالبلاوي اللي عندنا

ESLOBY 3’EER
06-09-2010, 08:51 AM
موضوع رائع

عاقلة بس راكدة
06-09-2010, 09:27 AM
بالعكس يجنن المسلسل
وهذا الي صاير بمجتمعاتنا مو بس الكويت ..

abdu.90
06-09-2010, 09:28 AM
أعتقد أن الشعبية الجارفة التي يحصل عليها مسلسل كهذا بينما هنالك عمل فني محترم ك "ساهر الليل" لا يجد نصف المتابعه ، ما هو إلا إشارة على استمرار الانحدار الفني العربي والخليجي على وجه الخصوص ، ولا اعلم حقيقة إن كان يحق لنا أن نطلق على عمل كهذا "عمل فني" ؟!
لا من حيث الاخراج ولا من حيث السيناريو ولا من حيث التمثيل ولا ولا ولا ... إلخ!

صدقاً ، أظن بأن العمل لا يستحق الحديث فيه فنياً أصلاً ، ولو لم يجد جماهيرية مخيفة ، لما كنا رأيناه هو والعديد من المسلسلات على شاكلته ... ولم تكن سعاد عبدالله -التي لم اعد أكن لها الكثير من الاحترام بعد هذا المسلسل- تجرؤ على الظهور فيه!

لا أعرف من أين استمدت كاتبتنا العزيزة قصة المسلسل ؟ وهل هي فخورة به ؟ وكيف لا تخجل من تصويره كمجتمع خليجي ، وكأننا هكذا ، مجتمع بلا قيم ، مسلوخ ، ولا يتاخطب إلا بقيم مادية بحته ، وكأن الرجل اعتاد أن يقول لزوجته :
_ اهلا ، تراني خنتك مع وحده ثانية ، بس ترى أنا أحبك!
+ طيب خلاص انا بسامحك ، نفتح صفحة جديده!
_ أيه ... نفتح صفحة جديده !
وكأن الأب والزوج أيضاً اعتاد أن يغازل أخت زوجته ، بلا تأنيب ضمير وبلا قيم ، وبلا روادع ، هكذا فقط ، حب جارف أتى فجأة ! وكأن الرجل ، غريزة وشهوة مطلقة ، لا ينفك يبحث عن فتاة جديدة! ثم إن المسلسل مليء بإيحاءات ساقطة تجعلني أتسائل في كثير من الأحيان هل هذا مجتمع خليجي حقاً ؟


عمل كهذا ، كان ينبغي أن يقابل بالرفض والسخط العارم ، كيف نقدم شيء كهذا لابنائنا ؟
حقاً لا أعرف ... أنا مذهول ، ليس من العمل فقط ، بل من نجاحه!
قد تكون قوانين المنتدى لا تسمح برد كهذا ، أو قد لا يكون هذا المكان هو المناسب له ، إلا أني أعتقد بأنه كان لزاماً علي كتابته ، فربما أكون مخطئا ؟

أولاً شكراً على طرحك ... كنت قد كتبت هذا الرد في موضوع تغطية "زوارة خميس" ... وبعد ذلك لاحظت الكثير من الردود التي محتواها : " الي ما يبي لا يطالع" و من هالكلام ، والحقيقة أن القضية ليست قضية مشاهدة يومية ، المسلسل أخذ شعبية جارفة ، لذا لا نستطيع تجاهله هكذا ، هو فن في نهاية الأمر ، وإذا كانت أعمال كهذه تلقى هذا القبول ، فكل مشاهد عربي يمتلك الحرية في التعبير عنها وتقييمها ، لأنه سيشاهد التلفزيونات تعج بأعمال مشابهة مستقبلاً ، فـ "الجمهور عاوز كده"


bp039....

فنجان قهوهـ
06-09-2010, 09:29 AM
بالنسبه لي المسلسلات الخليجيه قصتهم وحده حب و زواج و خيانه مع اختلاف الاكشن و المبالغه اللي حومت تسبودنا pb093

كرزة مصوفره
06-09-2010, 09:30 AM
الكل يعرف
ان فيه فرق
بين التمثيل و الواقــع

انوار الرياض
06-09-2010, 09:45 AM
طيب اجل وش يقال في حسن عسيري وشلة القصبي وخوياه في طاش

يعني كل دوله تعاني من هالشي

اجل وش يمثلون لازم يبالغون ولازم يحطون مشاهد جريئه عشان تجذب المشاهد حسبي الله عليهم

abdu.90
06-09-2010, 09:48 AM
لكل من يقول عن "زوارة خميس"هذا الواقع :

هل فعلاً تعتقد أن المسلسل يصور واقع الأسر الخليجية ؟ وأعني بواقع الأسر الخليجية ، أن الأب من الممكن أن يخون زوجته مع أختها بلا تأنيب ضمير ، فقط حب طرأ فجأة فاستجاب له سريعاً ... وأن الزوج بإمكانه أن يقول لزوجته عن خيانته لها مع أي امرأة أخرى ، وفي صباح اليوم التالي الكل يصحوا وكأن شيء لم يحدث ... وإذا كان نعم فهل هذه الأسر شاذة او أنها غالبية في المجتمع ؟

لا تقولو لي "يا كثر السوالف الي نسمعها كذا" ، أنا أتحدث عن المجتمع الذي نشأنا فيه جميعاً ، هل هو مسلوخ هكذا ؟ ثم إن "السوالف" كثيرة فعلاً ، فهل نجعل منها عملاً فنياً يشاهده مئات الالاف ؟ يجب أن نراعي في تقديمنا لأي عمل فني ، المجتمع الذي نقدمه له ، نحن مجتمع محافظ ، لديه قيم ، أخلاق ، وسمت وروادع .... نحن لا نلهث خلف شهواتنا هكذا ، هم يشعرونني بأن الشخص الخليجي فاقد "الكنترول" على نفسه ، فقرارته دائماً تكون وفق ما يشتهي! اذهبوا إلى الشارع ستجدونه يعج بـ عشرات "السوالف" التي تتحدثون عنها ، هل يعني هذا وضعها في مسلسل أياً كانت ؟!


أعتقد هنالك تساؤلات كثيرة ، بعيداً عن العاطفة ، المسلسل ساقط من كل الزوايا في نظري ، وعار علينا جميعاً أن يأخذ كل هذا الاهتمام والنجاح !

Hope 4 life
06-09-2010, 09:53 AM
ياجمـاعة ما بـدا كل هالأد pb036
كله مسلـسل لا راح ولا يـااا
يمكـن هي تعبـر عـن الواقـع
يمكـن مجـرد تخيـلات
ليـه ناخـذ الأمور بحسـاسية

مبسم خجل ~
06-09-2010, 10:29 AM
بالعكس جدا رائع المسلسل ..
صح ان هالحلقتين الي فاتوا مصخوا شوي كذا المصايب صف ورا بعض .!
بس برضو حلو للحين واحداثه واقعية مع شوية بهارات لأنه مسلسل مو واقع ..

وبعدين من الغباء ان يحكم الانسان على شعب من مسلسل ..
ما ادري انا ماتعايشت مع ناس من خارج ديرتي فما ادري اذا فعلا مسلسلاتهم نقلا عن واقع ..
بس رسخ هالشي ببالي من مسلسلاتنا الواوية :d
يعني بالله طاش ولا بيني وبينك ولاسكتم بكتم والخربطة والمهزلة الي يقرفوننا فيها هذي كلها تمثلنا احنا كـ شعب سعودي ؟

لا طبعا فبردي اعصابك ياراعية البرود كاست احمدي ربك ماجاك الي جانا :d

المـطـنـوخـه
06-09-2010, 11:12 AM
انا اشوف ان المسلسل ناجح بكل المقايسس واللي مو عاجبه لا يتابعه لأن الكاتبه اظهرت فيه كثير مشاكل موجودة بالمجتمع و واقعيه يمكن طريقة طرحها شوي تتسم بالجرأة لكن هذا اكيد في صالح العمل ولتوصيل فكرة العمل للمشاهد يعني ارجع واقولها اللي مو عاجبه لا يتابعه :)

مالك قلبها
06-09-2010, 11:33 AM
بالعكس هذا المجتمع الخليجي بتفاصيله
اللي عايش في مجتمع ملائكي كله عفة وطهارة لايعمم على المجتمع
فيه بيوت تعاني من اشياء ابشع من الخيانة
وكثير من الحريم تصبر على زوجها لمجرد انها مايطلق عليها لقب مطلقة ..

وفكرة اي عمل فني انه يسلط الضوء على مشاكل في المجتمع
ماراح يكون اسمه عمل فني اصلا من غير استفزاز للمشاهد وتسليط الضوء والمبالغة في الاحداث
لكن دائما اي عمل ناجح ينتقد وكأنها لزمة
وانا مجرد مارأيت الشاكلة هذي من المواضيع ادركت ان المسلسل نجح واوصل رسالة
فالشجرة المثمرة هي من ترمى بالحجارة ..

معا لتعرية المجتمع من آفاته المختبئة
bp039

Photographer.B
06-09-2010, 01:11 PM
.


المسلسل جداً بطل pb189
والاحلى ابداع واتقان ابطاله للأدوار pb189

اهي حبّت تناقش كم مشكله
وصعبه جداً تشتتنا وتحط كم عائله ب المسلسل
و تكثر الفنانين

ف حطّتها كلها ب عائله وحدا pb027

وســـــام
06-09-2010, 02:27 PM
كل المسلسلات الخليجية نفس الافكار
خيانه /كذب / جشع / كره / حقد / حزن / مقسم يا متشدد او منحرف

يعني لو مصري وسوري او اي عربي ما قد زار الخليج ايش راح ياخذ انطباع


ليش مافيها تنوع مثل المسلسلات المصرية والسورية

, Pep Maker "
06-09-2010, 02:27 PM
.

يعني ارجع واقولها اللي مو عاجبه لا يتابعه :)

عفواً .. بس هل حضرتك المنتجه لـ هذا العمل ؟ pb192
مالك أي أحقيه بـ فرض الرأي على الاخوه الاعضاء .. ما بقى إلا هي بعد خخخ
الواحد يسوي له يوزر عشان يكتب رأيه ومن هالأساس نعمل حنا على احترام هالأراء موب رفضها كذا !

انا أشوف ان فيه مبالغات فاقت الخيال في تصوير الكاركترات !
يعني الواحد يخون وزوجته تدري و عااادي .. حتى المطوع اللي فيهم يتزوج ولا يقول للطالب اللي هو ولدها ..
الشايب يخون ام عياله مع اختها ولا يجيه تأنيب ضمير ابددددد .. و يحتفلون في فبراير وهم طاقين شورتات خخخ

مسلسل ما يستاهل كل هالمتابعه ابداً .. اشوف ان ساهر الليل أرقى منه مستوى فني pb189

المـطـنـوخـه
06-09-2010, 06:58 PM
عفواً .. بس هل حضرتك المنتجه لـ هذا العمل ؟ pb192
مالك أي أحقيه بـ فرض الرأي على الاخوه الاعضاء .. ما بقى إلا هي بعد خخخ
الواحد يسوي له يوزر عشان يكتب رأيه ومن هالأساس نعمل حنا على احترام هالأراء موب رفضها كذا !
انا مافرضت على احد شى انا قلت اللي مو عاجبه لايتآآبعه وانا صادقه :( :D
ومااتوقع اني قلت شى غلط pb036

محلآ زلآتك
06-09-2010, 07:53 PM
_
كلآمك صصح والله
pb189pb189
فعلآ اسستغرب من الي يقولون تششويه للمجتمع الكويتي
ممكن هذول شوهها نقول بالفعل موب بالقوول مثل طآش وبيني وبينك :confused:

مآفيه مقآرنه
مع ذلك العآئله السسعوديه ماتحس برمضآن الا مع طآش :D
روح ريآضضيه :D:D

ع العمووم ححنآ عآرفين اهلنا في الكويت كيف عآيشين وعآرفين ان مافيه ديره الا فيها الزين والشين :Dpb189

abdu.90
06-09-2010, 08:43 PM
بالعكس هذا المجتمع الخليجي بتفاصيله
اللي عايش في مجتمع ملائكي كله عفة وطهارة لايعمم على المجتمع
فيه بيوت تعاني من اشياء ابشع من الخيانة
وكثير من الحريم تصبر على زوجها لمجرد انها مايطلق عليها لقب مطلقة ..

وفكرة اي عمل فني انه يسلط الضوء على مشاكل في المجتمع
ماراح يكون اسمه عمل فني اصلا من غير استفزاز للمشاهد وتسليط الضوء والمبالغة في الاحداث
لكن دائما اي عمل ناجح ينتقد وكأنها لزمة
وانا مجرد مارأيت الشاكلة هذي من المواضيع ادركت ان المسلسل نجح واوصل رسالة
فالشجرة المثمرة هي من ترمى بالحجارة ..

معا لتعرية المجتمع من آفاته المختبئة
bp039

ليست القضية قضية مجتمع ملائكي ، لا يوجد مجتمع ملائكي أصلاً ... أنا أتحدث عن مجتمع يملك قيم ومبادئ ناتجة عن ثقافة ودين عظيم ... كوننا نجد في هذا المجتمع حالات تخالف هذه القيم ، فذلك لا يعني أبداً تصويرها في مسلسل تلفزيوني . ثم دعي الخطوط العريضة للمسلسل جانباً ، الطلاق والخيانة والزوجة الثانية ووو ، لكن المشكلة تكمن في نظري في التفاصيل ، هي تصور الأسرة الخليجية على أنها أسرة ساقطة في تفاصيلها ... أما الأطر العامة فهي مواضيع كان بالإمكان طرحها بشكل مختلف .


وأصلا المسلسل من الناحية الفنية في نظري لا يستحق المشاهدة ، لو تعدينا القصة التي تؤمنون بأنها واقع وتستحق المشاهده .... الأمور الفنية الأخرى ، مثل السيناريو ، الحبكه ، الحوارات ، ردات الفعل ، الاخراج ، تسلسل الأحداث والكثير من التفاصيل ، هل حقاً تعتقدين بأنها تشكل عمل فني حقيقي ؟ إن كان هذا هو الفن بمفهومنا فأعود لأقول مرة أخرى : كان الله في عوننا !


شكراً لك bp039 ...

انثى زجآجيه
07-09-2010, 12:12 AM
بالعكس هذا المجتمع الخليجي بتفاصيله
اللي عايش في مجتمع ملائكي كله عفة وطهارة لايعمم على المجتمع
فيه بيوت تعاني من اشياء ابشع من الخيانة
وكثير من الحريم تصبر على زوجها لمجرد انها مايطلق عليها لقب مطلقة ..

وفكرة اي عمل فني انه يسلط الضوء على مشاكل في المجتمع
ماراح يكون اسمه عمل فني اصلا من غير استفزاز للمشاهد وتسليط الضوء والمبالغة في الاحداث
لكن دائما اي عمل ناجح ينتقد وكأنها لزمة
وانا مجرد مارأيت الشاكلة هذي من المواضيع ادركت ان المسلسل نجح واوصل رسالة
فالشجرة المثمرة هي من ترمى بالحجارة ..

معا لتعرية المجتمع من آفاته المختبئة
bp039

+bp039
وكمان المسلسل ماهو خاص بالكويت اتوقع كل الاحداث تصير بدول الخليج بلا استثناء وحقيقه موضوع الخيانه هالايام مثل شرب المويه معليش الي يقول مافي وين عايش بالله
وحتى موضوع ان الاخت تخون اختها مع زوجها قسم بالله موجوده بالواقع

iBella
07-09-2010, 12:38 AM
أي مسلسل يصير بأي مكآن بالدنيآآ لآيمثل ولآ يعمم على أبنآء بلدهـ :sm18:

أجل أيآم السرآب وأسوآر يمثلنآ :sm18: ..!!

ويبقى زوآرهـ من أطلق مسلسلآت هالسنهـ pb189

Tulip91
07-09-2010, 03:27 AM
-


هبه حماده اخطئت انها جمعت كل السلبيات في عائله واحده ;)
ماتدخل المخ ابدا , كل الرجال خايييييييينين
وحريم العيال مافيهم شيء ابدا


يعني فيها مبالغه شوي .. واتوقع النهايه بتكون تسكيته زي ام البناتpb071

ونرجع شوي للموضوع :D
طبعا مااحسسسه يعكس المجتمع الكويتي ابدا pb036 ليش نعمم
وفيه مسلسلات احقر من كذا ( ايام السراب و و )
مسلسلات سعوديه يعني هي تعكسنا :(؟

م ـردك لـي !!
07-09-2010, 03:44 AM
مسلسلاتنا الخليجيه ماتعكس الصوره واقعيه للمجتمع
مافيه الصالح في المجتمع كلهم مب زينين
المفروض يعكسون الصوره الايجابيه للمجتمع
حتى في زوارة خميس المطوع خان زوجتهه :D
ويسهر معها بالمستشفى باليل وولدها نايم pb027
وهي ماتحل له وش ذا المطوع الداشر
موضوعتس في الصميم
:D

هوى
07-09-2010, 03:48 AM
فعلاً
قريت مقالة ساخنة بعد لكويتي غيور يحارب هذا المسلسل بقوة :(

B O D O O R
07-09-2010, 03:55 AM
-في ْ ذآ المسسسلسل ايجآبيآت وسلبيآت :rolleyes: ’ بس في اشياء تققهر !
نفسسْ البزآرين ينقلون الحكي وكييذآ pb036pb036 ’ وينه ه فيه ه :( !
بسسْ نقققول أحسسن وابطل مسسلسلات ه السسنه ه :sm3:pb189pb189pb189pb189!

G i r l p r i d e
07-09-2010, 03:59 AM
طبعاً اللي قاعدين نشوفه مب الواقع .. العآيله كلها تخون !! مجرد هي جمعت الشخصيآت وصار المسلسل ..
انا عن نفسي مآهتم اذا كان المسلسل يحكي الوآقع أو لا اهم شئ استمتع بالمسلسل ومآ أدقق فيه ..
وصرآحه الآ الآن اعتبر المسلسل نآجح .. السبب: القصه + الممثلين المميزيين ..

-

مدري ليش كل هَ الدوشه وانا من عرفت نفسي والمسلسلات الكويتيه كيذآ :D:confused:


-

وبعد احب اعلق ان الخيانه اللي قاعدين نشوفها بالمسلسل كل وحده لها اسبابها مب اي كلام ..
لو نجي لأحمد مع تسنيم .. وش اللي خلاه يتزوج غيرها .. لأن الاخت تمشي وتقول الشرع حلل اربع .. يعني فحت له باب ..
فيصل كآن يخونها ثم ترك الخرابيط بس بَ الأخير جته وحد وتتبلى عليه !! اعتقد قصدهآ عقاب ع اللي كان يسويه
مرزوق مآ خآن .. جابوا مثال للرجل الشكاك ..
وثنيآن الأمر طبيعي ان يخون زوجته لأنها ضافتها ببيتها وكلش بس تتكشخ وترزز .. مهما كانت العشره الشيطان موجود :D
المشكله في اللي معارضين المسلسل انه هبه جمعت كل هَ الشخصيآت وحطتهم بعآيله وحده ..

$khulood$
08-09-2010, 04:17 AM
طبعا هي يمكن قصدها جذب المشاهدين مو الاساءه للكويتين
لانها لو ما اضافت (الخيانهـ)(والاطفال الي يفتنون)
كان المسلسل مانجح واولا واخرا هو مسلسل
يحكي عن الاشياء الشاذه في جميع المجتمعات من دون استثناء
وهو مسلسل رائع وناجح

Za3eema Chan
08-09-2010, 08:06 AM
اللحين زوآرة خميس تتكلم عن وآقع الشعب الكويتي والخليجي pb036؟؟!!
الله لآ يقوله
أنآ مآ أنكر إن فيه من يخونون حريمهم وحريم يخونون رجآلهم .. بس لهآلدرجه وبـ هالحقآره pb036
المسلسله ببدآيتهآ جمعة العآئله مع بعضهم جدن جميل وحمسني أتآبعهآ شوي شوي إلآ والمسلسله صآرت "حقيره" pb093
خيآنه + حقآره + كذب + تشويه سمعه
مآ أنكر إني إلى الآن متآبعته .. موب حب والله .. بس شفته وتحمست معآه وأبغى أعرف نهآيته .. ومنهآ لأن الكل يتآبعه فـ طبيعي أتآبعه عشآن أعرف شلون أنقده :rolleyes: ..

أنآ إنسآنه متآبعه للدرآمآت اليآبآنيه والكوريه pb189 وربي طريقة عرضهم لـ مجتمعهم جدن رآئعه مآأشوف فيهآ حقآرة وسخآفه زي اللي أشوفه بـ المسلسلآت الخليجيه عآمه ..
وربي كل درآمآ يآبآنيه أتآبعهآ أطلع بـ أهدآف ومعآني لهآ pb189
يجيبون أخطآئهم وأخطآء مجتمعهم ويحلونهآ بـ طريقه رآئعه .. تحسس المشآهد إنه مآيتآبع الدرآمآ ع الفآضي pb058 ..
موب يجيبون خيآنآت وحلهآ يللآ كل وحده تلحق على نفسهآ وتترك رجلهآ pb036:D
لو رجلك شريف وطآهر بيجيه يوم وينقلب عليك pb036

أنآ مستغربه من ردودكم وأنكم موقفين مع مثل هالمسلسله pb036
أم البنآت pb189
لهآ معنى لهآ هدف شريف وسآمي .. موب مثل زوآرة خميس pb093

بـ النهآيه .. وش الهدف من هالدرآمآ pb036؟؟!!
لآ تقولون يعكس الوآقع الخليجي .. لأن مآدخل بـ عقلي إن مجتمعنآ بـ هالحقآره :rolleyes: ..
وإذآ هو صحيح يعكس مجتمعنآ .. وش الحلول اللي طرحهآ هذآ المسلسل ؟؟

فهوودة
08-09-2010, 08:11 AM
هي فعلا بالغت كثيير في الاحدااث ,, و كيفية طرحهاا

للمشكلهـ ’’ لكن اين الحل َ من هذة القضاياا !!؟

لم تعطيناا اجابه مقنعهـ ’’

عواافي خيتووو عالطررح

laila
08-09-2010, 08:11 AM
مسلسلات هبه حمادة اقرب ما تكون لأفلام الكرتون من انها مسلسلات خليجيه
أو انو مسلسلاتها موجهَ لفئة الاطفال والمراهقين

Nadia Lima
08-09-2010, 02:50 PM
كلامج عين العقل

و بعدين للأسف مسلسلاتنا كلها جذي
سواء هبه حماده او غيرها و للاسف نظرة الدول لنا تتغير و السبب اهمــآ

صحيح الكويت اطهر و اطهر

ليش قعده تصير نظرة الناس للكويت على انها الدوله الغنيه و المنفتحه بشكل كبييييييييييييير

غلط طبعا الكويت حالها حال اي دوله خليجه ثانيه كالسعوديه و غيرها
بس اهم اللي شوهوا الصوره بما ان الكويت مجتمع مفتوووح بس ترانا شعب مسلم يا جماااعه و ورانا دين و شريعه و حكآآم !!!!!!!!!!


و مشكوووره يا غلاي ع الموضوع الحلو

غــــزل
08-09-2010, 03:59 PM
على الاقل الكاتبة مبينة الشين والزين في مسلسلاتها
موب نفس مسلسلاتنا اللي اقل مايقال عنها سخيفـة

بس اشوف مسلسلاتها جميلة
انا عن نفسي ابدا ماعممت المشاكل اللي فيها على كل الكويت !
اعرف انه مسلسل ولازم بهارات عشان المشاهد ينجذب للمسلسل

Bnt ALfaisal
08-09-2010, 04:34 PM
لو انا مو سعوديه بقول مجتمع تافه ومو متعلم وبناتهم مايعرفون يلبسون وعيالهم كلهم ددسن وثوب اصفر ولعن وسب ولافيه اي حضاره وشوارع مافيها زفلت
وبيوتهم مهدمه ومكسره وكلهم في منفوحه
اغلب المسلاسلات تقول كذا مع ان السعوديه عكس تماما صح فيه بس مو الجتمع كله سلامات
والله فشلونا

كلآمك عين العقل pb189

من جد شوهوا المجتمع السعودي pb131pb131pb131 ..

واحنا العكس تمآمآ نعرف نلبس وعندنآ خير وبستين الف نعمه ..

جليليو
08-09-2010, 05:10 PM
بالعكس انا مااشوف فيه اي تشويه مو معقوله كل مسلسل منتج من دوله ما راح يكون انعكاس لواقعها ومعيشتها .
الموضوع ماهو الا ومثلت ومو بالضروره انها تصوير للواقع او حتى جزء منه .

sleepless n ksa
08-09-2010, 05:32 PM
عندنا وعندك خير حتى المسلسل المارج هوامير الصحراء مايمثلنا كسعوديين

انا ابي اعرف على اي اساس الكتاب يكتبون قصه عن مجتمع كيف يجيبون اشياء كاذبه

واحيانا غبيه ويقيسونها على مجتمع كامل ,,المجتمع مليان مشاكل وقصص ينكتب عنها

اقربها روحوا للمحاكم او حقوق الانسان وخذوا قصص وحولوها مسلسل معقول

ليش طاش ناجح اغلب االسنين اللي راحت بغض النظر عن اخر سنتين لانه يتكلم عن مشاكلنا صح

PAPER
08-09-2010, 06:19 PM
مو كل المسلسلات تمثل الشعب الكويتي أو الخليجي

و على فكرة في مسلسلات طرحت قصص روعه و حلوه و بين جزاء اللي يرتكب الشي الغلط

و الدليل مسلسل

أيام الفرج

مسلسل يبين تلاحم الجيران و الأسرة لما يصير لها ظرف أو مشكله كبيرة

صراحه حسيت و انا اشوفه اني رافعة الراس

الله يرد خطآك
08-09-2010, 08:45 PM
المسلسلات ما تنوخذ بحساسيه
ما تقدري تقولين ان الاحداث مستحيل تصير في مجتمع الكويت !
معليش احنا مجتمع خليجي والطينه وحده وعارفين كل شي .. تصير بالكويت وبالسعوديه والخليج كله لكن اللي صاير بالمسلسل انو جمعت كذا حدث او عله في عايله وحده ..

عندنا هوامير الصحرا وكمان الساكنات في قلوبنا بدعوا اكثر من زوارة خيس ..

سفير الروح
08-09-2010, 09:42 PM
ما اشوف ان المسلسل فيه مبالغة اكثر من انه خيال
مافيها شي اذا صورت لنا صور وايد من الخيانات سواء مشروعة او غيرها
و بالعكس تسلسل الافكار كان رهيب و حتى تفاصيل المسلسل مفاجآت

انه سمعت و شفت اشيا اخس من جذي سواء بالكويت او غير الكويت

برناديت
08-09-2010, 10:03 PM
...’...شـرهتك على اللي يضيع وقته الثمين على مسلسل خليجي :sm18:
كل اللي يشـوف الدراما الأمريكية .. يفضل الإنتحـار على متابعة مسلسل خليجي ..!
احنا عندنا دراما أصلا ؟!
عندنا إسفاف .. انحطاط .. سخافه .. فلوس زايده مو عارفين وين يودونها ..
المفروض ان الدراما تكون انعكـاس مشرف لواقع المجتمع .. ( حتى بعيوبه ) ..!
لكن الدراما عندنا للأسف انعكـاس مشوه ومزيف ..!
بالذات المسلسلات الكويتية .. محلك سر ..!
وين الدراما الكويتية اللي كـانت رائدة ومتفردة في الخليج ؟!
الآن هي في آخر الركب .. رغم تطور المجتمع الكويتي والمرأه الكويتية بالذات ..
لكن الدراما مصره على تصـوريها بكل هالسطحية والسخافة والسلبية وكل هالعيوب ..!
الغبي فقط ياعزيزتي اللي يآخذ فكره عن المجتمع الكويتي من المسلسلات السطحية ذي ..!
مو لأن المسلسلات ما تعكس صورة المجتمع .. بالعكس ..! لكن عشان المسلسلات اللي بهالتفاهه كأنها ( سوالف عصرية ) ماتستحق تمثل الا مجتمع من السذج وقليلين العقل ..


الا وش يعني زوارة خميس ؟! pb036 << من أول رمضان أحاول أفك طلاسم الاسم pb027

فَخِرَأَهَلَهَا
08-09-2010, 10:30 PM
آحترم رآيك

لكن لآ بد انها تعرض المشكلات اللي تكون بمجتمعنا

وهذا اللي يصير

صح انه في مبالغه بالمسلسل

بس اغلب المسلسلات كذآ لآبد من المبالغه :)

- B R E M A X -
09-09-2010, 01:53 AM
الا وش يعني زوارة خميس ؟! << من أول رمضان أحاول أفك طلاسم الاسم

اللي أنا فاهمه من الإسم
هو يعني زوارة خميس زي زيارة خميس يعني كل خميس يزورونهم
اتمنى إنك فهمتي على شرحي الغبي :d

abdu.90
09-09-2010, 01:59 AM
...’...شـرهتك على اللي يضيع وقته الثمين على مسلسل خليجي :sm18:
كل اللي يشـوف الدراما الأمريكية .. يفضل الإنتحـار على متابعة مسلسل خليجي ..!
احنا عندنا دراما أصلا ؟!
عندنا إسفاف .. انحطاط .. سخافه .. فلوس زايده مو عارفين وين يودونها ..
المفروض ان الدراما تكون انعكـاس مشرف لواقع المجتمع .. ( حتى بعيوبه ) ..!
لكن الدراما عندنا للأسف انعكـاس مشوه ومزيف ..!
بالذات المسلسلات الكويتية .. محلك سر ..!
وين الدراما الكويتية اللي كـانت رائدة ومتفردة في الخليج ؟!
الآن هي في آخر الركب .. رغم تطور المجتمع الكويتي والمرأه الكويتية بالذات ..
لكن الدراما مصره على تصـوريها بكل هالسطحية والسخافة والسلبية وكل هالعيوب ..!
الغبي فقط ياعزيزتي اللي يآخذ فكره عن المجتمع الكويتي من المسلسلات السطحية ذي ..!
مو لأن المسلسلات ما تعكس صورة المجتمع .. بالعكس ..! لكن عشان المسلسلات اللي بهالتفاهه كأنها ( سوالف عصرية ) ماتستحق تمثل الا مجتمع من السذج وقليلين العقل ..


الا وش يعني زوارة خميس ؟! pb036 << من أول رمضان أحاول أفك طلاسم الاسم pb027

بالضبط!


bp039 ...

T ! N K
09-09-2010, 02:42 AM
انا بصراحة ماني عارفة ليه الضجة اللي عملوها ضد المسلسل !! انا متابعته من اول حلقة وجدااااااا مستمتعة فيه وبأحداثه

الكاتبة ابدعت فعلاً في تقديم عمل جديد للساحة الفنية الخليجية .. طول ال 10 سنوات اللي فاتت واحنا في كل رمضان نشوف مسلسلات ميلودراميا وتراجيديا فالتغيير بالشكل هذا كنا محتاجينه من سنييييين!

احييها على طرحها المتألق ..

اما بالنسبة للناس اللي شايلين حملات ومسوين ازمة الشرق الاوسط بصراحة تافهين لأبعد الحدود مع احترامي الشديد لعقلياتهم الضيقة ..

المشكلة الاعظم لما تسألهم ايش تتباعون مسلسلات على طول بيعدون لك من المسلسلات الاجنبية كيف ترضى تشوف مسلسل اجنبي ومو راضي تشوف نفسه خليجي !!!! تـــــنــــاقــــض عجيب

الدراما تعتبر دراما واحداثها مو بالضرورة تكون واقعية .. الخيال عنصر درامي رئيسي, الكاتبة كانت تبي تلفت انتباه المشاهدين لشي يحبونه ومتابعينه .. اتوقع الكل لاحظ كيف اسلوب كتابتها متأثر بأسلوب الكتاب الغربيين و قريب منه لكن بستايل خليجي وهذا اللي عجبني فيه لأنه اقولها بصراحة من زمااااااان ما تابعت مسلسل خليجي .. هي حاولت ترضي ذوق الجمهور لا اكثر , صدق ما تنعطون وجه

وعلى طاري الرجاجيل ذبجتونا خونة و خونة

مو كلهم خونة !!! الوحيد خاين هو فيصل من اول المسلسل شخصيته كذا .. اما ثنيان في اخر الحلقات انهبل لأنه يعاني من ازمة منتصف العمر وشي حلو انها دخلتها بالطريقة هذه حتى توري الناس انه كيف ممكن هذه الازمة تغير الرجال الى شخص ثاني .. الباقين احداث المسلسل حدتهم انهم يتزوجون .. كل واحد له سببه

الواحد المفروض نظرته تكون اعمق من كذا .. شوفوا كيف عايشين في بيت واحد ومبين عليهم مبسوطين لكن كل واحد عنده همومه و مشاكله!! في المسلسل قضايا كثيرة هادفة .. ما انكر انه في سلبيات لكن هذا شي طبيعي في كل المسلسلات

abdu.90
09-09-2010, 07:26 AM
انا بصراحة ماني عارفة ليه الضجة اللي عملوها ضد المسلسل !! انا متابعته من اول حلقة وجدااااااا مستمتعة فيه وبأحداثه

الكاتبة ابدعت فعلاً في تقديم عمل جديد للساحة الفنية الخليجية .. طول ال 10 سنوات اللي فاتت واحنا في كل رمضان نشوف مسلسلات ميلودراميا وتراجيديا فالتغيير بالشكل هذا كنا محتاجينه من سنييييين!

احييها على طرحها المتألق ..

اما بالنسبة للناس اللي شايلين حملات ومسوين ازمة الشرق الاوسط بصراحة تافهين لأبعد الحدود مع احترامي الشديد لعقلياتهم الضيقة ..

المشكلة الاعظم لما تسألهم ايش تتباعون مسلسلات على طول بيعدون لك من المسلسلات الاجنبية كيف ترضى تشوف مسلسل اجنبي ومو راضي تشوف نفسه خليجي !!!! تـــــنــــاقــــض عجيب

الدراما تعتبر دراما واحداثها مو بالضرورة تكون واقعية .. الخيال عنصر درامي رئيسي, الكاتبة كانت تبي تلفت انتباه المشاهدين لشي يحبونه ومتابعينه .. اتوقع الكل لاحظ كيف اسلوب كتابتها متأثر بأسلوب الكتاب الغربيين و قريب منه لكن بستايل خليجي وهذا اللي عجبني فيه لأنه اقولها بصراحة من زمااااااان ما تابعت مسلسل خليجي .. هي حاولت ترضي ذوق الجمهور لا اكثر , صدق ما تنعطون وجه

وعلى طاري الرجاجيل ذبجتونا خونة و خونة

مو كلهم خونة !!! الوحيد خاين هو فيصل من اول المسلسل شخصيته كذا .. اما ثنيان في اخر الحلقات انهبل لأنه يعاني من ازمة منتصف العمر وشي حلو انها دخلتها بالطريقة هذه حتى توري الناس انه كيف ممكن هذه الازمة تغير الرجال الى شخص ثاني .. الباقين احداث المسلسل حدتهم انهم يتزوجون .. كل واحد له سببه

الواحد المفروض نظرته تكون اعمق من كذا .. شوفوا كيف عايشين في بيت واحد ومبين عليهم مبسوطين لكن كل واحد عنده همومه و مشاكله!! في المسلسل قضايا كثيرة هادفة .. ما انكر انه في سلبيات لكن هذا شي طبيعي في كل المسلسلات

أولاً : عن أي تغيير تتكلمين بالضبط ؟ أنا شفت عمل عبارة عن استمرار في الانحدار الفني الخليجي المعتاد ، إلا بالعكس ، إسفاف أخلاقي وفني هالمرة ... بالنسبة لي ما شفت مسلسل خليجي من قبل حقق هالنجاح وهو بهالمستوى الرديء .

ثانياً : أعتقد إننا كعرب ، أسهل شي نلجأ له في أي نقاش هو شخصنة الموضوع ، والهجوم على شخصية الكاتب لا رأيه ... ما أعرف ليه تافهين وعقلياتهم ضيقة ؟ فقط لمجرد إنهم يختلفون مع رؤيتك ؟

ثالثاً : ما أعرف وين التناقض ، في نقد هالعمل ، ومتابعة أعمال أجنبية في نفس الوقت ، ممكن توضحين لي وأكون لك شاكر ؟

رابعاً : فعلاً هي دراما ، لكنها موجهة للمجتمع الخليجي ، وتتحدث عن مشاكلهم وتحاكي واقعهم ، ومن المفترض إنها تقدم حلول ل هالمشاكل ، وبما إنها تحاول محاكاة الواقع الخليجي ، يفترض إنها تكون دراما واقعية مأخوذة من نفس الواقع ، هذا إذا سلمنا إن هذا واقعنا أصلاً!

خامساً : المسلسل عموماً مليء بالتناقضات ، والإيحاءات الغير لائقة ، غير أصلاً السطحية المطلقة في الفكرة وعرضها ... كيف أقدر أستوعب كمشاهد التناقض الي صار في شخصية ثنيان مثلاً ؟ رجل يحب امرأته ويتغزل فيها ليل نهار ، بالاضافة إلى إنه ما كان يحب نادية بتاتاً ، وفجأة يوقف عليهم المصعد مع بعض وتصير بينهم قصة حب وهيام لا يحتمل ، لدرجة إنه يطلق زوجته عشانها ، ويتزوجها ، ولا يشعر بأي تأنيب ضمير! ما أقدر أستوعب هالتغيير الغير منطقي الي صار إلا إذا كان فيه سبب معين مثل إنه مسحور مثلاً ؟
أو شخصية مثل مرزوق ... هل هذي شخصية طبيعيه ؟ هذا مرض ، الشك بهالطريقة مرض ، وهو غير موجود إلا بشكل نادر جداً في مجتمعنا ، شالهدف من طرحه ؟
بالإضافة ل شخصية عز ... شلون يقررون في النهاية إنه كان يحب موزة وما قالها لأنه ما يبي يجرحها ، بالرغم من اني مستعد أجزم لك إنه من بداية المسلسل محد شعر بهالشي مطلقاً ، إلا بالعكس كان يعاملها بفظاظه ويجرحها في كثير من الأحيان ... أنا كمشاهد مستحيل أقتنع إنه كان يحبها ، ممكن فقط أصدق لأن "الكاتب عاوز كده" أما أحداث المسلسل فهي ما تقنعني بتاتاً .

غير الكثير من الشخصيات الثانية ، وغير إن نص الأحداث قايمة على البزارين ، وغير كثير من أحداث المسلسل وتفاصيله الي أجدها كوميدية في كثير من الأحيان . مثل لما الشيخ يهف على النار وتحترق لحيته :eek: ...


عموماً هو اختلاف أراء في النهاية ، وهذي رؤيتي ، وأتمنى إني أكون مخطأ ، وإن أحنا ما وصلنا ل هالسوء الكارثي في أعمالنا .

bp039...

بيلسانــ..
09-09-2010, 08:13 AM
حاسه انكم مكبرين السالفه وهي قصيره
اجل لو بنجي نتكلم عن الدرما السعوديه خاصه مسلسل كان يجي يوم الجمعه
ما اذكراسمه بظبط مسلسل واصف المجتمع السعودي بشي لا يتخيل ولا يوصف
يعني شوفو ادرما المدن الي حولكم بتشوفون ان ازوارة خميس موشي عندهم..

شقيهـ
09-09-2010, 08:17 AM
بس مباالغ فيه بشكل كبير :D pb189

إلا على طاري الكاتبه .. وش هي من لحيه pb036

تقولين من العوائل العريقه بالكويت وهييك ! :rolleyes:

اسمها احسه تركيب :sm5: مشاري وحماده pb036

bp039

R E A L I T Y
09-09-2010, 09:44 AM
...’...شـرهتك على اللي يضيع وقته الثمين على مسلسل خليجي :sm18:
كل اللي يشـوف الدراما الأمريكية .. يفضل الإنتحـار على متابعة مسلسل خليجي ..!
احنا عندنا دراما أصلا ؟!
عندنا إسفاف .. انحطاط .. سخافه .. فلوس زايده مو عارفين وين يودونها ..
المفروض ان الدراما تكون انعكـاس مشرف لواقع المجتمع .. ( حتى بعيوبه ) ..!
لكن الدراما عندنا للأسف انعكـاس مشوه ومزيف ..!
بالذات المسلسلات الكويتية .. محلك سر ..!
وين الدراما الكويتية اللي كـانت رائدة ومتفردة في الخليج ؟!
الآن هي في آخر الركب .. رغم تطور المجتمع الكويتي والمرأه الكويتية بالذات ..
لكن الدراما مصره على تصـوريها بكل هالسطحية والسخافة والسلبية وكل هالعيوب ..!
الغبي فقط ياعزيزتي اللي يآخذ فكره عن المجتمع الكويتي من المسلسلات السطحية ذي ..!
مو لأن المسلسلات ما تعكس صورة المجتمع .. بالعكس ..! لكن عشان المسلسلات اللي بهالتفاهه كأنها ( سوالف عصرية ) ماتستحق تمثل الا مجتمع من السذج وقليلين العقل ..


الا وش يعني زوارة خميس ؟! pb036 << من أول رمضان أحاول أفك طلاسم الاسم pb027

:D
عاد الدراما الكويتيه من عرفناهمّ وهمّ كذا pb036
اللهمّ تطورت فكرة ( معالجة القضايا ) عندهم .. اول كانوّا مأذيين أهلنا بـ ادمان المخدرات !
ماتشوفين مسلسل يخلو من شاب منسدح ع كبوت السيّـاره وجمبهّ ابرتين هيروين ويلفظ انفاسه الاخيرهّ
< من بـاب الحماس وانها جرعه زايدهّ وهذه عاقبة المدمنين ياأطفال خخ .. pb036
زوارة خميسّ ! ذا شغل ثـاني أو زي ماحبّ اسميّـه جمعة متزوجاتّ < ترا لو يحولون اسم المسلسل كذا
يصير آكه بالصلاه ع النبيّ pb036

مسلسل ماتدرينّ وش المقصد منه اسفاف جدا واستخفاف جدا .. ايحاءات فاشلهّ !!
تـرا وأهم شي توصيلّ فكره اننا احنّـا ناس هآي كلاس ! We are above all
من جمبها يــا جماعه وربيّ من جمبهــا :(
لا علمّ لي بالمجتمع ! لكنّ ان كان ( زوارة خميس ) تصوير للمجتمع الكويتيّ ! فـ لا نزل القُطر !!!!
تصوير كئيب .. توجه لعين .. فكره غبيه !
ربع عمريّ كلـه قضيته وانا احارب فكرة ان الكويتين مجتمع أخر غير الشاليه والاغتصاب والادمان
والشباب السبايكي والجت سكي والخيانه والظلم والغهر خخخ pb036
وسأظل :(

برناردو
نعم يـاعزيزتي من يتابع الدرامّـا الأمريكيه يفضل الانتحار بـ خميس ايام الاسبوع ع مشاهده
هالاسفاف النسائي :(
وصحيحّ أن كلاميّ فيه كثير من ( عقدة الخواجـه ) وفينيّ قليلّ من ( التأجنب الدراميّ )
ولكنّ هذه الحقيقه الجميّـله pb189
بياخه لا تعادلها بيـاخه للأسف خخ ! أن كان المجتمع الكويتيّ أحتج فـ ماألومهم !

&ام الجازي&
09-09-2010, 12:51 PM
ياحبكم لتعقيد الامور
ترى هو مسلسل لايمثل اي بلد
وبلعكس المسلسل مره حلوه وناجح والقصص الي جابتها هبه واقعيه

Shine Bright
09-09-2010, 01:39 PM
المسلسلات الامريكيه والمسلسلات الامريكيه pb036..
فيه فرق بين المسلسلات الامريكيه والخليجيه !!
اولن ماعندنا زي امريكا مدينه (هوليوود ) كااامله للتصوير والمونتاج !!
بعدين المسلسلات الخليجيه ع النطاق الخليجي وان كثرت للعالم العربي ,,
مو زي المسلسلات الامريكيه الي تعرض بكل مدن العالم !!
اكذب ان قلتلكم اني متابعه للمسلسل بحرص .. للأسف اني ماشفت منه الا كم حلقه
وقصته والله مشوّقه وزينه وما اشوف فيها مبالغات ..
بعدين هي تصف نوعيه من بعض الناس .. ماعممت وقالت كل اهل الخليج كذا
و وش المتعه لو جابت مسلسل خالي من الاثاره والمشاكل وكل الاسره عايشين بتبات ونبات !
وكأنهم ملائكه من السماء .. اكيد بتعرض بعض المشاكل لا مسلسل كامل الحسنات ومدح بالمجتمع الخليجي والكويتي خاصه ..
انا اشوف انه نقد خالي من الصحه .. ومسلسل كويّس واكيد انه مايخلو من بعض العيوب الي
ما أعدها مشكله بحد ذاتها !
.
.
.
.
>> وكل عام وانتو بخير pb189 <<

يا انا ويني
09-09-2010, 02:33 PM
بكل صراحه
مرا اخذت فكره شينه عن الكويت !!!!
يعني منجد وش هالتفتح الزايد الي يخلي الاخت مفهيه لالدرجه و ت غصب بعد زوجها يراضي اختها بهديه و تبيه يحبها و تسكنها عندها و اهي راعية طلاق !!
هذا اكثر شي يعني حسيته مو صدق

للاسف الاعلام الخليجي دايم يصورونا انه اغنيا و ثرا فاحش و طمع و سرق حلال و "فاسديـــن"
ابد ما فيه مصداقيه بالاعلام خلاص كرهتهم

مناير999
09-09-2010, 11:39 PM
الانتقـــاد ومحاربة النجاح موجوده دائما

وبخاصه ان الدراما الخليجيه والكويتيه لم تعد كسابق نجاحها

كلها بكاء وعويل تسبب الهم والغم

فابتعد الكثير عنها واتجهوا للدراما السوريه

ولكن رجعت الدراما الكويتيه بقوه مع هبه حماده بدراما مؤثره وان شابها المبالغه لكنها على الاغلب الافضل خليجيا

فبدأت الغيره تدب في نفوس المنافسين ومحاربه المسلسل بقوه


لكنه الافضل والاقوى هذا الموسم

Mannequin
10-09-2010, 12:13 AM
ههههههههههههه شكلك مقهوره من المسلسل مره
انا عن نفسي مااشوف شي مو واقعي بالقصه من ناحية الخيانات واكبر دليل الجرايد والمصايب اللي نشوفها كل يوم
لكن انا ملاحظتي على ضعف السيناريو الاحداث متشابهه وممطوطه والافكار كلها مسروقه من افلام اجنبيه يعني بصراحه مااشوف هبه كتبت شي المصايب من الجرايد والافكار والحوارات من افلام هنديه وامريكيه وين هبه بالموضوع؟؟
بعدين فيه اللي اخس من زوارة خميس بكثير اغلب المسلسلات الخليجية مطلعين البنت الخليجية يابنت حرام ياتحمل بالحرام ياتموت مع حبيبها بحادث نص الليل
وينكم عنهم؟؟

ام قناوي
10-09-2010, 12:20 AM
انواع السخافه زواج ثنيان من الهام الفضاله انواع السماجه وموت امهم نكته

ام قناوي
10-09-2010, 12:50 AM
وايه احسن شي بيتهم

Passion
10-09-2010, 01:03 AM
.
.مسـآْء إلخيرر ..
إن شىءالله تكونوآ بصحـه وسلامه
وكل عـآم وإنتم بخيير

حبآيبي مجتمعاتنا سعوديه او كويتيه او مهما كانت
لآتخلوآ من العيوب
وهذا المسلسل ليس شي من الخيآل وانمآ وآقع يحدث بكل مكآن
وليس حصراً ع الكويت وحدهـآ
آعجبني بعضآ من كلاآمك وآلذي لامس الصحه
بس بالنهـآيه
وانا اشوف المسلسل عمري مآقلت " اييييه اثآري كذا يحدث بالكويت "
ولآ طرآلي
لأني عـآرفه هذا بالنهايه مسلسل تمثيل درآمآ ..
ويعطيك العآفيه


..| pb189

جوري السلطان
10-09-2010, 03:04 AM
ليش دائما نقول هذا الشي مو موجود بالعكس القصة موجودة وبكل مكان بالعالم ليش لما الكاتبة تكتب قصة من الواقع نعترض عليها اعتقد ان هبة السنة هذي سوت مسلسل مميز بكل شي وحسيت بدا يصير عندنا قصص واحداث بمسلسلاتنا عكس السنوات الماضية الي كانت كل القصص تتشابة وبنفس المحتوى انا اشوف ان هبة تحاول تخلق لنا مسلسلات تستحق المتابعة والكل شايف المتابعة القوية لة وهو سالفة كل بيت بهذا الرمضان يعني كاتبة تستحق الشهادة على هالفكر الي ينبهنا للاخطاء الي قاعدين نسويها وماننتبة لها واخيرا اشكر اختي الي اكتبت الموضوع واهنيها على غيرتها على وطنها وشكرا..

~أرق~
10-09-2010, 03:32 AM
من متى صايرة المسلسلات تعكس الواقع؟!
المشاهد يتفرج على التلفزيون يبي يشوف شي غير عن واقعه يبي يطلع من الجو اللي هو فيه
يعني حنا لما نتفرج على المسلسلات الأجنبية تعكس و اقعهم ؟ نادرة الأفلام و المسلسلات اللي فيها من الواقع .. صناع المسلسلات يبنون الفكرة على أشياء غريبة و غير معتادة للانسان العادي عشان عامل الجذب
بالنسبة للمسلسل المؤلفة ماخذة من قصة فيلم الحب الضائع و زوجة رجل مهم الكثير :d و هذا مو عيب بس هي تبي تسوي شي جديد على المسلسلات الخليجية المعتادة :d

Ahmed Design
10-09-2010, 01:54 PM
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2009/02/07/ec5c2ad8-5cd0-4584-a434-7fd32945156d_smaller.jpg
شف وجه العنز واحلب لبن .. من شاف هالوجه مارجى دراما .. :d

والله في الحقيقه انا شفت جزء قليل من المسلسل بس اللي شفته في الغالب انه يتكلم عن الخيانه والتعدد بالزواج ..
ومن هالخرطي اللي نشوفه باعلامنا الموقر اللي عمره ماكان يخدم لابلد ولا عقيده .. بعكس الاعلام الغربي ..
انا عني انا مسلسلات الدراما ماتستهويني من زمان .. كلها بكش في بكش اجل وحده تصحى من النوم فل ميك اب .. ونوعية الممثلين بالوقت الحالي كلهم اللي يمثل بفلوسه او اللي تمثل عشان تعرض لحمها ..

سلموا لي على البلام ودرويش والله ياهم مبدعين هالسنه .. :d

وفي النهايه اهل الكويت اهلنا .. ومو الاعلام اللي يعلمنا وشهي الكويت ومنهم اهل الكويت ..

كارهتهم كلهم
10-09-2010, 07:29 PM
أروع مسلسل خليجي بهالرمضان ويمكن احلى شي شفته بحياتي من الدراما الخليجيه
وهذي وجهة نظري
أبدعت أبدعت هبه
كلما صار حدث او شي مومتوقع اقول الله عليك ياهبه من كاتبه
احداث ممكن تصير بأي مجتمع وضمن اي عائله حتى لو كانت مجزئه المهم البنت ماسوت شي غلط كلها قصص نعرفها وسامعيها وشايفيها يمكن حتى..
يعني ماكو غلط واصلا كلها اشياء واقعيه ..

يعطيك العافيه ع الطرح المميزززbp039

F || A ~
12-09-2010, 04:26 AM
، ،آآجل شوفَيُ pb189
نصصص كلآمي ويآك ونص آلثآني ضدك !! pb189


آحححنآ يآلخيج مآفي شي آسسسمه ليه شوهت اسسم [ الكويت ] على الدول الي جمبَهآآ pb093bp039


لآنه آحنآ آلخلييججج آرض ووحححدَآ ، ودولُه وححده pb189pb189pb189


وآلكويت فيهَآآ آلبلآوي والمشآآكل pb189
وقطر فيهآآ آلبلآوي والمشآآكل pb189
والسسعوديآآآ pb189
والامارات pb189
والبحرين pb189
وعمآآآ ن !! pb189


ويًوم آنه آتقولينَ ( آطفآلنآإ مآينقلون حجيً ) pb189pb189
آووووووووكي وآلي يقولجج [ ينقلون ] وآنآ مآششفتهم بعد :Dpb189pb189

لآنه مآفي طفل صغير مآينقل كلآلآم لثآآني

..

وبعدين ترآآ آنتي وآجد كبرتي آلسسسآآلفه
هبه شوهت وهبًه سوت pb093


لآ ليشش شوهت على شنو شوهت عششآآن

مشكلة [ آلآسنصير ] ّ ~ !! = مآفيهآ شي يعني آسنصير ووقف ووآآحد حسبت آبوج حذآج فما بآلج آتسسسوين !؟ تمسكينه وتنخشين من آلخوف !!


وآلآطفآل pb189 سبق وقلت


وآلزبده pb189:)


لمآ تطرحح هبه آلقضيه !! كآنه تطرح آلقضيه على آلخليج يعني مآشوهت الكويت وبس !! bp039
وآصلن ليه آقول شوهت ( آصلن ) هي مآشوهت ولآ سوت شي pb189pb189

وسبق وقلت من قبل آلكويت فيهآآ مشآكل وآلخليج فيهآآ مشآكل pb189
لآكن آلي مطرش آلمسسج يمكن طآلع من طوره شوي :) ويطلع كلآلآم عآدي

lmo4531800
12-09-2010, 04:39 AM
المسلسل مايتكلم عن واقع هو بالنهايه تمثيل لكن يمكن اخذو هذه الفكره للانو كل المسلسلات نفس القصص فلازم يطلعون بشي جديد وفي النهايه كان من افضل مسلسلات رمضان والاكثر متابعه

قـلـبـي♥ INTER
12-09-2010, 05:12 AM
ذكروني بجدتي رحمة الله عليها كل يوم استجواب وش سووووووا امك وابوك خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

Je T'aime~
12-09-2010, 07:59 AM
آمييييييين pb189<<رد على دعائك:Dpb189

انا وحده من اللي تابعوا هالمسلسل واستمتعت فيييه بشكل:sm5:pb189
راح نفقد كل شيء صراحه:(
التعليقات والبرودكاستات والبيكز بعد كل حدث وحلقه:sm1:pb189
حبيبتي انا بس حابه اقول شيء واحد وهو دايم اؤؤمن فيه اللي اهو
(كل ماكثر حسادك فهذا دليل نجاحك):rolleyes: pb034
يعني دايم هالشيء يصير كل ماصار الشيء مشهور وعليه ضجه وكلام فهذا ان دل دل على نجاحهpb024
بس للاسف من يفهم:confused:
يعطيك الف عافيه على هالطرح الجمييلpb189

وخليجنــا واحد:sm12:<<وش دخلpb192

pinkiya
12-09-2010, 09:13 AM
صح لسانج pb189~

pinkiya
12-09-2010, 09:20 AM
ومابي انسى اهم شي الي هو ساهر الليل الي شوه سمعه الكويت صدق :D
الي يوصف الكويت انها بلد منفتح في السبعينات والثمانينات بشكل مرعب
مع انهم ماكانو كذا pb093


pb189bp039
هههههههه منو قال لك هالكلام
بالستينات والسبعينات وحتى الثمانينات
كانت الكويت حيل free أكثر من الحين يعني عادي وحدة تلبس مني جوب وتطلع pb095
اذا مو مصدقني روح اسأل أي كويتي كان عايش بأيام الستينات والسبعينات

PELE9
12-09-2010, 09:22 AM
^
^
كلامك صحيح واذكر جدي كان يقول عن اشياء تهول :cool:

من انجح وافضل وعلى فكره

انا مانيب احب اتابع مسلسلات خير الله

لكن زواره خميس والله شدني وصرت اهمل شغلات كثيره عشان اتابعه

بالعكس افضل مسلسل من فكره وقصه واخراج وتمثيل وكل شي

مافيه مسلسل درامي الا يتكلم عن اخطاء وهي حاصله يا بالكويت ولا البحرين ولا اي دوله

وكل ها الكلام الي طالع من قوه المسلسل

بصراحه ما خاب ضني يوم تابعته

Dm3hyatimh
12-09-2010, 09:45 AM
يعني المسلسل اكيد مثل فئه معينه وموجوده بالمجتمع ولا ننكر هالشي ويمكن مو بالكويت بس
وربي ان فيه اشياء اكبر واكبر تصير بالمجتمعات وانا عايشة كثير من القضيا المزريه بالمملكه حتي بالخيال ماكنت اتوقعها تصير اسوار ايام السراب لم انعرضو الكثير انتقد واعترض وقال هذي ماتمثل الواقع السعودي وشوهة صورتنا
وهي واقع بس لازم اسلوب المبالغه شوي عشان يجذب المشاهدين
كل الخليج فيه الصالح وفيه ولغير صالح بالسعوديه فيه العوائل المتحرره والي يكشفون لبعض ولا ننكر هالشي
واكيد الكويت مو كلها مثل زوارة خميس ولا السعوديه كلها مثل اسوار وايام السراب
تحياتي لك 

El Matadro
12-09-2010, 09:58 AM
ممنول الشيبان لا دروا ان فلان رايح الكويت ما يكلمونه ثلاث ايام او حاجه زي كذا خخخخ يا حليلهم

الله يرد خطآك
12-09-2010, 10:06 AM
http://www.alraimedia.com/alrai/resources/articlespictures/2009/02/07/ec5c2ad8-5cd0-4584-a434-7fd32945156d_smaller.jpg
شف وجه العنز واحلب لبن .. من شاف هالوجه مارجى دراما .. :d


..

الوجيه اللي ترجي من وراها دراما كيف ملامحها ؟؟

!Carl
12-09-2010, 03:00 PM
كلام جميل
عواااااااافي

بس فيه مسلسلات بالسعوديه يحشون عيني عيك pb192
الله يعين بس :D

baja
12-09-2010, 03:17 PM
أجل وش نقول عن طاش الي عيني عينك يمصخرون السعودين pb093

ومحد يفتح فمه بولا كلمة بالعكس كل سنه قاعدين ياخذون راحتهم اكثر واكثر pb027

وارفع راسك انت سعودي pb027

بالنسبة لزوارة خميس ما اشوف فيها تشويه لسمعة الكويت ابداً

المسلسل فيه فكرة جديدة واذا عن الخيانة هم جمعوا انواع الخيانات ببيت واحد

زهذا مو معنى ان الشعب كله يخون هم يعرضون فئة معينة من الناس

طول عمر المسلسلات الكويتية ضرب وسرقة وشراب ليه ما قلتوا تشوه سمعة الكويت ؟

يعني بس الخيانه تشويه للسمعة pb036

المسلسل فيه تغير عن الاحداث المعتاده بس ما عجبتني الجرأة الي فيه

الديلكو
12-09-2010, 03:17 PM
مساء الخير ..
السؤال اللي ودي اسأله لسعاد عبدالله ومحمد المنصور وغانم الصالح وحياة الفهد وكل بقية جيل العمالقه الكويتيين ..
ليششش عرفناكم عنوان للبسمه والبهجه والكوميديا وحبيتكم يعلم الله حبيتكم وفجأه وبسببكم تحول كل هذا الحب الى كراهية .. كراهية ثقافة الكآبه اللي تنشرونها والتفنن في نسج خيوط المأساه .. الواحد كان يخلص مسلسل عائلة فوق صفيح ساخن ولا الملقوفه وهو وده يمشي ويطلع للشارع يسلم على الناس كلها .. وهالحين الواحد لاشاف زوارة خميس والا ليلة عيد ولا هدوء وعواصف .. وده ينقز للسطح وينتحر ويبيبعها بنعله .. الدنيا ماتسوى عنده فص بصله ..
زوارة خميس مسلسل كئيب وممل واي واحد يقدر يكتب قصه كئيبه تصيح منها شعوب الدول العربيه كلها .. لكن مو اي واحد يقدر يكتب قصه كوميديه هادفه وهذا كان بداية النهايه للفن الخليجي وهي انعدام كتاب الكوميديا وانتشار كتاب البكاء وثقافة سته ينصرعون وخمسه ينجلطون وسبعه فيهم سرطان ..
الحمدلله ان الله فكني من هالملسل ماشفته والله يعين اللي شافوه ههههههه

مجنون شوووق
12-09-2010, 03:46 PM
مساء الخير ..
السؤال اللي ودي اسأله لسعاد عبدالله ومحمد المنصور وغانم الصالح وحياة الفهد وكل بقية جيل العمالقه الكويتيين ..
ليششش عرفناكم عنوان للبسمه والبهجه والكوميديا وحبيتكم يعلم الله حبيتكم وفجأه وبسببكم تحول كل هذا الحب الى كراهية .. كراهية ثقافة الكآبه اللي تنشرونها والتفنن في نسج خيوط المأساه .. الواحد كان يخلص مسلسل عائلة فوق صفيح ساخن ولا الملقوفه وهو وده يمشي ويطلع للشارع يسلم على الناس كلها .. وهالحين الواحد لاشاف زوارة خميس والا ليلة عيد ولا هدوء وعواصف .. وده ينقز للسطح وينتحر ويبيبعها بنعله .. الدنيا ماتسوى عنده فص بصله ..
زوارة خميس مسلسل كئيب وممل واي واحد يقدر يكتب قصه كئيبه تصيح منها شعوب الدول العربيه كلها .. لكن مو اي واحد يقدر يكتب قصه كوميديه هادفه وهذا كان بداية النهايه للفن الخليجي وهي انعدام كتاب الكوميديا وانتشار كتاب البكاء وثقافة سته ينصرعون وخمسه ينجلطون وسبعه فيهم سرطان ..
الحمدلله ان الله فكني من هالملسل ماشفته والله يعين اللي شافوه ههههههه

+1
اتفق معك والله أني كرهت المسلسلات ولا أتابعها مثل الاول pb093

مانبي الاحزان والكآبه كفايه علينا هموم الدنيا وآحزاننا :(

mta tjy
12-09-2010, 04:02 PM
آنتي عآد مدري وش بتطلعين آلكويت pb036
طيب هاذا طاش عاجبنا pb036:D
طيب عن نفسي انا مو عاجبني خاصه الثلاث سنوات الاخيره بس ما طلعنا وخلينا السسعوديه شي من الخيال كل المبزره ينقلون الكلام اللي صاير ببيوتهم وكل الرجاجيل يخنون الله اكبر وقفت ع الكويت
هههههههه منو قال لك هالكلام
بالستينات والسبعينات وحتى الثمانينات
كانت الكويت حيل free أكثر من الحين يعني عادي وحدة تلبس مني جوب وتطلع pb095
اذا مو مصدقني روح اسأل أي كويتي كان عايش بأيام الستينات والسبعينات

فرحانه pb093pb093pb093

ميسي السهلاوي
12-09-2010, 04:34 PM
من أجمـل وأروع المسلسلات ..!
لأنعمم على الكويت كامـله لأكن القصه حقيقة وفي اغلب البيوت بالخليج ..!
تجمع القصص ووضعها في منزل واحد افضل من تعدد المنازل وهذي فكره يحسد عليها ..!
أتمنى أن لأتذبحكم الغيرهـ وتتهمون من أجل ان تبررون فشلكم والكتاب واضح من عنوانــه ...!

معقولْ مُسلسلْ بـ 30 حلقهْ يِختصرْ أخلآقيآتْ مجمتعْ كآآآآآآآملْ له مئآتْ السنينْ على وجهْ آلأرضْ؟؟!


لماذا لم تعتبرهـ مسلسل يتكلم عن الخيلج العربي ..!
لماذا رجعت 100 سنة للخلف ..! هل تعلم ماذا يلبسون جيل 100 سنة ورأ وجيل اليوم ..؟
لماذا لأ تصفق للفكرهـ وتهتم بعائلاتك .!

هل تريد قصـه مضحكه لـ تتسلى في رمضان ...؟

من يريد الضحك فليذهب للمسرحيات من الأن ..@
المسلسلات فقط لقصص العوائل ومعاناتهم ...!

وان شاءالله مايصيرلكم اللي صارلهم ..@


شكرأ يوم الخميسس bp039 #

N A S E E M
12-09-2010, 04:36 PM
مساء الخير ..
السؤال اللي ودي اسأله لسعاد عبدالله ومحمد المنصور وغانم الصالح وحياة الفهد وكل بقية جيل العمالقه الكويتيين ..
ليششش عرفناكم عنوان للبسمه والبهجه والكوميديا وحبيتكم يعلم الله حبيتكم وفجأه وبسببكم تحول كل هذا الحب الى كراهية .. كراهية ثقافة الكآبه اللي تنشرونها والتفنن في نسج خيوط المأساه .. الواحد كان يخلص مسلسل عائلة فوق صفيح ساخن ولا الملقوفه وهو وده يمشي ويطلع للشارع يسلم على الناس كلها .. وهالحين الواحد لاشاف زوارة خميس والا ليلة عيد ولا هدوء وعواصف .. وده ينقز للسطح وينتحر ويبيبعها بنعله .. الدنيا ماتسوى عنده فص بصله ..
زوارة خميس مسلسل كئيب وممل واي واحد يقدر يكتب قصه كئيبه تصيح منها شعوب الدول العربيه كلها .. لكن مو اي واحد يقدر يكتب قصه كوميديه هادفه وهذا كان بداية النهايه للفن الخليجي وهي انعدام كتاب الكوميديا وانتشار كتاب البكاء وثقافة سته ينصرعون وخمسه ينجلطون وسبعه فيهم سرطان ..
الحمدلله ان الله فكني من هالملسل ماشفته والله يعين اللي شافوه ههههههه

معآك 100 %

وانا ما فكرت ولو لمجرد تفكير اني اتابعه هو ولا اميمه مجرد ما شفت القروب الي متواجدين فيه

وانا متوقعه له نهاية بايخه وقصه ابيخ ’’’ :cool:

زوارة خميس + اميمه + ام البنات + ليلة عيد ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, << مو النوع المرغوب بالنسبه لي pb095:D

طـوق الياسمين
12-09-2010, 04:50 PM
الا شوهو ونص
انا ماتكلم عن هالمسلسل لاني ماتابعته اصلا
بس قوليلي قصص الدراما الكويتيه شنو ؟!
خيانات .. بنات قليلين حيا .. شقق .. بربسه .. مخدرات .. شرب
اتحدى مسلسل يخلى من هالسوالف !!!!
وكأن المواضيع قضت .. والقصص خلصت معاد فيه الا يمثلون هالشي وبس !!
شوفي الدراما السوريه
شوفي مسلسلاتهم شنو ؟
اغلبها تحث عالاخلاق و تبين لج معدن ابن البلد
الولد اول ما يدخل يحب ايد ابوه
البنت تكلم ابوها و عينها بالارض
و تعطيج ايحااءات يمكن ما تكون صحيحه بس تحفر بذاكرتج ان هذي اخلاق بلدهم
و تخليج تتابعين وكل العايله حولج ماتقولين لا بغير القناه عشان جهال والا شي
انا اخواني الصغار ماخليهم يشوفون مسلسلات كويتيه
يشوفون افلام امريكيه ولا اخليهم يحطون مسلسل كله مصخره و قلة حيا والمشكله اذا نشب لي يعني شنو هذا ؟ شنو قصدهم ؟ بالله شجاوب انا ؟

dalo37 3asl
13-09-2010, 12:53 PM
انا مدري ليه ماخذين المسلسل بشكل شخصي !
المسلسل عرض مشكله الخيانه الي كثييير بالعالم صايره لا اكثر !
موشرط لانه مسلسل كويتي يعني الكويت كذا

F a r a 7 ©
14-09-2010, 01:27 AM
اسمحيلي انا اختلف معاج كامل الأختلاف :)


الحين احنا لما نشوف افلام او خنقول مسلسلات امريكيه ومايخفى عليج الي يطلعلج بالمسلسلات الامريكيه من مواعد
شباب ومن حريات بالتصرفات و و ووو ...الخ

المشاهد اهني بيحط اباله ان الناس الي بأمريكا نفس الي شافه باالدراما الي انعرضتله

وكانا نسمع إن امريكا بلد الحريه وناسها "فري"

نفس الشي المسلسلات الكويتيه لازم مايكون فيها جرعه زايده
مثل الي حطتها الاخت هبه بدرامتها .. إذا تبي تلفت نظر المشاهد
ياليت ترتقي بأحسن من هالاشياء .. ولاتقصون على روحكم
ترى مسلسل ماراح يعالج قضية حب اخت لأختها ولاخيانة رجل لزوجته بالعكس بيعقدها ويزيدها اكثر مثل الي صار بمسلسل "عديل الروح" شرجينا بعده .؟ .. تعالجت قضية البويات ؟ الي اشوفه زاد معدل البويات عندنا موبس بالكويت إلا الخليج كله ..

وسُمعت الكويت ماوصلت لهلمرحله إلا من بعد هالمسلسلات الغبيه

عموماً إذا بناخذها من جانب مسلسل "زوارة خميس" بنشوفه
فقاعه إعلاميه خذت اكبر من حجمها : )


وهذا رايي "الشخصي" مع إحترامي لرايكم كلكم .. وشكراً عالقضيه المميزه

هوووك
14-09-2010, 01:39 AM
كل عمل ناجح له اعداء

وان لم يكن له اعداء فهو ليس ناجح

عسل@قلبي
14-09-2010, 03:19 AM
ماادري وش اقول بعد كل اللي قراته من ردود

بس ممكن اقول اللي في خاطري عن هذا المسلسل حتى لو كان مو مثل رأيكم انتم فيه //

المسلسل ماعجبني بالذات في النهاية معقول رجل يبيع زوجته بعد 40 سنة لأ ويبيعها عشان اخت زوجته!!

واخت ترضى تتزوج او تسرق زوج اختها بمنتهى السهولة !! كيف لها نفس وهو كان من فترة زوج اختها ؟؟

نقل الاطفال للكلام ... هذا شئ صحيح موجود في كل بيت تقريبا بس لما اطفالنا يشوفوهم يقولو طريقتهم صح في نقل الكلام

ماشفت احد في المسلسل منعهم او قالهم عيب النقل بالعكس يشجعوهم عليه

واكثر شئ ماعجبني في المسلسل ككل هو كثرة الكلام والهرج حتى صابني الممل وانا بتابع

بعد إذنكم مسلسل ممل وخسارة متابعتي له وازيدكم من الشعر بيت الـ mbc1 حتذيعه من يوم السبت 9 شوال الساعة 10 بالليل

يعني الملل ورانا ورانا والله يعين

اختي صاحبة الموضوع اطمني نحن عارفين انه المجتمع الكويتي غير مااظُهر في المسلسل لأننا لا نصدق كل ما ظهر في التلفاز عن اي بلد

ودمتي
bp039bp039

SoLBi
14-09-2010, 06:44 AM
والله كلامك يبرد القلب pb189
وبالعكس أحس مسلسل زوارة خميس عالج قضايا كثيره وماشوه سمعة الكويت او اي بلد ثاني

وبالنسبة للي يقول انه معقول هالمشاكل كلها في بيت واحد .. فأكيد الهدف منه انه توضح القضايا و المشاكل في بيئة وحده اللي هي "العائلة"
يعني لو انها حطت في المسلسل عوائل كثيره وفي كل عائلة شخص صارت له مشكله راح يصير فيه أرباك للمشاهد وماراح نستمتع بالمشاهده :sm4:

أنا اشوف ان المسلسل نااجح ويعتبر للآن بالنسبة لي أفضل مسلسل عرض في رمضان

Out of Focus
14-09-2010, 08:26 AM
زوارة خميس مسلسل تحسفت على كل دقيقه تابعتها pb093
خيانه على موت على طلاق pb036
مدري متى بيعقلون ذا الخليجين pb036pb093

*قطرة ندى*
14-09-2010, 09:02 AM
باختصار,,

كل ما حاولت اقنع نفسي ان الدراما الخليجيه بخير وقررت اتابع مسلسل,,

الاقيه مليء بالظواهر الشاذه للفت النظر ومحاولة اثبات الذات
مايزيد حسرتي على هيك دراما الا اذا شفت قصص وتمثيل المصريين
في الحقيقه هالمسلسل ماشوه الواقع الكويتي لا شوه الانسانيه كلها pb093
وباختصار
الدراما الخليجيه متدهوره جدا ,,

روعه الروح
14-09-2010, 09:20 AM
في ناس كثير ضد الاشياء المميزه لازم تحطم وانا اشوف انو المجتمعات كلها سوى خليجيه عربيه فيها اخطاء ومو كلنا معصوم من الخطاء وملائكه والاكان ماعشنا بالدنيا هاذي بالعكس القصص الي تطرقتلها مميزه وممتعه عشان اي وحده طايحه بنفس المشكله تحاول تصلح مشكلتها وتتعض بس للاسف الكثير بالمجتمعات مايعترفون بالخطاء وانه الاشايء هاذي مو بجتمعهم بالعكس كثيره اختي بعيد الشر عنها كل شوي تدخل المستشفى ويتعرفون عليها الحوليها من الحريم وكل شوي جايبه قصه وفي بالسعوديه وحده سوت نفس سالفه ناديه مع موزه يعني اخت اخذت زوج اختها pb093

yaz-sar
14-09-2010, 09:54 AM
الله يعطيك الف عافيه اخيتي ّ ,

ما اظن ان فيه احد لو 1% بـ يشك بـ اخلاص سعاد عبدالله و محمد المنصور , بـ رقي فكرهم و اطروحاتهم النقيه الي فيها صلاح للمجتمع بعد اكثر من 25 سنه تمثيل , من خلالها ارتقى الفن الكويتي , و صاروا ممثلين واجد بالكويت يشار لهم بالبنان على سبيل المثال لا الحصر " حسين عبدالرضا \ سعاد عبدالله \ حياة الفهد \ محمد المنصور \ سعد الفرج "

يمكن الفكره كانت جريئه شويتين , لكن انا عن نفسي انا اقول اذا المسلسل ماكان يطرح مشاكل و يسعى لحلها , او اقلها اشرح المشكله للمجتمع , و تبقى وجهة نظر , اعجبك المسلسل و فكرته خله و استمتع , ماعجبك غير القناه [ مثلها مثل المقال او الروايه ] !كلآم جميل بصرآحة !
و كلنآ نعآني من هالمشكلة فـ نحن هنآ في المملكة
نعآني من تفآهات ( طآش ) و ( بيني و بينك ) و بعض المسلسلآت التي يشآهدها أهل الخليج و بعض العرب
فهم لآ يعكسون وآقع دآخل و خآرج منآزلنا في كل مآ يطرح في بعض حلقآتهم
بعد اكثر من 20 سنه تمثيل القصبي بـ كل بساطه يا استاذ و يا دكتور زاحف تجي و تقول تفاهه pb192pb189 , يا سلام عليك بـس , القصبي من الممثلين الي مستعد يقعد 5 دقايق بدون ولا كلمه ينطقها يسدحك ضحك , صحصح الله يخليك يا غالي bp039مره ثانيه الله يعطيك العافيه اخيتيّ ,

حــ كـ ــايه
14-09-2010, 10:52 AM
حلو ما اختلفنا على ذا الشي
بس فيه مبالغه قويه ب المره
ايش ه العائله الي كل الي فيها خونه من الاب الى العيال كلهم
و الحريم ما يدروووون
وان اختها اخذت زوجها

يعني شي ما يدخل العقل
ايش الايجابيات الي عكسها والا الي بيعكسها ب الله؟؟

ما شفت فيه اي مشهد ايجابي

من جد حسسسسسافه متابعتي لهpb093

آحلي مناير
14-09-2010, 11:05 AM
موضوووعك جميل جدآآ...
\
هبه عسسسى ربي يحفظهآ
ماشششاء الله جابت المسلسل من كل النواحي
بعدين المشاكل هذي بين كل اثنين من العائله
يعني ينحسب كل اثنين بيت ..
مو كلها ببيت واحد ..
:
نقلت واقع جدى حقيقي
والمقصد ليس في الكويت وحسسب
قد يقع في السعوديه وقطر والبحرين والامارات
الخليييج عموما..
نقلت عن الاطفال ششئ وآقعي جدآ
هم ينقلون الكلآـآآآم
وهذآ الشئ بكل الصصصغار
:
الشئ الثاني ان كل الرجال خونه
لآـآآ ليسو كذلك ..
هي قالت الخائنين بالمسلسل ششخصين
ثنيان
ومنصوووور..
:
وشكرآ لك آختي ابدعتي بالطرح

وله المشاعر
14-09-2010, 11:27 AM
.

.

.


بغض النظر عن المسلسل نجح اولا
المسلسل فيه اخطاء كبيره اخراجيه وحواريه
لكن بتكلم عن قضية اصحاب موشحة ( شوهت صورة الكويتيين ) >> pb093:confused:


لازلت مقتنعه انه لابيني وبينك ولازوارة خميس ولاغزلان في غابة الذئاب
ولاحتى العشق الممنوع ولاغيرهم صور المجتمع اللي ابطال المسلسل ظهروا منه

التمثيل تمثيل ماينطبق على الواقع بالعموم :sm4: غبي اللي يقول كذا
لو جينا لزوارة خميس تصرف ثنيان وناديه يصير فالكويت ويصير في مصر والسعوديه
وحتى العراق وان شاءالله انها حالات نادره شاذه
يعني هالتصرف يصدر من شخص قليل ضمير في اي مكان فالعالم
ليش اي تمثيل ناخذه ونطبقه ع الواقع

التمثيل رساله لاي مجتمع مهي صوره عن ثقافة مجتمع معين
يعني لما في مسلسل مصري بنت وولد يتزوجون عرفي خلاص نقول كل المصريين
يتزوجون عرفي ونضرب بعرض الحائط ان الشعب المصري محافظ

والا لمافي مسلسل مثل الساكنات في قلوبنا كله اغتصاب وجرائم شرف
نقول هذا مجتمع السعوديه

اتذكر فيه مسلسل اسمه نجمة الخليج لما طلع الاماراتيين زعلانين
يقولون شوه صورة البنت الاماراتيه ؟!!!!
مين شوهها :confused:
هذا مسلسل مانطبقه على اي مجتمع ونقول خلاص كذا الاماراتيات
لا :sm4:
وبعدين الاسر المنفتحه لدرجة ان صديق بنتهم يسلم عليهم وارد في اي مجتمع :rolleyes:
ليش كل مجتمع يبغى يطلع كأنه ملائكي pb036:confused:
لو يجيبون واحد يسكر قالوا شوهو صورة شباب البلد الفلاني
السكارى والحراميه والخونه في كل بلد
واذا الكاتب زود الجرعه مايعني ان المجتمع كله كذا :sm4:

من جد تفكير ضييق ومحدود pb093

Tuba
14-09-2010, 11:29 AM
دايماً نسمع عبارة إن هـ المسلسل الفلاني " شوّه " صورة الديرة الفلانية ،،
و يعطون صورة سيئة عن البلد الفلاني ،، و أخص بالذكر المسلسلات الكويتية ،،
اللي أغلبها تكون ما تعكس ولا نسبة بسيطة من المجتمع الكويتي ،،

لكن المشكلة الحقيقية هي من الناس اللي تتخيل إن هـ المسلسلات فعلااً تعكس صور مجتمعه !
حتى المسلسلات الثانية ما تعكس أي صورة لمجتمعها لأنها تبقى بالأخير ( دراما )
سواء بـ " التلميع " من بعض المسلسلات ،،
أو بـ " التشويه " و ترك المجتمع قمة بالسفالة ،،
الجانب الثاني أغلب من يتّبعه هم الخليجيين :Dبخصوص زوارة خميس ،، هـ المسلسل رجع الدراما الكويتية من جديد للواجهة بعد ما نزلت بشكل
فضيع بالسنوات الماضية ،، و كلمة حق بـ حق هبة حمادة اللي عرفت شلون تشد الجانب
الجماهيري للمسلسل !لكن محد يقدر ينكر إن في أشياء مستحيل تصير بالواقع !!
الشي الوحيد اللي شد إنتباهي ،،
هو " بيت الحمولة " اللي كل العايلة ببيت واحد ،،
دايماً بيت الحمولة يكون فيه طابع العادات و التقاليد و يكون في احترام باللفظ اذا كانت القعدة فيها
جمعة ،، يعني مو معقولة يتكلمون بهالطريقة مع بعض !الأكيد بـ كل ديرة فيها الصالح و فيها الطالح ،،
و ما تنلام هبة حمادة لما تقول ان صحيح مستحيل هالشي يصير ببيت واحد ،،
لكنها سوت جذي عشان المسلسل و جمعتهم ببيت واحد ،،
و لو ما سوت جذي جان ما نجح !


لكن الأكيد إن هالمسلسلات ما تعكس أي صورة لمجتمعنا أبداً pb189
سواء بالزين ولا بالشين ،،

!^! كازاويه !^!
14-09-2010, 01:22 PM
محـد جآ وقآل انه المسلسل يتكلم عن المجتمع الكويتي بأجمعه ..!!
معليش المسلسل لو فصلناه تفصيل ينآقش عدة قصص بقآلب وآحد
لكـل ولد من اولاد سعاد قصه لحآلها هو البطل فيها
هالعنصر جدا مهم بالمسلسلات
عشآني انا كمشآهد للمسلسل ما ازهق
والبعض يقول انه في مبالغات
انا بنـظري مافيه اي مبالغات لأن الكاتبه تقدم
امثله قآعده تصير بمجتمعنا وبشكل كبير
اما نجـي ونحسس العآلم بأنه احنا احسن نآس
والمثآليه فينا فهذا الغلط احنا قآعدين نضلل الصوره
الي تحيط بفئه تحصل بواقعنها ونواجها
مع احترآمي للي معترض على سآلفة " الاخت تحب زوج اختها "
يآما و يآما هالسوالف صآرت وسمعنها عنها
اكبر مثال الوليد بن طلال قبل ما يتزوج اميره الطويل كآن متزوج اختها ..!!؟؟

الزبـده المسلسل طرح صور لمشآكل تصير بين الازواج بالمجتمع
ما نعممها لان التعميم غلط
لكن بعـد بنفس الوقت ما ننكر وجـودها وحصـولها
والمبالغات الي تصير في تصوير الاحداث
هي فقط للتشويق الدرامي ولشد انتباه المشآهدين
والي متضايق يقول شـدعوه الاحداث تصير كلها بنفس الوقت ؟؟
معليش انت قآعد تتآبع مسلسل من 30 حلقه مش 150 حلقه
وفي فتره زمنيه الكاتب ينجبر يحصر فيها الاحداث لضيق وقت المسلسل
اما الـbasic لاحداث المسلسل اشوفها واقعيه 100 % .

آلُوُ حَيَآتِيِ
14-09-2010, 09:22 PM
يااااااقلبي انتي زوارة خميس أهون بكثير
من المسلسلات اللي تكون بإشراف العسيري
بجد مسلسلاته قمة القذاره فيها مثل أيام السراب
والمعفن الثاني مسلسل الساكنات في قلوبنا بس
عجبتني mbc لما وقفت عرض أيام السراب
بجد تشويه
لسمعة الخليج بشكل عام
ياخساره على الدراما الخليجيه بس:sm1::sm1:

ضَوْء~
15-09-2010, 03:45 AM(أطفآلنا ثَقآفتهمْ نَقلْ الكلآمْ وسوآلفْ الخِيآنهْ)من قال ذا الكلام
والكاتبه ماصورت الاطفال ان طبعهم الخيانه
بالعكس فكرتها حلوه بإعتمادها على عنصر الاطفال كانت فكره حلوه وجديده
من وجهة نظري انها صورت شي يصير في اغلب المجتمعات
دايما الااطفال يسمعون السوالف وينقلونها لبعض
وخصوصا اللي يصير في بيوتهم او في جمعات الحريم
وينقولنها ببرائتهم مايعتقون انها عيب او البعض منها ماينقال
انا عن نفسي لما كنت صغيره لما اسمع سوالف الحريم على طول كنت اروح اقول لبنت عمتي
ومو قصدي شي من كذا كنت مجرد طفله ... pb094

الكاتبه بصراحه ابدعت في اغلب مسلسلاتها [ زوارة الخميس -اميمه -ابله نوره -ام البنات ]
في مسلسلتها تتكلم عن اشياء جديد
مو قصص مستهلكه مثل اللي في اغلب المسلات الخليجيه
وكثير يتابعون مسلسلاتها ومع كذا تحصل انتقادات ونفس اللي ينتقدون يتابعون مسلسلاتها الجديده ويرجعون ينتقدونها pb093
انا عن نفسي اعتبرها من افضل الكاتبات اللي تابعتلهم مسلسلات bp039
وبظل اتابع كل مسلاتها ومابتابع لغيرها

...

مفآهيم آلصمت !
15-09-2010, 06:16 AM
*

انا كنت متوقعه ان موزهـ بتموت .. والحلقه الاخيره تسربت وخربو علينا بالبلاك
وشسمه سعاد عبدالله يازين مسلسلها علي الدنيا السلام ولا خالتي قماشه مع حياه الفهد !

يأزينهم بث


ويسلمو علي الموضوع =)

قلهات
15-09-2010, 06:16 AM
هلاوووات ....موضوعك مميزbp039 وتحليلك يقارب الصواب
ورغم تحفظي على النص .pb189 وبعض ماورد فيه ..الإ أن هبة مشاري حمادةpb189
تكتب وتحوار نفوسنا من الداخل ...لانها تنقل واقع قد
لايكون المشاهد عايشه لكن الحدث والمعالجة الدرامية
تفوقت لتصل لدرجة الاندماج...وهذا يعني التميز في النص
سيناريو ,,,أو حوار..
هبة مشاري قلم يشهد له بالنزاهة منذ بداياته ..ومايمر به
مسلسلها الآن نفس مامر به مسلسل ( نعم / ولا ) لوداد الكواري
رغم نجاحه ..
هبه مشاري ياغاليتي تمر بما بمرت به الكواري لأننا للأسف خليجيًا
نحارب المبدعين والمبدعات من أهلنا ...ولكني أقول مهما كان ياجبل
مايهزك ريح ....لآن هنالك كاتبات ومنهن سعوديات يكتبن من وراء
الواقع ومن خلف الشمس ومع ذلك محميات بالرشاوي والمدفوعات
والمحسوبيات لهن ولمن ورائهن منهن (( ليلى الهلالي) التي تشترى
الأقلام - من زوجها- لأجلها .
فتكتب فصولا من التمجيد فيها صحفيًا رغم ان مسلسها ليلى (( ليس له
موقع من الإعراب)) قصدي البيئة ومليء بما يخزي ويسيء لاي بيئة
تنتمي إليه ....ومع ذلك صدق المثل (( يا سعد من له في القوم صاحب))وهذا عرفناه منذ
كانت بعض الصفحات الفنية الخليجية تعقد استفتاءات وتجعل مسلسل العولمة
أو بو رويشد في المركز الأول...ولحقت بها المنتديات ومواقع النت..
لا تغضبي من برودكآست مدفوع الثمن ليصل لك ولغيرك...فاللعبة مكشوفة
في الوسط الاعلامي والفني ...ولن يصح الإ الصحيح ..
وقبحًا لمزمار الحي الذي لايطرب ابدًا..... الذي جعل الكواري تهاجر خارج قطر..
وغيرها من المبدعات اللاتي يشار لهن بالبنان ...
ولهبه حمادة ووداد الكواري أظل اقول (( ياجبل مايهزك ريح ))bp039bp039bp039bp039bp039bp039bp039bp039

لازانيآ
15-09-2010, 07:14 AM
هبه النجاح تمحور نص العمل فلولا الإجتهاد والاخلاص لما وصل
العمل لهذه الجماهرية الكبيره !! pb189

العمل بالطبع لآيشير الى احد المجتمعات الأخرى سواءً الكويتي اوغيره فهو نص وكتابه
على الورق لاأكثر ولا اقل ! !

-
سؤال للي انتقدوا .!
الحين اللي يألفون كتب اي كان نوعها مايمزجون الخيال بالحقيقة ؟
اكييد مايمس الكويتين خير شر واللي يفكر ان المجتمع فيه من هالأشياء
عشان كتابة نص وتمثيل اسميه اللي على راسه بطحا يحسس عليها :rolleyes:

انتوا مزعلكم هالمسلسل الجمميل :(
وش نقول حنا اجل حسن عسيري اللي مألف اشياء مدري من وين جايبها !pb093


المشاهدات في التغطيه وصلت 3 مليون وتضلون تقولون العمل مو ناجح ! :sm1:
عندكم انا مثلا كنت في مجمع في الرياض اتقضى للعيدْ واسمع وحده تقول للي معها
عن حلقة ذاك اليوم ان عز فركش خطبتة من جنان وتسرد لها الأحداث .. وانا قاطه اذني
معهم ودني اشاركهم الحوار ..pb027
تصدقون احس هبه لازم تنحط في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في تشغيل اكبر عدد
من عقول المشاهدين في الأحداث ..- pb027

في نظري العمل رائعْ ونآجح .. ويضل افضل و فوق الأعمال اللي يقدمها حسن عسيري
وامثاله .. قبح الله العدوو !pb093

الى الأمام هبه بالنتظآر الأعمال القادمة pb189

شسالفه!!
15-09-2010, 07:20 AM
زوارة خميس ولا لوعة الكبد (( كريموووووو )) !!


صدق انه ببعض المشاهد فطست ضحك على كريمو الاهبل .. بس من جد مصاااااااااااله << تناقض هـــــع

وفعلا مثل ما قالوا الأغلبيه " الكاتبه تبي تبين لنا شريحه من المجتمع واللي هم :

الأربعيني الخاين واللي يطلق زوجته وياخذ اختها+ واللي ينهب فلوس أخوه " ثنيان "
الخاين " فيصل "
الشكاك والموسوس " مرزوق "
واللي يتزوج على زوجته وياخذ ارملة صديقه (( بنية تربية عيال المرحوم )) بس انه دخل بمتاهات ومشاكل هو بغنى عنها ..
الشخصيه المزواجه " ناديه " ..

والأهم : هو أخذ العضه والعبره من قصص المسلسلات .. واذا مره مره مره مافيه لا عضه ولا عبره .. مالنا الا التسليه وتغيير الجو :)

والله يوفق الجميع :)

نكبة خآنوم
15-09-2010, 07:36 AM
بالعكس , يفترض أن المشاهد يكون واعي لتطور الدراما , و يفهم الرمزية فيها , كما في هالمسلسل ..


بس صراحة اللي ما عجبني هو الانتقاص من الحجاب بكم مشهد
و العباية اللي ما تنلبس إلا بالعزاء !!!
و شاهة اللي راحت للسوق تشتري عباية لأن ما عندها !
و مشهد شجون و هي تستهزئ بالعباية , وطوولتها مرة , مو كلمة أو كلمتين !!

طيب اتركي الحجاب , التشخلع و التبرج عند أخوان الزوج , وبرى طبعا
أنا ما أدري عن المجتمع الكويتي , لكن هل فعلا بنات الحمايل كذا يلبسون , الضيق و السيقان إلى الركبة طالعة و االيدين إلى الكتوف ؟؟
و ميك آب كامل قدام الرجال , وجلسة وسوالف و ضحك و فلة حجاج ! <<< و هالسوالف للأسف هي سبب أغلب المشاكل بالبيت !

إن كان فعلا هذا الحال , فالشكوى لله :( , وإن كان مو صحيح فمعناه أنها فعلا تعطي صورة فيها بعض الخطأ عن المجتمع ..

بس هذا اللي لاحظته , و الباقي حلو (>> وش بقى ؟؟) و اسلوبه رمزي واضح في كثير من المشاهد ..

شوبارد الملكي
15-09-2010, 08:37 AM
اعتقد ان مسلسل زوارة الخميس من انجح ما انعرض برمضان

قسم هو المسلسل الوحيد اللي كان يجبرني ان اشوفه مع اني كنت ناوية مااتبع مسلسلات
برمضان

بس هالمسلسل انجبرت من قوة احداثه مسلسل قوي قوي بكل ماتحمله الكلمة من معنى

بعدين بالعكس الكاتبة كانت قاعدة تبرز جانب حلو بعد بالاسرة الكويتية

اللي كل الموجودين حولي كانو ا يقولون ان حنا نفتقر لهالجانب

اللي هو لمة الاسرة على الوجبات الرئيسية

هالشي صار اشبه بالنادر في مجتمعنا اليوم

ولمة العيلة وسوالفهم وقلوبهم على بعض

ام العيال اللي هي سعاد عبدالله ام الازواج كانت مع حريم عيالها مضرب مثل

كل ام نتمنى تتعلم منها

ابدعتي ابدعتي ياهبه سلمت يداك


واستمري في نجاحاتك

أبوسعد)(
15-09-2010, 08:44 AM
الحمد لله ان مالي دخل
لو اكتب مسلسل كان فقعوا وجهي

Lil.Women
15-09-2010, 09:22 AM
]كلآمك عين العقل والله ;)
بس وش نسوي لـ النآس آلي كيذآ pb093
ليش شوهة الكويت pb036 ! الحين خلوآ المسلسل بكبره والفكره و التصوير و ركزوآ على آشيآء بآيخه مآلهآ معنى pb036 !!
آرتقوآ شوي :rolleyes:
بعدين هذآ نجآح لـ الكويت pb030 .. آنو ترتقي درآمتهم كيذآ :)
نآس فآهمين الموضوع غلط و مآ عندهم سآلفه يبغون كل رمضآن نفس الحكآيه حبته و حبهآ و بـ آخر شي تزوجوآ :)
و لآ تهآوشت و تطلقت و مآتت و آنضربت و صيآح و بكي و آشيآء تلوع الكبد pb131
pb093
من جد موضوع متعوب عليه و كل كلمه قلتيهآ كلنآ معآك فيهآ pb094 pb189

الحكايه الخالده
15-09-2010, 10:00 AM
بالعكس المسلسل جدا جميل pb030
ويعد افضل مسلسل للكاتبه :هبه حماده pb189

وبعدين مع احترامي للشعب الكويتي الا اني احسكم مبالغين بزياده pb036
ترا الكاتبه ما قالت والله كل الكويتين خاينين :sm4:
ولا عشان الكاتبه كويتيه والممثلين كويتين صارت خلاص تقصد الكويت :D

هي طرحة فكره لا تمس الكويتين فقط
وانما تمس الخليجين عموما
وهي صرحة بهذا الشي في لقائها على قناة الوطن :rolleyes:


طيب انا بجيب لك امثله pb034
يعني الحين طاش يوم يسبون الشيوخ
يعني كل الشعب السعودي يسبون الشيوخ مثلهم :eek:
اكيد لا :sm4:
طيب عندك مسلسل بيني وبينك شفتي كميه التخلف والتهريج والسماجه اللي فيه
وخصوصا الجزء الثالث يوم راحوا لنور وخويتها لميس pb131
يعني الشعب السعودي كله متخلف وسامج مثلهم وطايح على العجايز نور ولميس :sm17:
اكيد لا :sm4:
طيب اخر مثال عندك اسخف مسلسل عرفه التاريخ (ليلى)
وشفتي الملاك الطاهر اللي ينقال لها ليلى وشفتي كميه البثاره اللي فيه :sm18:
يعني السعوديين كلهم مثل ليلى وبثارتها
اكيد لا:sm4:

لك..bp039

Miss DALAL
15-09-2010, 10:11 AM
-يـآعآلم ترآه مسسلسل pb036
مجرد كتآبه وتطبييق pb036
وب آلعكس آنـآ آشوف آن هآذا آلمسسلسل آو مسلسل ينجح بشكل pb189
مرره له شعبييه :sm5:pb189!!

" tayoOof "
15-09-2010, 03:52 PM
(أطفآلنا ثَقآفتهمْ نَقلْ الكلآمْ وسوآلفْ الخِيآنهْ)


هذا أكثر شي صح صار ,
اذا تبين تعرفين شنو صار شنو ماصار وين تروحين ؟!
مالج الا الجهال :Dpb189pb189 ’
واصلا يقولون لج بدون ما تسألين :D , والمسلسل كان مبني على الشي ’
انه نعرف الي صار من الجهال :D ’


اما باالنسبه للمبلاغه كانت فقط بأن كل الرجال كانوا يخونون ’
واصلا ماكانوا كلهم يعني بس ثنيان وفيصل وسعود ومنصور بس !
اما مرزوق وعز ماخانوا !
اما الباجي ماشوف فيها مبلاغه كلش ,
والاخطاء في كل مسلسل تلاقونها العربيه والاجنبيه ’
بوجهه نظري المسلسل نجح ونجاح كبيير pb189 ’
والدليل شعبيته وين ماتروحين تلاقين احد يتكلم عنه ’
والكل ينطر مسلسلات هبه في رمضان ومتحمسين لها pb189

قمَر .. !
15-09-2010, 05:10 PM
،
جَزيلْ الشكرْ وعظيمْ الثنآء لجميعْ مَنْ مرْ بـ صَفحآتْ موضوعيْ وأثرآه بِمشآرَكه وَ رَد ..

عَتبيْ على ْمَنْ مَرْ مرورْ الكرآمْ ومآ تَعبْ نفسه وقرأ جميعْ السطور :(
فيْ نآس فاهميني خطأ ! :sm1:


أنآ بموضوعيْ هذا أدافع عنْ الكاتبه ( هبه مشاري حماده )
وأدافع عن المسلسل ( زوارة خميسْ )
وأشيدْ بالعملْ وبالنَص الدرآميْ وجميعْ الفنانين القآئمينْ عليه
وضدْ البرودكاست السخيف اللي وصلنيْ
وضد كلْ من قال ان المسلسلْ يمثل المجمتع كله
الا أنيْ أُؤيد طرحه ... وأوآفق الكاتبه على وجودْ مِثلْ هذه المشاكل بمجتمعنا ... ومعجبه وايدْ باسلوبْ الطرحْ
ودراما العملْ ....pb189
عملْ فنيْ رآئعْ .. وكـَ أيْعملْ لآ يخلوْ منْ بَعضْ الأخطآء التيْ لآ تستحقْ منآ الانتقآد او التدقيق !!


فيْ ناسْ للأسف تقرأ سطر وتخليْ سطرْ :(
وفي ناسْ مافهمت موضوعي لدرجة إني تقيمتْ أحمر هههههـ ه bp039
وفيْ نآسْ ربيْ يجزيها خِيرْ غيرْ أن ردودهآ تثلجْ الصدرْ حتى بالرسايلْ الخاصه يآنيْ منها شكرْpb189


يآربْ تكونْ الصوره وضحتْ pb094

آمممممم بالنسبه للس سئلت عن عائلة ( حماده ) الكريمه
وقآلت شنو هالعائلهْ وإسم الكاتبه كأنه مركبْ !
انْ شاء الله بالردْ التاليْ بتلقينْ الجوآبْ يالغلاْ ..


لأروآحكمْ رَدآئمْ .. ـفل ..!


bp039

!

قمَر .. !
15-09-2010, 05:35 PM
بس مباالغ فيه بشكل كبير :D pb189

إلا على طاري الكاتبه .. وش هي من لحيه pb036

تقولين من العوائل العريقه بالكويت وهييك ! :rolleyes:

اسمها احسه تركيب :sm5: مشاري وحماده pb036

bp039


أيه حبيبتي عائلة حمآده عائله الكويتيهْ مَعروفهْ وَلها أصلْ طيبْ والنعمْ فيهمْ كلهمْ
وهذهْ يآطويلة العمرْ نبذهْ سغنوٍوٍوٍنه عنْ المَلفْ التآريخيْ لعائلةْ حَمآده :
كانت تعرف بالنهابة، وقدمت من الاحساء في اواخر القرن الثامن عشر ميلادي عن طريق راشد بن نهابة. سكناها منطقة جبلة و الوسط. واخذت لقب حمادة عن طريق محمد ابن راشد بن نهابة و هذا كان لقبه في ذلك الزمان. ومازال بعض ابناء الاسرة يحمل اسم النهابة. يعود نسب هذه الأسرة الى قبيلة عبدالقيس من ربيعة العدنانية.

اشتهرت هذه الأسرة الكريمه في مجال التربية والتعليم،وبداها الملا حمادة (محمد)،و اكمل المسيره كل من الملا قاسم حمادة، الملا على قاسم حمادة، الملا عبدالعزيز قاسم حمادة، الملا يوسف راشد حمادة ، الملا احمد راشد حمادة و المطوعة موزة بنت حمادة.

و تعريفْ لَملفْ آخر للعائلهْ ..


سكنت هذه الأسرة قديما منطقة الوسط حيث قدمت إليها من الاحساء، و كانت تعرف قديما باسم النهابة و هم اسم ما زال يحمله بعض أبناء هذه الأسرة. هذا و يعود نسبهم إلى عبدالقيس من ربيعة.
و قد كان لهذه الأسرة مدرسة قديما يشرف عليها الشيخ عبدالعزيز حمادة.


شخصيات من حمادة:
من شخصيات هذه الأسرة ...الأفاضل الملا حمادة النهابة، الملا قاسم حمادة، الشيخ و القاضي عبدالعزيز قاسم حمادة، النوخذة راشد حمادة، الملا يوسف راشد حمادة، الشيخ علي حمادة، د. عبدالمحسن عبدالعزيز حمادة أستاذ التربية في جامعة الكويت، وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة، و د. حامد أحمد حمادة الرئيس و العضو المنتدب لشركة ياكو الطبية...


شخصيات من تاريخ الكويت:

· الملامحمد(حمادة) النهابة
· الملا قاسم حمادة
· الشيخ و القاضي عبدالعزيز قاسم حمادة
· النوخذةراشد حمادة
· النوخذة خلف بن نهابة
· الشيخ علي حمادة
· المطوعة موزة بنت حمادة

شخصيات معاصرة:

· الملا يوسف راشد حمادة – صاحب مدرسة الارشاد لتعليم الاولاد
· الكابتن عدنان على حمادة – كابتن طائره الامير الراحل جابر الاحمد (رحمه الله)
· د. عبدالمحسن عبدالعزيز حمادة - أستاذ التربية في جامعة الكويت وكاتب في جريدة القبس
· اللواء طارق على حمادة – مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة
· خليفة مساعد حمادة - وكيل وزارة المالية
· د. حامدأحمد حمادة - الرئيس و العضو المنتدب لشركة ياكوالطبية.
· عبدالحميد صالح النهابة - مدير العلاقات الثقافية في جامعة الكويت
· عبدالعزيز على حمادة - لاعب كرة قدم كويتي سابق ، و مساعد المدرب منتخب الكويت الوطني لكرة القدم الحالي

نواخذة الاسرة:

· النوخذة راشد حمادة وكان يملك سفينة غوص تسمى "بالعنقزي"
· النوخذة خلف بن نهابة

تكريم الدولة للاسرة:

كما كرمت دولة الكويت هذه الأسرة الكريمة بتسمية مدرسة ابتدائية باسم قاضي الكويت ومؤسس المعهد الديني الشيخ عبدالعزيز قاسم حمادة وذلك لجهوده الواضحه في ترسيخ ونشر العلم الشرعي وكذلك لجهود الأسرة الكريمة في هذا المجال وتقع بمنطقة العارضية (محافظة الفروانية)

مصاهرات الاسرة:

لهذه الأسرة نسب و قرابة مع العديد من أسر الكويت الكريمة منها على سبيل المثال لا الحصر
بن قطوان، الربيعان، الحداد، ،الأرملي ،الحيدر، غنام الرشيد، الرويشد ، الشرهان، السجاري، العجيري، العثمان، الريش، الهولى، الغنام، الغربللي، العواد، العنجري، القصار، الدهيم، الرويح، العصفور، بوراشد، الشداد، المنيخ، النصار.


.

يعنيْ إسم مشاري حمآده مو مركبْ ياقلبيْ pb094
وكثيرْ من ربطوْ اسم الكاتبه بالممثله القديره ( باسمه حماده ) < الا ان باسمه حماده ربيْ يطول بعمرها غير كويتيهْ .. وماهو الا تشابه بالاسماء pb189


وبسbp039

+[ أنفآآآآآس ]+
15-09-2010, 06:28 PM
المسلسل يمثل واقع حي في كل المجمتعات ومايختص بالكويت لوحدها
بس صاحب البرودكاست مدري وش يبي !!

ومن المعقول أن البيت يكون فيه كل هالنماذج من النفسيات
وفعلاً الاطفال بكل براءة ينقلون الكلام من غير قصد
بس الشي اللي ماحبيته انهم يسايرون هالاطفال ويساعدونهم على هالعادة الوسخة:mad:

يعني الموضوع والقصة موجودة في كل المجمتعات ومو مبالغ فيها
بس تلاقون صاحب البرودكاست ماعنده سالفة والمسلسل ماعجبه pb034

نُقطة.انتهى
17-09-2010, 09:58 PM
ترا الكاتبه ما قالت والله كل الكويتين خاينين :sm4:
ولا عشان الكاتبه كويتيه والممثلين كويتين صارت خلاص تقصد الكويت :D


اي كويتين ؟ اذا سعاد عبدالله عراقية ! واظن كل من يتابع ايام قبل الاعلام و
البرامج ايام حبابه وو جدام يفهمني ! انا كنت اتابع سعاد عبدالله و هدى حسين من يوم كانوا صغار
مع احترامي وحبي وتقدري لسعاد عبدالله الا انها فشلت فهالدور رغم تميزه !

المسلسل اخلاقياً دنيء .. وما حبيته اطلاقاً توقعته راقي مثل ام البنات ..
بس هبه حماده شطبت عليها .! و اصلاً الاعلام الكويتي من زمان مشوه صورتنا
الله يرحم ايام الكويت اول وبرانامج السنعوسي " تذكرونه :d " ! انا ادعوكم لمشاهدة الاعلام القديم
اما الحين كوكتيل ممثلين ايراني و عراقي وباكستاني ويقولون يمثلون الكويت .!
خليها على ربج بس..!

:

في رد اهني ساءني . !
بما معناه : ان بنات الكويت مايلبسون عباة وانصدموا لا شافوا بنت كويتية لابسه عباية ..
انا كويتية ومن قبيلة كويتية اصلاً ومن المهاجرين مع ال صباح
وامي كويتية و والدي كويتي و نلت شرفاً و رحمةً من الله اني لبست عباءة الراس
والنقاب من ارادتي و لست وحدي ! قريباتي واخواتي و صديقاتي نالوا هذا الشرف وهذي تربيتنا
ونشأتنا على الدين والستر
اذا تبون تعاينون مجتمع اتمنى تعاصرونه .! انا ما ارضى على السعودية رغم عدم احتكاكي بشعبها
وما اعرف شنو بأي بيت سعودي ! لكن لان الكويت والسعودية عينان برأس واحد
ما ارضى لاي شيء يمسها

flowrs
18-09-2010, 02:59 AM
ليش المبالغه
هبه ماجابت شي من عندها ولا من خيالها
اكيد هي عايشت هالشي
وشافته بواقعها
والحاله اللي صارت لناديه
وكيف خطفت زوج اختها
ببساطه موجوده وحاصله بالمجتمع الكويتي
انا ما أنزه مجتمعنا السعودي
ممكن صار هالشي لكن حاله شاذه
اما بالمسلسل والله انا الصراحه ما ألوم ثنيان
اجل وحده كل يوم قدامه ويشوفها
ولا مو أي وحده وحده جمال وشياكه
وكل يوم لبس ومكياج كامل واحيان تجلس معاهم بروب النوم
وكل هاللي قدامه وما يحس بشي
بالنهايه هو بشر والشيطان ما ماات
بس اللي مستغربه منه هالتناقض اللي عند ناديه
مره اشوفها ندمان وتقول خلاص بسافر احسن
وفجأه هي بنفسها ترجع للمطار وتشوفه
هذا غير المسجات اللي ترسلها
وبعد كل هذا ما تبغون ثنيان يتأثر
والله غصب عنه الامر مو بيده

بالنهايه كل هالي صار له سبب رئيسي
اللي هو الاختلاط الموجود
هذا يشوف اخت زوجته والثاني يشوف زوجه اخوه
يعني هبه جابت شي واقع وملموس
اي نعم مو بعائله وحده لكن موجود

والحمدلله على النعمه اللي عايشينها
اجل لو زوج اختي يجلس معانا وحريم الاخوان يكشفون على بعض
تخيلوا الوضع بس عاد عندنا مايحتاج يبغون الشاره
بس الحمد الله الوضع مختلف
لا والاخت شجون تتمسخر على الحجاب
بكل وقاحه استغفر الله بس

‏>‏> شكلي زودتها هههههههه اعذروني

مشكوره صاحبه الموضوع

B.52
18-09-2010, 03:12 AM
شرهتكم الي يعرف شئ عن المسلسل طول رمضان طايح بالمسلسلات الاجنبيه لان بصراحه كلما فتحت القناه وابي اناظر هـ المسلسل اشوف ياما فيه نغمة حزن او شخص يبكي
عن نظري انا الخليجيين بصراحه لو يتعمقون بالمسرحيات افضل لهم شغلة المسلسلات صارت مكبوته وفيها الكثير من المصائب والاحداث المبالغ فيها

تحياتي لكم

Ana" Fdak
18-09-2010, 03:24 AM
أنا ما أعتبرها أساءه للكويت
ولا يمثل جزء من مجتمعه ...

مـنـآل
18-09-2010, 03:25 AM
*

الموضوع مآيستآهل مناقشه احس pb036
خيآل الكاتبه واضافة جزء من الواقع
ما عممت على شيء ولا قالت اهل الكويت كلهم خاينين
انا لو بألف بدمج خيآل مع واقع شي طبيعي pb189
يعطيك العافيه ياعسل bp039bp039

نُقطة.انتهى
18-09-2010, 03:28 AM
ببساطه موجوده وحاصله بالمجتمع الكويتي
انا ما أنزه مجتمعنا السعودي
ممكن صار هالشي لكن حاله شاذه

سبحان الله .. وقد يحدث هذا بالكويت ولكن " بحالات شاذه" !
انا من المجتمع الكويتي ولا ارى هذا الشيء ولم اره واستغربت لفعل ناديه و تزوجها اثنيان !
اتمنى تتفهمون موقف الكاتبه مثل ما اغضبكم مسلسل طاش ماطاش وبيني وبينكم
رغم انه كان اقل جرأه من مسلسل زوارة خميس !
نرى نحن ان هذا مسلسل لا يمثلنا بتاتاً لا يمثلنا اصلاً لان ممثلينه ليسوا كويتين!

صحن فاضي
18-09-2010, 03:51 AM
القصص اللي صارت بالمسلسل مافيها مبالغه ولاشيء pb036 ,
هالقصص تصير بِ كل مكان مو بس بالكويت ويَ كثر مانسمع قصص :rolleyes: !!

المسلسل كان ناجح وكميه المتابعين له تشهد pb189pb189pb189:sm5: ..
ومن افضل مسلسلات هبه مشاري حماده لحد الحين pb189pb189 ..

- bp039

صابونه ورديه
19-09-2010, 02:52 AM
عمل قَائم على جعل كل الرجَال ( خونه )
والنسَاء صَابرات ومُحتسبات ومظلوُماتْ
عمل ما قدم أنموذج مثَالي أو - مُحترم - يشي بالواقعيه والحيَاد
الكل كَان سيء ( ذكوراً ) :rolleyes:
لا المُلتزم دينياً (البلام ) ولا النسونجي ( حسين المهدي )
لا الكبير ( ثنيان ) ولا الصغير (عز ) وكأن الكَاتبه عندهَا عُقد من الرجَال
وجالسه تفرغهَا ، وبنلاحظ أن الفكرة نفسها انطرحت ضمن اعمالها السابقه وبنفس المضمون
في [ ام البنات ] سعاد عبد الله اللي قايمة بزوجها وحاشمته وعازته ورازته
وأخرتها غدر فيها وصك على راسها بـ (مشاعل الزنكوي )
نور في سماء صَافيه معَ انه لكاتبه أخرى بس سُعاد كررت نفس الكركتر السقيم
هي الزوجه الصابر الحنون اللي تحتوي عيالها ، وزوجها عبد الامام عبد الله العربيد السكير
واللي تزوج على راسها (غدير صفر )

زوارة ما جَاب جديد بتاتاً ، قضايا الخيانه مطروحه وبكثره
الفرق انها ما انطرحت بهالفجاجه والمُبالغه لدرجة انك تشوف بيت مافيه رجال وفي
او محترم !!pb093
نجي للحبكه المُهلهله والربط المُفكك ، واضح ان الكاتبه اعتمدت على الفلاش باك واستخدام الاطفال في نقل الكلام لانها تورطت في ربط احداث المسلسل بشكل مُقنع معَ هالعدد من الابطال
فصرنا ملزومين يومياً نتابع المسلسل بطريقة ( ابوي سوى جذي وامي سوت جذاك ) من فم الاطفال وقزرناها تذكر في تذكر .

اسخف مافي المُسلسل ان الامور كلها تنطرح بشكل جماعي ، معَ ان الاشياء بتكون واقعيه اكثر
لو ارتكبها فرد في العائله مو الكل وفي ذات اللحظه ، غرور تتلزق في المطوع في الوقت اللي شوق تتلزق في حسين المهدي في الوقت اللي غدير تتلزق في البريكي وهلم جراً
سعاد عبد الله معَ شمعتها المُباركه تكتشف بلاوي عيالها واحد واحد في نفس الليله معَ انها عجزت تكتشفهم طول الشهور المَاضيه كأنهم في بيت ثاني
الزوجات المظلومات كلهم اكتشفوا خيانات ازواجهم في نفس اللحظه وقضبوا ارضهم وما طلعوا من البيت بدون مبرر منطقي ..ولما طلعت سعاد عبد الله الكل طلع في اتفاق جماعي سقيم وغير قابل للتسليك والادهى اجتمعوا بالمزرعه وما راحوا لبيوت اهلهم وهو الشي المُتعارف بس هبة حماده تأبى الا ان تكمل فلمها الهندي
هالتوجيه الجماعي للاحداث كان استخفاف سافر بعقلية المشاهد ، هالاشياء تصير في المسلسلات الكوميديه
مو في دراما يفترض تكون واقعيه ومُحاكيه للواقع مو شاطحة عنه بهالدرجه .

نجي للطامه الكبرى /
هبه حمادة لمَ أحرجت في لقاء العيد بانتقادها ان المسلسل ماقدم نموذج جيد وكل الرجال اللي فيه سيئين قالت ان هالشي عادي جداً وقاست عملها ( المهلهل والمفكك ) بالقمة ( خالتي قماشه )
معلش هبه .. لقد ارتقيتي مرتقاً عظيماً :rolleyes:
عمل خالتي قماشه (كوميدي ) فحتى لو جنح للمُبالغه فالمعروف انه يجوز في الكوميديا ما لايجوز لغيرها ..هذي نقطه
النقطه الاهم خالتي قماشه عالجت كذا مشكله عند الرجال (النسونجي ) سلطان ، (البخيل ) قحطه
(عديم الشخصيه ) عادل وما دار في فلك واحد ( الخيانه ) وحول كل الابطال لخرفان ،
مشاغبة انثويه بسيطه تخليهم يركضون لاحضان وحده ثانيه .
يمكن لو تنوعت خطوط العمل كان النقد اخف ، لان مافي ذكر ولا انثى كاملين الكل خطاء
بس الواقعيه تفترض ان الاخطاء تتنوع مو خيانه في خيانه

العمل حصد هالمُتابعه لان كم الابطال اللي فيه كبير ، ولان في ناس قابله الاستخفاف بعقولها
والتسليك اللامتناهي دام في المسلسل ابطالهم المحبوبين وهالشي واضح ان سعاد عبد الله وهبة حماده ملاحظينه زين ، وبيتم استثماره لسنوات قادمة . وراح يتم لي عنق النص الاصلي حتى لو كان جيد فقط عشان ما يسقط واحد من الشلة البناتيه اللي تتشبث فيهم سعاد عبد الله كورقه رابحه ...

اللي يقولون واقعي بحماس متناهي ، لو خانك زوجك بتقعدين بالبيت ولا كأن شي حاصل ، واذا قررتي تطلعين بتروحين مزرعة ابوه بدال بيت أهلك ;)
تحمسوا واستمتعوا بس لا تقللون من قيمة عقلكم وتقبلون بالشطحات اللامنطقيه
في اشياء ما تحصل الا في خيال هبه حماده وبس .. يناقضها المنطق وواقع الحياة المُشاهد
pb093

ajml e7sas
19-09-2010, 05:35 AM
اتمنى تتفهمون موقف الكاتبه مثل ما اغضبكم مسلسل طاش ماطاش وبيني وبينكم
رغم انه كان اقل جرأه من مسلسل زوارة خميس !
نرى نحن ان هذا مسلسل لا يمثلنا بتاتاً لا يمثلنا اصلاً لان ممثلينه ليسوا كويتين!

ومين قال ان طاش ما يمثل واقعنا
طاش فيه حلقات كثيرة تمثلنا وحاصله بمجتمعنا
واللي يقول غير هالكلام يغالط نفسه
غير كذا الكاتبه كويتيه يعني ماهي من كوكب ثاني
وكتبت شي شايفته ممكن مو منتشر وحاصل لكنه موجود
حتى الهام الفضاله بلقاء الوطن تقول هذا موجود وحاصل وليش حرام وممنوع نناقشه

عمل قَائم على جعل كل الرجَال ( خونه )
والنسَاء صَابرات ومُحتسبات ومظلوُماتْ
عمل ما قدم أنموذج مثَالي أو - مُحترم - يشي بالواقعيه والحيَاد
الكل كَان سيء ( ذكوراً )
لا المُلتزم دينياً (البلام ) ولا النسونجي ( حسين المهدي )
لا الكبير ( ثنيان ) ولا الصغير (عز ) وكأن الكَاتبه عندهَا عُقد من الرجَال
وجالسه تفرغهَا ، وبنلاحظ أن الفكرة نفسها انطرحت ضمن اعمالها السابقه وبنفس المضمون
في [ ام البنات ] سعاد عبد الله اللي قايمة بزوجها وحاشمته وعازته ورازته
وأخرتها غدر فيها وصك على راسها بـ (مشاعل الزنكوي )

اتفق معااااااااااك مليون بالميه
هبه دايم ضد الرجل ومسلسلاتها تشهد بهالشي
ام البنات عرضت الزوج المتسلط اللي ما يخلي زوجته وبناته يتنفسون
والولد صقر انسان سلبي ماله كلمة والاخ اخو شريفة انسان استغلالي ورى مصلحته وولده محمد بعد
عكس الزوجة والبنات المظلومات ومغلوب على امرهم
لا وبالاخر ترجع تربي ولدهـ وتعتني فيه بعد اللي صار
وزواره اخذ نفس المنحنى وكملت كتاباتها ضد الرجل من خيانه وشك وغيرهااااا
لا وتقول المجتمع مايتقبل الخيانة من المرأة بخلاف الرجل كأنها تشجع على هالشي
الخيانة خيانة بمفهومها الدنيئ والمشكلة عرضت هالشي بدون حلّ
والنهاية كعادتها في مسلسلاتها سيئة اجل الخاينين ماصار لهم شي وعايشين حياتهم
وكانت الحلقات الاخيرة مجرد مط وحشو واخرها بتحلها بدقايق بالحلقة الاخيرة
بس هذا مايمنع ان العمل فيه نوع من الواقعية وعرض الحياة بين الازواج بكل الاشكال

باختصار اعمال هبة تكون بدايتها قوية وبعدين تخربهااااااا
لولا الممثلين واتقانهم لأدوارهم ولا ماحصد هالصدى الكبير عند الناس
غير كذا مافي لها منافس بالساحه وانفردت فيهاا

قلبي كله غلا
19-09-2010, 06:25 AM
معليش انا مو معك

المسلسل مجرد احداث مو معقوله نعمم مجتمع باكلمه على احداث مسلسل ولا يعتبر حماقه

يظل مسلسل فقط

T7nan
19-09-2010, 06:32 AM
هالقصه تصير ب اي مكان بالعالم
مو حكر ع الكويت

نورا خانوم
19-09-2010, 06:03 PM
واصلا ماكانوا كلهم يعني بس ثنيان وفيصل وسعود ومنصور بس !
الخونه بالمسلسل فقط شخصيتين هم .. ثنيان و منصور زوج شاهه ..
الباقي ماخانوا بس تزوجوا زواج ثاني ..!
وكل واحد كان عنده سبب خلاه يتزوج على زوجته ..
والزواج من امراءه ثانيه مايندرج تحت مسمى الخيانه ..!

/


\

المسلسل واقعي جداً وما اشوف فيه مبالغات ..
جابوا كل المشاكل الي ممكن تصير بين زوجين ..(كلها واقعيه وكلنا سمعنا قصص مشابهه وقصص اعظم)
وجمعوها في بيت واحد ..وطلعت لنا بهالاجواء الي استمتعنا فيها طول رمضان 3>

بالنسبه لـ ثنيان وناديه ..
انا اعرف وحده متزوجه واحد غني وساكنه جمب اهلها ..
وزوجها شاف اختها مره وصار يبيها .. بكل بساطه طلقها وخذ اختها
طبعا الاهل وافقوا بسبب الطمع ..
هاذي قصه واقعيه مشابهه للي كتبته هبه .. ولو كانت هالقصه متمثله كان قلتوا مبالغين اهل بيخلون بنتهم تطلق ويزوجونه بنتهم الثانيه والاخت ماراعت اختها ووو..ألخ بس هذا الواقع =$

mrs.dodo
19-09-2010, 10:36 PM
اتفق معك وبقوة pb189

مو معقولة ان هبه تسوي مسلسل عن الخيانه ومسلسل عن نقل الاطفال للحكي ومسلسل عن بنات الجامعه :D
صحيح كلامك انها ماتجتمع بواقع بس بدراما تنجمع pb189

ومن ناحيه جرأة زوارة خميس بالنسبة لي ان جراتها هي الي شدت كثير لها
كسرت قاعده التحفظ الزايد الي بمسلسلات الخليج وبنفس الوقت بالنسبه لي ما اشوف انها الجرأة الي الواحد يستحي انو يطالعها pb024

عموما تختلف وجهات النظر لكن زوارة خميس pb189 كان مسلسل رائع بدليل نسبة مشاهدينه و كم النقد الي جا المسلسل كان دليل كبير على نجاحه!!


لكـ pb189pb189pb189pb189pb189 من هنا للكويت bp039

lastlogin
20-09-2010, 04:20 AM
مسلسل تافه ع بالي بيطلع زين تابعت اول الحلقات
حسيته هياط وكلام فاضي وسحبت عليه
ياكثر الي ندمو ع متابعته

بالنسبة للكويت ماتوقع مسلسل تافه زي هذا يقدر يناقش مشاكلها

ياربي شو اقول بس
وحده جمعت كل افكارها وتخيلاتها من وهي صغيرة وجمعتها في مسلسل يغرف .......
عموما اغلب المسلسلات الي يتفوق فيها الخيال ع الفكره والمحتوي يفشل فشل ذريع
وماراح يتقبله الناس وهذا الي حصل في هذا المدعو مسلسل التخيلات الا مبرره

lonely cloud
20-09-2010, 05:57 AM
على فكرة هبه وقفت في صف الرجل في مسلسلها,,
كأنها تقول للمرأة ترى الخيانة في دم الرجل سواء مطوع ولا داشر,, كبير ولا صغير,, حبيب ولا معقد,, فـ ياحريم تقبلوا خيانة رجالكم وتحملوها ولا تكبرونها بالعكس اجلسوا ببيوتكم عادي وتعايشوا معها و تقبلوها لان هالوضع بيصير احسن من الطلاق والرجوع للاهل و كلام الناس إلخ إلخ,,,,,
مع الاسف هبه في مسلسلها سهلت الخيانة في عيون كثير و روضت عقلية المرأة عشان تتقبلها,,
المسلسل ضد المرأة مو زي ما البعض فاهم انه ضد الرجل,, أبدا!!

الوهـم
20-09-2010, 07:12 AM
الاحداث هذي والشخصياات موجودة .. لكن بشكل قليــــــــــــــل في اي مجتمع

روفيدا
20-09-2010, 08:03 AM
شوفي المسلسل ناجح مليون بالميه
صح ان فيه اغلاط بس ليش انتي ركزتي
على السلبيات بس ليش ماتطرقتي للايجابيات
وكمان الكويتيين انفسهم معترفين انو هالشي يحصل عندهم

SOker
15-10-2010, 11:56 AM
المسلسل من انجح المسلسلات اللي مرت مو بس برمضان هذا لا باخر السنوات هاذي :rolleyes:
من زماان ما جانا مسلسل بهالقوه :)
تنتهي حلقة اليوم نقعد على اعصابنا لين ما تجي حلقة بكرا pb189

بالعكس الكاتبه وصلت فكره يمكن الي انا ما عجبني فيهاا انها وجهت مشاكل :sm4: بس ما لقت لها حلول
بس مع هذا يضل المسلسل حلو pb189
ومو مسلسل الي يشوه سمعة الكويت ولا الخليج pb189
هالسوالف موجوده بكل مكان pb093

ونتمنى لهبه bp039 pb189 مستقبل بالكتابه اقوى من اللي شفناه وياليت تبتعد عن سوالف الخيانه


ويسلمو عالموضوع pb189

Math !!
15-10-2010, 04:46 PM
من جد !

مدري وش خلت الكويت بهالمسلسل ,, ليتها وقفت على زواره خميس و بس

كل كتاباتها انو الرجال خاين و ماعرف ايش !

يقولون انها مريضه نفسيا وحاقده عالرجال :p والله جد شوفوا المسلسلات حقتها !

بعدين كل المسلسلات صارت كيذا

اوكي عالجوا القضايا بس ما قلنا طلعونا بهالصوره البشعه !

اتمنى المسلسلات الجايه يكون فيها شوية واقعيه

يعطييك العافيه <3

زهوراقلاعيه
16-10-2010, 08:03 PM
المسلسل ممتاز وقصص واقعيه وحاصله في كل المجتمعات
والكاتبه جمعت كل المشاكل وحطتهم في بيت واحد ليش تكبرون السالفه
المسلسل اكل قلوبكم وتتابعونه باللحظه وبالاخير نقد سيء؟؟
الشي الثاني ...الي يقولون سهلت خيانة الرجل

الرجل خيانته سهله والمراءة متقبله الوضع وترحب به
والدليل منتدى الاستشارات النفسيه كم وااحد زوجه خاااين وجالسه تداريه

هي ماجابت شي من فراغ كله بالوااقع وعندنا نمااذج تقول يالاعمى شفني

الصدق الرجل لو خان تسامحه زوجته والمرأه لو خانت تتطلق او تنفضح من زوجها
لانه ابن الاشراف
الكاتبه لامعقده ولاشي بس انتم اي احد ينقد هبيتو معه

المسلسل لاقى نجاااح كبير
وكان محافظ على العادات والتقاليد ماكان فيه ابتذال للمشاهد
pb094

Muneera <3
16-10-2010, 08:50 PM
المسلسل جميل وناقش قضايا واقعيه
وبعدين اي مسلسل هدفه التسلية ومناقشة قضايا
صحيح مستحيل تجتمع كل المشاكل ببيت واحد لكنها دراما سلكو يعني :D
وبالنسبه للخيانه شي جديد مثلاً ؟ :D
اكثر دور عجبني دور موزه لبى قلبهااا :(pb189pb189pb189
دور خالد أمين وشجون ادوار جديده وجرئيه بس بأدب..
ومستغربه الهجوم على هبه حماده والله انها اصرف من فجر السعيد البايخه pb036
اجل عديل الروح هاه ؟ pb027
السلبيات بالمسلسل من وجهة نظري كانت الميانه الطايحه بين مرت الولد وحماها
خصوصاً بالملابس والميك الاب الي يعتبر اوفر قدامه كأخ زوج
وبالنسبه للي ذمو خيانة ثنيان صحيح انه يقهر وودي افررمه pb131
بس اظن ان الكاتبه كان قصدها وضع اللوم أيضاً على الزوجه موزه
لان لو لاحظتو أغلب حواراتها مع زوجها كانت عيالنا وعيالنا واحفادنا و و و ..
بدون مايكون في مجال للسوالف وحركات الشياااب :D وبرضو غبائها انها تخلي زوجها واختها مهبولة الرجاجيل على انفراد أوقات طويله !
يعني الخطأ على الطرفين pb192

S C O O P
17-10-2010, 12:15 AM
لآ يآحبيبي ريح رآآآسكـ:sm12:

هبه مشآري حمآده bp039

قدمت شي وآقعي وحآصل في بيوتنآ آلخليجيه كلهآ

ويمكن في اغلب آلعآلم العربي ....؟!

آنآ هالمسلسل مسني بشكل كبير bp039

لدرجه اني ببطل بشوف شي منهآ ومن غيرهآ

آلسنه آلجآآيه ....!

لآن آلدرآمآ صآرت وآقعيه وان صآرت وآقعيه بيصير عندكـ ضنوون وشكوك فاللي حولك pb030

فاتطمن آخوي آلدنيــآ بخيــر

آهل آلكويت نعرف عنهم كل علم طيب من آيآم زمـآآآن pb189

والاعــلآم مآله شغل فينــآ ولآ بآي بلد

آذآ بتحكم على آلشعوب بآعلآمهم و مسلسلاتهم

آجل آحنآ بنصير سآمجين بآللي يصير عندنآ من مسلسلآت سآمجه ;)

فلا تربط آلآعلآم بالدوله آربطه بآلفكر :)

.....تحيآتي pb189

ما لقيت لقب
17-10-2010, 06:37 PM
الكاتبه ابدعت بزوارة خميس كـــ دراما
واكيد اي دراما فيها مبالغات من خلال صنع حدث لجذب انتباه المشاهد
ليمكن مسلسل 30 حلقه تدور حول حدث واحد
اولا ,, مسلسل ما مقياس للمجتمع لكن هو فيه اكيد حالات صورتها بمسلسل واحد
والاطفال ونقل الكلام هذي عاد واااااقعيه حيل بكلمه تقدرين تسحبين من الاطفال كل الي تبين تعرفينه
ويكفي برنامج ((فوزيه الدريع الا الان شغال خيانات ومشاكل ))

رقيقه الاحساس
17-10-2010, 08:52 PM
هذا المسلسل بدون مبالغه صار يعور قلبي